Kestävää matkailuyhteistyötä rakentamassa

Lataa PDF-tiedosto

Pia Peltoperä, Restonomi (YAMK), Asiantuntija, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Asiasanat: Itä-Lappi, kestävä matkailu, kiertomatkatuote, tuotekehitys, turvallisuus, yhteistyö

Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeessa kehitetään yhteisiä matkailutuotteita ja – palveluita ja vahvistetaan alueen imagoa kesämatkailukohteena markkinoinnin avulla. Lapin ammattikorkeakoulu on hankkeessa osatoteuttajana vastaten kotimaan tuotekehityksen fasilitoinnista. Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Posio ja Savukoski suunnittelevat kesäajalle yhteisiä kiertomatkatuotteita. Tarkoituksena on kehittää luontoliikuntaan pohjautuvia tuotteita, joihin sisältyy siirtyminen paikkakuntien välillä sekä ohjelmapalvelutuotteesta toiseen. Tavoitteena on ollut toteuttaa tuotekehitystä kestävästi huomioiden muuttunut maailmantilanne ja asiakaskunta. Samalla edistetään ympäristöystävällisempää tapaa saapua lomalle Itä-Lappiin yöjunalla. Tuotekehityksessä on huomioitu myös vuodenajasta riippumatta toteutettavissa olevien ohjelmapalveluiden tarve.

Yhteistyöllä uutta kotimaan matkailijoille

Tuotekehitystyö aloitettiin toukokuussa 2021 työpajatyöskentelyllä Itä-Lapin alueen yrittäjien kanssa. Työpaja toteutettiin vallinneesta pandemiatilanteesta johtuen hybridinä. 11 henkilöä osallistui työpajaan paikan päällä Kemijärven valtuustosalissa ja 17 etäyhteydellä. Työpajatyöskentelyssä hyödynnettiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa 2021:14 Kotimaanmatkailun nykytila ja potentiaali – selvitys kohderyhmistä ja kehittämistoimista TEM 2021:14 (valtioneuvosto.fi) määrittelemiä kotimaan matkailijatyyppejä. Työpajan aikana osallistujat suunnittelivat pienryhmissä kiertomatkatuotteita olemassa olevien tuotteiden pohjalta kullekin matkailijatyypille sopiviksi kokonaisuuksiksi. (Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeen tuotekehitystyöpaja 2021.)

Itä-Lapin uudet kiertomatkatuotteet

Tuotekehitystyöpajan tuloksena syntyneistä kuudesta kiertomatkatuoteaihiosta koostettiin kysely, joka lähetettiin Itä-Lapin matkailukeskusten (Savukoski, Salla, Posio, Kemijärvi ja Pyhä-Luosto) uutiskirjeiden tilaajille. Kyselyn avulla kartoitettiin vastaajien kiinnostusta esiteltyjen kiertomatkatuotteiden kokeilemiseen ja selvitettiin 1-2 kiinnostavinta kokonaisuutta. Kyselyyn vastanneiden (vastauksia 384) kesken arvottiin yksi kiertomatkatuote, jota voittaja pääsi kokeilemaan. Tuotekehitystä jatkettiin edelleen kahden eniten ääniä saaneen kiertomatkatuotteen osalta. Lopputuloksena syntyneiden kiertomatkatuotteiden monipuolinen ohjelmapalvelutarjonta esittelee kattavasti Itä-Lapin erilaisia mahdollisuuksia matkakohteena. Tavoitteena on tässä vaiheessa innostaa matkailijaa kokeilemaan erilaisia palveluita. Tulevaisuudessa sopivan matkanjärjestäjän kautta olisi mahdollista markkinoida myös täysin valmiiksi räätälöityjä kokonaisuuksia. (Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeen tuotekehitystyöpaja 2021.)

”Koe Itä-Lappi kevyemmillä jalanjäljillä” -Yötön yö aktiiviliikkujalle

Matka Itä-Lappiin taittuu mukavasti ja ekologisesti junalla. Matkailija voi valita mieleisensä majoitusmuodon runsaasta tarjonnasta ja halutessaan valikoida kokemuksia alueen vauhdikkaista liikuntatapahtumista. Tarjolla on esimerkiksi metsäisiä pyöräreittejä, melontaretkiä, kanootin ja SUP-lautojen vuokrausta sekä  kansallispuistoja vaellusreitteineen.

KUVA 1. Savukoski, kuvaaja Harri Tarvainen

”Koe Itä-Lappi kevyemmillä jalanjäljillä” -Kulttuuria, luontoa ja hiljaisuutta

Rikas ja monipuolinen paikalliskulttuuri elää luonnon rauhan ja hiljaisuuden keskellä Itä-Lapissa. Matkailija voi halutessaan poimia elämyksiä alueen kulttuuritapahtumista, tutustua poronhoitokulttuuriin ja nauttia luonnon monimuotoisuudesta sekä kulttuurihistoriasta.

PowerPoint-esitys (visitsalla.fi)

KUVA 2. Riisitunturi/Posio, kuvaaja Harri Tarvainen

KUVA 3. Pyhä, kuvaaja Eeva Mäkinen

Turvallisuus ja vastuullisuus

Elokuussa 2021 järjestettiin matkailun turvallisuustyöpaja, jossa käsiteltiin pandemiatilanteen aiheuttamia muutoksia matkailuyritysten turvallisuusjärjestelyissä. Teemoina olivat turvallisuuden johtaminen ja riskienhallinta, palveluiden turvallisuuden erityispiirteet, matkailun turvallisuus, Tukesin kuluttajapalveluiden tilannekatsaus, turvallinen kuluttajapalvelu ja lainsäädäntö. Alustuksissa käsiteltiin muun muassa palveluiden vastuullisuutta ja kestävyyttä, palveluntarjoajan velvollisuuksia, asiakkaan vastuuta, vaarojen tunnistamista, tietojen antamista kuluttajalle sekä onnettomuuskirjanpitoa. Lisäksi työpajassa esiteltiin turvallisuusasiakirjan sisältöä ja ohjattiin yrittäjiä hyvän turvallisuusasiakirjan laatimisessa. Asiantuntijoina turvallisuustyöpajassa toimivat Aleksi Latvala Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) ja Pekka Iivari Lapin ammattikorkeakoulusta. (Iivari 2021; Latvala 2021.)

Gravel-pyöräilyreitti

Riia Saari (2021) kartoitti opinnäytetyössään Gravel-pyöräilyn mahdollisuudet ja kehittämismahdollisuudet Itä-Lapissa Gravel-pyöräilyn mahdollisuuksia Itä-Lapissa ja suunnitteli reittiä alueen kuntien ympärille. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Sallan Kunta osana Kestävästi kasvua kesään Itä-Lappiin-hanketta. Opinnäytetyön tuloksena syntyi hahmotelma ensisijaisesti gravel-pyörälle soveltuvasta pyöräreitistä Itä-Lapin alueelle. Itä-Lapin kunnat huomioitiin pyöräreitin suunnittelussa ja ne voivat hyödyntää työn tuloksia reitin kehittämisessä edelleen.

KUVA 4. Salla, kuvaaja Eeva Mäkinen

Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hanke

Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Itä-Lapin kesämatkailua ja vahvistaa alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Lapin liitosta EU:n rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä – ohjelma, Pelkosenniemen, Posion, Savukosken ja Sallan kunnat sekä Kemijärven kaupunki, Kemijärven matkailu ry, Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry, Posion matkailuyhdistys ry, Matkalle Sallaan ry sekä hankkeen osatoteuttaja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanketta hallinnoi Sallan kunta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022.

Lähteet

Iivari, P. 2021. Matkailun turvallisuustyöpajan alustus. Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeen turvallisuustyöpaja 31.8.2021.

Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeen tuotekehitystyöpaja 5.5.2021.

Latvala, A. 2021. Kuluttajapalvelun turvallisuus. Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa -hankkeen turvallisuustyöpaja 31.8.2021.

Saari, R. 2021. Gravel-pyöräilyn mahdollisuudet ja kehittämismahdollisuudet Itä-Lapissa. Viitattu 22.3.2022. Gravel-pyöräilyn mahdollisuudet ja kehittämismahdollisuudet Itä-Lapissa – Theseus

2 thoughts on “Kestävää matkailuyhteistyötä rakentamassa

  1. 150512 9433Cheers for this excellent. I was wondering if you were thining of writing similar posts to this one. .Keep up the great articles! 387874

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *