Alusta-alustus some sometus

Elävä Lappi -hankkeessa on tarkoitus  hyödyntää sosiaaliseen mediaan perustuvaa alustaa tai alustoja monessakin tarkoituksessa.  Yksi sosiaalisen median palvelu tai alusta ei taivu kaikkeen. Miellän sanan ”alusta” enemmän yhteisönä, heimona, luottamuksena kuin vain teknologisena käsitteenä.

Living lab

Alustaa voidaan käyttää palautteen ja tiedonkeruun välineenä osana Living lab –toimintaa, eli asiakaslähtöistä liiketoimintamallien kehittämistä. Palautteen kerääminen ja uusien palveluiden muotoileminen voi tapahtua virtuaalimaailmassa sosiaalisen median periaatteilla. Näitä ovat parhaimmillaan yhteistyö, luottamus, lisäarvon luominen, ”parviäly”, serenpiditeetti (sattumanvarainen kohtaaminen) ja kombinatorisuus (yhdisteleminen).  Täytyy kuitenkin tietää tavoitteet, osallistujat, välineet ja fasilitaattorit, jotka vievät viestintää oikeaan suuntaan sekä luovat kasvualustaa innovatiiviselle toiminnalle.  Käyttäjien ja asiakkaiden saaminen mukaan kehittämistyöhön ja siihen motivoiminen ei ole sen helpompaa sosiaalisessa mediassa kuin reaalimaailmassa. Palkitseminen ja osallistaminen ovat haasteita.

Sisäinen viestintä – sekaannuksista serenpiditeettiin

Sosiaalista mediaa voi käyttää myös hanketoimijoiden sisäiseen viestintään, työpajojen ja tapahtumien valmisteluun, yhteistyön ylläpitämiseen ja kommunikaatioon.  Monen organisaation yhteishankkeissa merkittävä osa työajasta menee usein yhteistyön moniin muotoihin, matkoihin ja liikkumiseen, järjestelyihin, byrokratiaan, odotteluun, selvittelyyn, sekaannuksiin.

Sosiaalinen media sisäisessä käytössä, Elgg, suljettu Facebook-ryhmä, wikit,  Yammer tai vanha kunnon Moodlekin  voi auttaa tässä. Kyse on tehokkuudesta ja tuottavuudesta,  sekaannuksiin menevän ajan vähentämisestä ja serenpiditeetin lisäämisestä.

Ulkoinen markkinointiviestintä

Some voi toimia myös hankkeen ulkoisena markkinointi- ja viestintävälineenä kohderyhmän suuntaan, kuten Facebook-sivu ja blogi. Hankkeen tekemisistä, sisällöstä, tapahtumista ja tuloksista on tärkeää viestiä kohdeyrityksille ja ihmisille. Ulkoinen on samalla myös sisäinen, kuten tämäkin blogi. Tätä voivat lukea sekä hankkeen toimijat että aivan ulkopuoliset yleisestä mielenkiinnosta. Täytyy vain olla tietoinen siitä, että nyt kirjoittaa avoimeen verkkoon.

Hankkeen piloteilla, Rajalla living labilla ja Ounasvaara Living labilla,  voi olla myös omaa viestintää sosiaalisessa mediassa sekä omia Internet-sivuja tai portaaleja, jotka taas voivat käsittää hyvin monia erilaisia toteutusmalleja. Yhtäkaikki, on tärkeää hahmottaa hankkeen monisyinen luonne sekä sosiaalisen median monet ulottuvuudet työvälineenä, eri tarkoituksissa.

Mikko Manninen –kirjoittaja toimii Elävä Lappi hankkeessa SoMe-asiantuntijana ja Rajalla living labin kehittäjänä

This entry was posted in Living Lab, Sosiaalinen Media, Yhteiskehittäminen and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Alusta-alustus some sometus

  1. Pingback: Bencmarkkasimme Living lab “nettialustat”, mitä löytyi? | Elävä Lappi – Living lab

  2. Pingback: Virtuaalimukavuus ja miten saada ihmiset tekemään ylimääräistä työtä? | Elävä Lappi – Living lab

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.