Tuleva lukuvuosi tuo muutoksia

Kesäloma lähestyy. Osalla se on jo alkanut. Nautitaan lomasta ja levähdetään. On ehkä ikävänsävyistä puhua työasioista tässä vaiheessa vuotta. Näistä asioista varsinkin. Muutoksista. Teen sen kuitenkin.

Kuten jo moni teistä on ollut tietoinen: oppimisalustaan saattaa tulla muutos tulevan lukuvuoden aikana. Kevään aikana opetuksen ja tukipalveluhenkilöstön asiantuntijoita on kokoontunut useampaan otteeseen miettimään ja rakentamaan esitystä Lapin ammattikorkeakoulussa käytettävästä oppimisalustasta. Vaihtoehtoja pohdittaessa valinta tullaan tekemään joko Moodleen tai Optimaan. Työryhmä kasasi molemmista järjestelmistä ja niiden käytöstä määrällisiä ja laadullisia argumentteja, joiden pohjalta päätöksenteko olisi mahdollisimman helppoa. Työryhmä jätti esityksensä Lapin AMK:n vararehtori Reijo Tolpille 7.6.2013.

Esitys jatkaa matkaansa koulutustyöryhmälle, mistä nyt sitten odottelemme lopullista päätöstä. Voi olla, että päätös asiaan saadaan vasta kesälomien jälkeen. Riippuen päätöksestä, muutos tulee realisoitumaan joko Rovaniemelle tai Kemi-Tornioon. Muita mahdollisuuksia ei ole. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskuksen etä- ja verkko-opetuksen tukihenkilöt kokoontuvat 13-14.6 Rovaniemelle suunnittelemaan muutosprosessia. Tietämättä silti, kumpaan alustaan valinta kohdistuu. Sillä itse asiassa ei ole suurempaa merkitystä, työ on joka tapauksessa tehtävä ja prosessit eivät eroa kuitenkaan toisistaan, oli valinta sitten Moodle tai Optima. 14.6 tukihenkilöillä on jo selvempi kuva siitä, millä aikataululla, tavalla ja miehityksellä muutosprosessi saadaan toteutettua.

En lähde avaamaan aiemmin mainitsemani työryhmän esityksen sisältöä. Joitakin asioita esityksessä on, mitkä realisoituvat, oli valinta mikä tahansa. Niitä ovat mm:

  • Muutosprosessi viedään osaamisala kerrallaan
  • Muutosprosessiin osoitetaan tukiresurssi osaamisalan käyttöön (tukihenkilö, joka kouluttaa, opastaa uusien ympäristöjen luonnissa jne…) muutosprosessin ajaksi (n. ½ vuotta)
  • Kurssiympäristöjä ei siirretä järjestelmästä toiseen, vaan ympäristöt luodaan uuteen järjestelmään ”tyhjältä pöydältä” opettajan toimesta. Tämä siksi, että siirto on teknisesti vaikeaa (jopa mahdotonta) eikä siirto palvele uuden oppimista.

Siinä muutama keskeisin asia. Täytyy muistaa, että sekä Moodlea, että Optimaa on omilla tahoillaan hyödynnetty useita vuosia etä- ja verkko-opetuksessa menestyksekkäästi. Joka tapauksessa muutos toiseen oppimisalustaan tulee tarkoittamaan asioiden uudelleen pohtimista ja mahdollisia muutoksia pedagogiaan. Näin ainakin itse asian näen.

Kaikesta tästä huolimatta, hyvää kesää kaikille!

Marko Mehtälä

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.