Opetussuunnittelu

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Koulutustarjonnan ja vuosittain tehtävän opetustarjonnan vuosisuunnittelu pohjautuu ensisijaisesti opetussuunnitelmiin. Opetussuunnittelu on siis kaiken opetustarjonnan kivijalka, jonka päälle kaikki muu toiminta rakentuu.

Opetussuunnittelu osana opetuksen suunnitteluprosessia

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opetussuunnittelu

Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelmien rakentamista ohjaa Opetussuunnitelman laatimisen perusteet.

Vuodesta 2021 alkaen

Lapin ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmien rakenne on seuraava:

 1. Ydinosaaminen
  • Ydinosaaminen on se osaaminen, joka tekee esimerkiksi insinööristä automaatioinsinöörin. Ydinopintoihin sisältyvät myös pakolliset kieliopinnot sekä harjoittelut.
 2. Profiloiva osaaminen
  • Profiloivalla osaamisella opiskelija suuntaa osaamista laajemmalle tai syventää osaamistaan.
 3. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • Tutkimus ja kehittämisosaaminen sisältää tutkimus- ja kehittämisopintoja 5 opintopistettä sekä 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö vaiheistetaan kolmeen 5 opintopisteen laajuiseen osaan (suunnittelu-, toteuttamis- ja viimeistelyvaihe) ja osat arvioidaan erikseen hyväksytty / hylätty. Opinnäytetyön arvosana muodostuu kokonaisuudesta 15 opintopistettä.

Lapin ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmien rakenne on alla olevan mukainen. Koulutuksesta riippuen rakenteessa olevien otsikoiden määrä voi vaihdella kahdesta kolmeen.

 1. Ydinosaaminen
 2. Profiloiva osaaminen
 3. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Opintojakson laajuus on 5 – 30 op. Opintojaksot ovat pääsääntöisesti laajempia osaamisperustaisia työelämän prosesseja mukailevia opintojaksoja, jotka sisältävät 1 – x määrän vähintään 5 op laajuisia tavoiteltavaan osaamiseen perustuvaa arvioinnin kohdetta (toteutuksen osa).

Ammattikorkeakoulututkinnoissa pakolliset kieliopinnot ovat osa ammatillista ydinosaamista. Kieliopinnot integroidaan ammatillisiin aineisiin ja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintoja opettavan henkilöstön kanssa.

Kaikissa opetussuunnitelmissa huomioidaan LUC-opinnot. LUC-opinnot voivat korvata opetussuunnitelmassa olevaa ydinosaamista tai toimia osaamista suuntaavina ja profiloivina moduuleina.

Ensimmäiselle lukukaudelle AMK-tutkinnossa suunnitellaan ammattikorkeakoulun yhteiset 5 opintopisteen laajuiset orientoivat opinnot siten, että opinnot ovat toteutuksessa tammikuussa 2022 alkavissa koulutuksissa.

Lain edellyttämä rakenne tulostetaan tutkintotodistuksiin Pepissä tehtävän todistusjäsentelyn kautta.

Opintojen rakenteesta, tutkinnon laajuudesta ja opintojen tavoitteista säädetään ammattikorkeakouluista annetussa asetuksessa (1129/2014) ja sen mukaisesti ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvat:

 1. Perus- ja ammattiopinnot
 2. Vapaasti valittavat opinnot
 3. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (vähintään 30 op)
 4. Opinnäytetyö

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvat:

 1. Syventävät ammattiopinnot
 2. Vapaasti valittavat opinnot sekä
 3. Opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 op.

Opetussuunnitelman kuvaustekstit näkyvät julkisessa Opinto-oppaassa eli tekstin kohderyhmä on ammattikorkeakoulutuksesta kiinnostunut henkilö. Kuvauksen laajuus on maksimissaan 750 sanaa ja se sisältää seuraavat asiat:

 • Tutkinnon yleiskuvaus
 • Koulutuksen profiili (vrt. osaamispyramidi, LUC-strategia)
 • Kuvaus osaamisesta, jonka koulutus tuottaa (esim. erilaisia osaamispolkuja)
 • Koulutuksen sisältö (lukuvuosi-/lukukausiteemat)
 • Miten opiskelu tapahtuu (työelämäyhteistyö, kansainvälisyys, opiskelumuodot)

Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle