Yksi hanke – kolme koulutusohjelmaa

Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF

 

Aloitin opettajan urani Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa elokuussa 2010 aluksi viestinnän päätoimisena tuntiopettajana sekä myöhemmin viestinnän lehtorina. Sama työtehtävä jatkui Lapin ammattikorkeakoulunkin aikana kesään 2016 asti jolloin viestinnän koulutus loppui. Tämän jälkeen olen toiminut päätoimisena tuntiopettajana niin liiketalouden, kuvataiteen kuin tietotekniikan koulutusten eri opintojaksoissa. Opetustöiden ohella olen toiminut lukuisissa hankkeissa niiden eri tehtävissä samalla suurimmaksi osin integroiden kyseiset hankkeet omaan opetustyöhöni. Kerron tässä artikkelissa kokemuksiani Our Stories -hankkeen (2016–2019) integroimisesta liiketalouden, tietotekniikan sekä kuvataiteen eri opintojaksojen opetukseen ja oppimiseen vuoden 2017 aikana Lapin AMK:n kaupan ja kulttuurin alalla.

Ensimmäisenä edellä mainituista opintojaksoista oli liiketalouden kolmannen vuoden opiskelijoiden International Sustainable Marketing and Selling helmi–maaliskuussa; opettajia kyseisellä opintojaksolla oli viisi ja oman osuuteni teemana oli Storytelling(tarinan kerronta) markkinoinnin, uusien tuotteiden ja olemassa olevien tuotteiden kehittämisen työkaluna.

Meidän tarinamme – Our stories – the business of using Storytelling to draw people in –hankkeen tavoitteena on juuri edistää alueen tarinankerrontaa ja paikallista identiteettiä paikallistamalla inspiroivia ja rajat ylittäviä tarinoita, ja samalla edistää uteliaisuutta Pohjoiskalottia ja Revontultentietä kohtaan. Opintojakson aikana oppilaat kehittivät uusia tuotteita, markkinointia ja brändiä torniolaiselle yritykselle, Mustaparran Aitalle. Mustaparran Aitan brändi itsessään perustuu kauppaporvareita uhmanneen Iisakki Mustaparran tarinaan. Oppilaat tekivät opintojakson aikana myös benchmarking-käynnin yhden Our Stories-hankkeen kumppanin, torniolaisen majoituspalveluyrityksen E-Cityn, tiloihin. Siellä oppilaat saivat tietoa E-Cityn eri tuotteista ja palveluista, joissa he olivat hyödyntäneet paikallisia tarinoita. Opintojakson lopuksi oppilaat tuottivat toisen Lapin AMK:n hankkeen (Horizon 2020) lopputuleman eli Smartsetin avulla pitsausvideoita omista kehitysideoistaan Mustaparran Aitalle.

Seuraavana opintojaksona oli loppukeväällä 2017 ensimmäisen vuoden liiketoiminnan digitalisaation koulutuksen IT-tradenomien Digitaaliset ratkaisut. Kyseisen opintojakson aikana oppilaat kehittivät nimensä mukaisesti erilaisia digitaalisia ratkaisua työelämän haasteisiin ja yhtenä ”avuntarvitsijana” toimi jälleen kerran Our Stories-hanke. Tällä kertaa opiskelijoiden digitaalisia ratkaisuja odottivat kaksi eri tehtävänantoa: digitaalisen tarinakirjan toteutus Ourstories.info -nettisivuille, sekä kansainvälisen online-pohjaisen workshopin streamaus sekä sen audiovisuaaliset, interaktiiviset työkalut eri maiden (4) osallistujien välillä. Kyseisestä materiaalista oppilaat koostivat niin kirjalliset kuin visuaalisetkin esitykset asiakkaalle.

Viimeisenä vuoden 2017 hankeintegroituna opintojaksona oli kuvataiteen toisen vuoden opiskelijoiden Liikkuvan kuvan toteutus alkusyksystä vuoden loppuun, minkä aikana opiskelijat tuottivat Our Stories-hankkeelle liikkuvan kuvan materiaalia joko videona, animaationa tai näiden yhdistelmänä. Kyseiset teokset julkaistiin hankkeen nettisivuilla.

Olen usein kuullut haasteista puhuttaessa hankkeiden integroimisessa opetukseen mutta itse olen kokenut hankkeiden mahdollistavan luontevan yhteistyön niin TKI- kuin työelämänkin rajapinnassa, kuten edellä mainitut monialaiset esimerkkinikin osoittavat. Tämän yhteistyön myötä opiskelijat ovat päässeet luomaan uusia työelämäkontakteja ja löytäneet uutta motivaatiota koulumme ulkopuolisista, asiakaslähtöisistä ”tosi elämän” haasteista; toisaalta yritykset voivat saada uutta potkua toimintaansa opiskelijoiden tuoreista ideoista.

Samalla hankkeet ovat mahdollistaneet opiskelun ei vain oman koulumme rajojen, vaan Suomenkin rajojen ulkopuolella. Hankkeet kannattaa ottaa myös huomioon oppilaiden opinnäytetöiden sekä työharjoittelun mahdollisina toimeksiantajina.

Näin ollen, ja omaan kokemukseeni nojaten, suosittelen opetushenkilökuntaa ottamaan yhteyttä Lapin AMK:n TKI-projektihenkilökuntaan, koska uskon, että kaikki osapuolet, niin TKI, opettajat ja oppilaat, hyötyvät tästä yhteistyöstä.

ourstories.info

Asiasanat: TKI , tutkimus- ja kehittämistoiminta, hankkeet, opetus, oppiminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *