Hyvinvointialan naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa

Birgit Mylläri, SHO, KM, psykoterapeutti, lehtori, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Lataa pdfLapin AMK
Tarja Lipponen, SHO, TtM, lehtori, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Lapin AMK

Hyvinvointialan naisyrittäjyys – jatkohanke on Lapin korkeakoulujen sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa yhteistyössä rakennettu hanke, jonka tavoitteena on hyvinvointialan naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa. Hankkeessa luodaan alueellinen toimintamalli, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan avulla ja edistetään verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien sekä kuntatoimijoiden kanssa. Toimenpiteillä haetaan naisyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua ja uusien yritysmuotojen syntymistä sekä uusia ratkaisuvaihtoehtoja palvelutuotannon kehittämiseksi. Hankkeessa tuetaan myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.

Hanke toimii Sodankylän, Kemijärven, Tervolan, Enontekiön ja Muonion kunnan alueilla.

Hankkeessa on mukana Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoita, joilla on mahdollisuus suorittaa tutkintoon tähtäävässä koulutusohjelmassa osasuorituksia. Näin hanke toimii opiskelijoille uutena avoimena oppimisympäristönä, jossa kehittyy verkosto- ja yrittäjyysosaaminen jo koulutuksen aikana.

Hankkeessa yhdistyy yliopiston edustajien, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden ja lehtoreiden, kuntien, hyvinvointialojen viranomaisten sekä yritysten osaaminen ja tietotaito. Toiminnalla pyritään hyvinvointipalvelujen saavutettavuuden paranemiseen, naisyrittäjyyden tukemiseen ja yritystoiminnan jatkuvuuteen haja-asutusalueilla.

Innovatiivisissa hankkeessa pyritään avoimesti jakamaan tietoa ja rohkaistaan osallistujia keskinäiseen verkostoitumiseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalojen työntekijöiden osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat yhä laaja-alaisemmiksi asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymisen myötä. Tämä edellyttää yhä syvällisempää ja yli rajojen laajenevaa verkosto-osaamista. Verkosto-osaamisen kautta työntekijät voivat yhdessä kehittää hoito- ja palvelukäytänteitä ja jakaa osaamistaan.

Lapin AMK:n opiskelijat voivat suorittaa hankkeen kunnissa, osuuskunnassa tai mahdollisesti myös yrityksissä käytännön harjoitteluja tai oppimistehtäviä. Verkosto-osaamisen harjoitteluissa opiskelija tulee tietoisiksi sosiaali- ja terveysalojen ammatteihin liittyvistä erilaisista osaamisalueista ja tehtävistä. Harjoittelu Suomen Lapissa lisää opiskelijan ymmärrystä erilaisista käytännöistä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä haastatellaan hankekuntien hyvinvointialan yrittäjiä ja kuntien virkamiehiä. Haastatteluissa selvitellään yrittäjien tarpeita ja palvelutarjontaa. Kuntien näkökulmasta kartoitetaan yrittäjien mahdollisuutta osallistua hyvinvointipalvelujen tarjontaan sekä kuntien mahdollisuutta tukea paikallisia yrittäjiä.

Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohankeessa huomioidaan toisen hankkeen toimintakäytännöt: Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella hankkeessa on mukana kaksi samaa kuntaa eli Sodankylä ja Kemijärvi. Yhdistämme kunnissa työskentelyn samoille tai peräkkäisille päiville kestävän kehityksen periaattein. Hankkeessa toimivat voivat suunnitella hanketoimintaansa niin, että säästyy aikaa ja matkustamista.

Toiminnassa ennakoidaan turvallisuustekijöinä Lapin ilmasto-olosuhteet, mitkä ohjaavat käyttämään virtuaalisia oppimisympäristöjä matkustuskustannuksien lisäksi. Molemmissa hankkeissa on käytössä erilaiset virtuaalioppimisympäristöt. Toiminnassa käytetään Moodle:a, Office 0365 pilvipalvelua, ILink:ä, skypeä, videoneuvotteluvälineitä ja tietenkin perinteistä sähköpostia. Tässä hankkeessa käytännön toteutuksissa näyttäytyy Lapin ammattikorkeakoulun strategian painopistealueista erityisesti etäisyyksien hallinta, yrittäjyyden edistäminen ja turvallisuus.

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se toteutetaan ajalla 1.5.2015 – 31.3.2018. Lapin yliopisto vastaa hankeen koordinoinnista.

Hankkeen verkkosivut: www.ulapland.fi/koke > koulutus- ja kehittäminen > yrityspalvelut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *