Metsäbiotalouden verkosto tulee tarpeeseen

Anne-Mari Väisänen, metsätalousinsinööri (YAMK), projektipäällikkö, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu   

Lataa PDF-tiedosto

 

Arktinen metsäverkosto tekee Lapin metsätaloutta tunnetuksi

Arktinen älykäs metsäverkosto perustetaan Arctic Smartness -klustereiden rinnalle toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategiaa Lapissa. Metsäverkoston toiminnan kautta lisätään metsäbiotalouden vaikuttavuutta maakunnan elinkeinoelämän toiminnassa ja vaikutetaan suoraan uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen. Tavoitteena on vahvistaa Lapin metsätalouden toimintaedellytyksiä sekä yritysten kilpailukykyä.

Metsätalouden sivuvirtojen tehokkaamman hyödyntämisen kautta voidaan verkoston avulla tuoda yhteen metsäalan eri toimijoita kehittämään alueellisia ratkaisuja, joilla parannetaan energia- ja materiaalitehokkuutta sekä saavutetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia lappilaisille yrityksille kiertotalouden keinoin. Verkostossa muodostuvien yrityssymbioosien kautta on mahdollista saada metsäalan yritykset täydentämään toisiaan sekä tuottamaan lisäarvoa toisilleen kierrättämällä esimerkiksi raaka-aineita, teknologiaa, energiaa ja osaamista.

Arktinen älykäs metsäverkosto -hankkeen tehokas toteutus ja tulosten hyödynnettävyys varmistetaan kaikkien metsätoimijoiden verkoston osallistumisen kautta, sillä jokainen tuo omanlaista ja erityistä osaamista hankkeeseen. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry tuo hankkeeseen yksityismetsätalouden tuntemuksensa, ja Metsähallitus vahvan ja laaja-alaisen valtion metsiin ja alueisiin liittyvän osaamisensa. Suomen Metsäkeskus tuo hankkeeseen metsien hoitoon ja käyttöön sekä monimuotoisuuteen liittyvän asiantuntijaosaamisensa ja Luonnonvarakeskus monipuolisen metsäntutkimusosaamisensa. Lapin ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen metsäalan koulutusosaamisen sekä vahvan hanketoimintaosaamisen. Suomen 4H-liitto tuo hankkeeseen metsäalaa tukevan luonnontuoteosaamisen. Lisäksi kaikki osatoteuttajat tuovat hankkeeseen monipuoliset omat verkostonsa, mitä kautta osaamispohja laajenee entisestään.

Lisäarvoa kansainvälisistä verkostoista

Hankkeella on vahva kansainvälistämisrooli, sillä Lapissa harjoitettavan metsätalouden pitkälle kehittynyttä huippuosaamista on markkinoida muualle Eurooppaan. Kansainvälistymisen kautta saadaan lisäarvoa ja hyviä käytänteitä sekä uusia verkostoja ja rahoituskanavia Lapin metsätalouden kehittämiselle, jotta Lapista muodostuu Pohjois-Euroopan metsätalouden tunnettu ja kunnioitettu mallialue. Saavutettavan tunnettuuden ja osaamisen markkinoinnin avulla lappilaiset toimijat ovat haluttuja kumppaneita kansainvälisiin hankealoitteisiin.

Hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta koordinoi Suomen Metsäkeskus.

Metsäverkosto kerää metsäorganisaatiot yhteen

Hankkeella parannetaan Lapin metsien ja metsistä saatavien uusiutuvien raaka-aineiden kestävän hyödyntämisen edellytyksiä. Lappia tuodaan esille kilpailukykyisenä toimintaympäristönä raaka-aineiden erinomaisuuden ja kestävän käytön sekä alueella olevan osaamisen näkökulmista. Metsäalan kehittäjistä kootaan uudenlainen verkosto, joiden osaaminen, eurooppalainen yhteistyö sekä Lapin metsäalan hyvien käytäntöjen aktiivinen viestiminen avaavat mahdollisuuksia muodostaa Lapista eurooppalaisen metsätalouden kiinnostava ja tunnettu mallialue.

Arktinen metsäverkosto tukee alueella toimivien älykkään erikoistumisen klusterien kehittämisestä osaamisrakenteena. Vähähiilisyyttä edistetään kannustamalla puun käytön lisäämiseen niin valmistavan teollisuuden raaka-aineena kuin energian raaka-aineenakin. Metsäverkosto tuo yhteen sekä suuria että pienemmän mittakaavan toimijoita, jotka yhdessä kehittävät alueellisia ratkaisuja puun liikkuvuuden haasteiden ratkaisemiksi sekä metsätalouden sivuvirtojen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.

Metsäverkoston toiminta vahvistaa puumarkkinoita määrätietoisesti unohtamatta metsien hyvää kasvukuntoa ja metsäluonnon monimuotoisuutta, mitkä luovat perustan kestävän biotalouden kasvulle Lapissa. Verkosto tekee tunnetuksi Lapin arktista metsäosaamista ja hyödyntää sitä metsäalan yritysten ja sidosryhmien toiminnassa kotimaassa ja kansainvälisesti.  Toiminnan kautta lisätään metsäbiotalouden vaikuttavuutta maakunnan elinkeinoelämässä.

 

Asiasanat: metsäverkosto, metsätalous, metsäbiotalous

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.