SantaParkin ja Lapin AMKin yhteistyöllä maailmanluokan opiskelu- ja matkailuelämyksiä

Lataa PDF-tiedosto

Ulla Kangasniemi, FM, lehtori, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Petra Paloniemi, YTM, lehtori, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulun englanninkielinen restonomikoulutus ja SantaPark ovat jo vakiintuneita yhteistyökumppaneita. Strategista yhteistyötä on tehty vuosia ja vuonna 2016 solmittiin SantaParkin ja ammattikorkeakoulun välinen tilasopimus. Englanninkielisen restonomikoulutuksen opetussuunnitelma pohjautuu teemalle “Experience Design” ja SantaPark on tunnustetusti yksi maailman johtavista matkailuelämysten tuottajista. Yritys on palkittu mm. kansainvälisillä tunnustuksilla: ”Top Christmas Destination in the World” (Forbes), “Golden Pony” ja “Experience Stager of the Year”.

Strateginen yhteistyö on tarjonnut lukuisille Lapin ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoille elämyksellisen ja autenttisen oppimisympäristön. Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on opetussuunnitelmassaan opintojakso “Field Work and Career Options”, joka on toteutettu jo pitkään tiiviissä yhteistyössä SantaParkin kanssa. Opiskelijat osallistuvat SantaParkin Elf Schooliin, jossa tutustutaan yritykseen, sen arvoihin, toimintatapoihin, työtehtäviin ja -rooleihin. Opiskelijat hankkivat osaamista moniaistisen elämyksen suunnittelusta ja toteuttamisesta autenttisessa ympäristössä maailman elämysteollisuuden ykköstoimijalta ja oppivat siinä samalla työelämän pelisääntöjä.  Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus halutessaan työllistyä SantaParkiin jo ensimmäisenä opiskeluvuonna ja myöhemmin tehdä perus- tai syventävä harjoittelunsa tai opinnäytetyönsä SantaParkiin. Myös muilla opintojaksoilla tehdään kumppanuusyhteistyötä muun muassa erilaisissa tapahtumissa. SantaPark oli yksi pääyhteistyökumppaneista vuonna 2015 Lapin AMKkin RESTO-tietotaitokilpailutapahtumassa, jonka elämyksellinen iltagaala järjestettiin SantaParkissa.  Vuonna 2018 toteutettiin yhteistyössä kansainvälinen kesäkoulu “Christmas Experience Academy” joulukoulu-teemalla yhdessä Lapin yliopiston, Lapin AMKin, islantilaisten partnerioppilaitosten ja SantaParkin kanssa.  

SantaParkin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen on myös ollut pitkään mukana vieraskielisen matkailukoulutuksen opetussuunnitelman kehittämistyössä ideoimalla ja kommentoimalla opetussuunnitelman sisältöjä. Lisäksi hän on pitänyt huippuluokan luentoja opiskelijoillemme eri opintojaksoilla Lapin matkailun kehittymisestä nykyisiin mittasuhteisiin ja elämysten merkityksestä matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä.     

“Olemme kokeneet yhteistyön ja vuoropuhelun Lapin amkin matkailun koulutuksen kanssa erinomaiseksi”, toteaa myös SantaParkin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen. Länkisen mukaan on tärkeää, että opiskelijat pääsevät tutustumaan alan työtehtäviin ja elämysten luomiseen autenttisessa ympäristössä kehittäen näin osaamistaan ja hankkien uusia kokemuksia. Samalla yritys saa kaipaamaansa työvoimaa matkailusesongin aikana alalla, joka on kokenut mm. työvoimapulaa viime vuosina. (Länkinen, 2022.)

Lapin AMKin englanninkielisen matkailun koulutuksen työelämäläheinen ote perustuu vahvojen yhteistyörakenteiden systemaattiseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Kumppanuus on molemminpuolista toimintaa, jossa käydään säännöllistä vuoropuhelua jo olemassa olevista ja uusista yhteistyömahdollisuuksista. Vuosia jatkunut yhteistyö on ollut arvokasta molempien osapuolten kannalta. Lapin ammattikorkeakoulun matkailun koulutus on tämänkin yhteistyön osalta täyttänyt lain edellyttämää velvoitettaan alueen elinkeinoelämän kehittämisestä. Lisäksi kumppanuusyhteistyö on lisännyt työelämäläheisyyttä ja -lähtöisyyttä matkailukoulutuksen opinnoissa ja siten tuonut arvokasta lisäarvoa opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisessä. 

Kuva. Lapin AMKin ja SantaParkin yhteistyö on vakiintunutta ja tuottaa synergiaetuja. (SantaPark)

Lähde:

Länkinen, I. 2022. Haastattelu. Rovaniemi. 5.4.2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.