Arktisen merenkulun ja matkailun ennakointia

Niko Niemisalo, projektipäällikkö, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin Lataa pdfAMK

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on mukana Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID, 2015-2016) -projektissa, jossa arvioidaan arktisen alueen muutosta, sekä siihen sisältyviä riskejä ja mahdollisuuksia. MTI:n roolina on tuottaa aiheeseen liittyvää ennakointitietoa ja toimia asiantuntijana hankkeessa. Hanketta toteutetaan Ilmatieteen laitoksen (koordinaattori), Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan Koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) yhteistyössä, ja sitä rahoitetaan Valtioneuvoston Selvitys- ja Tutkimusmäärärahoista (VNK). Hankkeessa työskentelevät asiantuntijoina Sanna Kyyrä ja Pekka Iivari Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Projektissa on vuoden aikana luotu kansallisen tason verkosto aiheeseen. Verkosto on hankkeen johdolla luonut skenaarioita arktisen alueen tulevaisuudesta ja arvioinut näiden skenaarioiden perusteella miten Suomi voi tarttua arktisen alueen luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja toisaalta varautua alueen kehittymisen myötä ilmeneviin riskitekijöihin. Arktisen alueen tulevaisuutta on tarkasteltu erityisesti merenkulun ja matkailun näkökulmista. MTI:n vahva ennakointi- turvallisuus- ja Venäjä-osaaminen on saanut tunnustusta skenaariotyössä, ja olemme profiloituneet arktisena olosuhdeosaajana näissä teemoissa. Hankkeen kannalta olemme voineet myös arvioida arktisen alueen riskejä ja mahdollisuuksia yleisemmin, mikä tukee Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuden strategista painoalaa, ja Lapin alueen yleisiä ja toimialakohtaisia kehittämisstrategioita.

Keskeinen havaintomme on, että eri skenaariot vaikuttavat meihin eri tavoin ja on olennaista pitää jatkuvasti yllä valveutuneisuutta alueen kehittymisestä. MERMAIDin teemat onkin kytketty tiiviisti Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opetukseen hankkeen toteutusaikana pitämällä aiheesta asiantuntijaluentoja ja linkittämällä arktista teemaa Lapin yliopiston matkailututkimuksen kanditason seminaareihin.

Arktisuus ja pohjoisuus nousevat 2020-luvulla entistä vahvempana teemana osaksi Suomen reaalista toimintaympäristöä ja brändiä, mutta sen ennakointi on haasteellista. Siksi on tärkeää jatkaa tutkimus- ja kehittämistoimia aiheen tiimoilta, johon MERMAID-hanke on antanut meille valmiuksia.

MERMAID –hankkeen loppuraportti julkaistaan loppuseminaarissa Helsingissä 9. helmikuuta 2016. Raportti koostaa skenaariot arktisen alueen tulevaisuudesta.

Lisätietoja hankkeesta:
Niko Niemisalo, projektipäällikkö, puh 040 183 4440 ja http://ilmatieteenlaitos.fi/mermaid

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *