Wihin ohjeet opinnäytetyön ohjaajalle

Wihi – Opinnäytetyöprojektin ohjaus ja hallinta

 • Lapin ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön opinnäytetyötä, sen ohjausta ja edistymisen seurantaa tukeva Wihi-järjestelmä.
 • Wihi tulee käyttöön koulutuksissa sovittujen aikataulujen mukaan joko vuoden alusta tai opinnäytetyöprosessin seuraavasta aloituksesta. Kaikki koulutukset siirtyvät käyttämään Wihiä vuoden 2021 aikana koulutuksissa sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Wihin käyttö helpottaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa opinnäytetyönprosessin etenemisen seurantaa ja työn ohjaamista.

Kaikki opinnäytetöihin liittyvä viestintä tapahtuu siis yhdessä järjestelmässä:

 • Aihe-ehdotus / ideapaperi / alustava suunnitelma
 • Välipalautukset
 • Kommunikointi
 • Tekstin alkuperäisyyden tunnistus
 • Arviointi
 • Arkistointi
 • Wihi löytyy osoitteesta https://lapinamk.wihi.fi tai Intran Työkalut-valikosta

Wihissä on kolme roolia

Koordinaattori:

 • Jokaisella koulutuksella on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan
 • Koordinaattori myös seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti

Ohjaaja:

 • Ohjaaja ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta.
 • Ohjaaja arvioi vaiheen siinä vaiheessa kun se on suoritettu hyväksytysti. Hyväksytyn vaiheen arviointi siirtyy suoraan Peppiin
 • Ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tai hylkää plagioinnin tarkastuksen
 • Ohjaaja ja toinen arvioija tekevät loppuarvioinnin
 • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisun. Loppuarviointi siirtyy suoraan Peppiin ja lopullinen opinnäytetyö liitteineen arkistoon

Opiskelija:

 • Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä
 • Mikäli kyseessä on ryhmässä tehtävä opinnäytetyö, yksi ryhmän jäsenistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan työhön. Jokainen ryhmän jäsen vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus menee koordinaattorin käsiteltäväksi.
 • Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja / tai väliraportin ohjausta varten.
 • Opiskelija lähettää työn plagioinnin tarkastukseen
 • Opiskelija lähettää työn toimeksiantajalle
 • Opiskelija lähettää julkaistun työn linkin ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.
Wihin kaavio

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5 op

Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5 op sisältää Wihin aihe-ehdotuksen, projektisuunnitelman ja vaiheen 1 / 3.

Aihe-ehdotus

Katso video.

Etusivulla näet sinun ohjaukseesi kiinnitetyt opinnäytetyöt. Mikäli koordinaattori on jo hyväksynyt aiheen, pääset ohjausnäkymään klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Mikäli koordinaattori ei ole hyväksynyt aihetta vaan siirtänyt sen ehdotuksena sinulle, pääset tarkastelemaan aihetta. Voit hyväksyä työsi ohjaukseesi valitsemalla Hyväksy – samalla hyväksytään myös aihe-ehdotus. Mikäli et halua työtä ohjattavaksesi valitse Hylkää. Tällöin työ siirtyy koordinaattorille uudelleen käsittelyyn.

Jos opinnäytetyön tehdään ryhmässä, näkyvät työn tekijänä kaikki työhön liitetyt opiskelijat. Yksi opiskelija palauttaa työhön liittyvät dokumentit keskitetysti.

aihe-ehdotus ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Projektisuunnitelma

Katso video.

Kun opiskelija on palauttanut projektisuunnitelman, muuttuu Aktiivisuus-merkintä ja Vaihe. Pääset tarkastelemaan suunnitelmaa klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Projektisuunnitelma ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa näkymässä voit käsitellä projektisuunnitelman. Katso video.

 1. Avaa opiskelijan lähettämä suunnitelma klikkaamalla tiedoston nimeä.
 2. Lähetä tarvittaessa kommentit valitsemalla Lisää tiedosto.
 3. Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla Kirjoita viesti.

Mikäli opiskelijan työ sisältää luottamuksellista aineistoa, voit määritellä työlle luottamuksellisen tilan valitsemalla Ota luottamuksellinen tila käyttöön.

Luottamukselliset dokumentit näkyvät vain ohjaajalle, 2. tarkastajalle ja opinnäytetyön jäsenille.

Käsittely 1

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli haluat lisätä kommenttisi suoraan opiskelijan lähettämään suunnitelmaan ja lähettää kommentoidun suunnitelman opiskelijalle takaisin, voit palauttaa kommentoidun työn valitsemalla

 1. Lisää tiedosto
 2. Valitse palautettava tiedosto
 3. Valitse Lähetä

Mikäli haluat poistaa lisäämäsi tiedoston valitse Poista tiedosto.

Työn kommentointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Kun projektisuunnitelma täyttää vaatimukset, hyväksy projektisuunnitelma valitsemalla Hyväksy vaihe
 2. Täydennä Viesti-kenttään sopiva teksti vaiheen vahvistamisesta.
 3. Vahvista projektisuunnitelman hyväksyntä valitsemalla Hyväksy.
Hyväksy aihe

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

VAIHE 1 / 3

Opinnäytetyötä tehdään vaiheittain. Vaiheessa 1 / 3 opiskelija palauttaa työnsä ensimmäisen väliversion kommentoitavaksi. Voit antaa opiskelijalle palautetta esim. palauttamalla hänelle kommentoidun dokumentin tai kirjoittamalla palauteviestiä. Tarvittaessa väliversiota työstetään useampi kierros aina tavoitteiden saavuttamiseen saakka. Voit myös ohjata opiskelijaa lähettämällä opiskelijalle viestiä työhön liittyen. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan opintosuorituksiin Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5 op arviointi ja arvosanaksi H (hyväksytty).

Kun opiskelija on palauttanut opinnäytetyönsä väliversion, muuttuu Aktiivisuus-merkintä ja Vaihe. Pääset tarkastelemaan suunnitelmaa klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Aktiivisuusmerkintä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa näkymässä voit käsitellä opiskelijan lähettämän version.

 1. Avaa opiskelijan lähettämä väliversio klikkaamalla tiedoston nimeä.
 2. Lähetä tarvittaessa kommentit valitsemalla Lisää tiedosto.
 3. Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla Kirjoita viesti.
Käsittely 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli haluat lisätä kommenttisi suoraan opiskelijan lähettämään suunnitelmaan ja lähettää kommentoidun suunnitelman opiskelijalle takaisin, voit palauttaa kommentoidun työn valitsemalla:

 1. Lisää tiedosto
 2. Valitse palautettava tiedosto
 3. Valitse Lähetä

Mikäli haluat poistaa lisäämäsi tiedoston valitse Poista tiedosto.

Käsittely 3

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Tehtävät

Mikäli Opinnäytetyön yhteydessä suoritetaan muita tehtäviä, opiskelija laatii tehtävän ja ajoittaa sen. Opiskelija voi palauttaa tehtävän tarkastettavaksi samalla tavalla kuin itse opinnäytetyöhön liittyvät raportit.

Tehtävien suorituksien osalta voidaan kirjata Aktiivisuus-merkintä valitsemalla Lisää aktiivisuusmerkintä. Valitse Aktiivisuus-merkintäikkunassa aktiivisuustyyppi ja kirjoita kommentit suorituksista alla olevaan viestikenttään.

Tallenna merkintä valitsemalla Lisää aktiivisuusmerkintä.

Tehtävät ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla:

 1. Kirjoita viesti
 2. Kirjoita viestikenttään viestin sisältö
 3. Lähetä viesti opiskelijalle valitsemalla Tallenna.
Viesti tehtävä ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun vaihe on suoritettu hyväksyttävästi, voit siirtyä arviointiin.

Hyväksyntä ensimmäinen vaihe ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Vaiheen arviointi tapahtuu valitsemalla:

 1. Hyväksy vaihe
 2. Vahvista vaiheen hyväksyminen viestikenttään
 3. Mikäli opinnäytetyö on hankkeistettu, tallenna työn kokonais-TKI -pisteet
 4. Hyväksy vaihe valitsemalla Hyväksy. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan opintosuorituksiin Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5 op arviointi ja arvosanaksi H (hyväksytty).
Vaiheen arviointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5 op

Lapin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön toteuttamisvaihe sisältää Wihin vaiheen 2 / 3. Katso video.

VAIHE 2 / 3

Opinnäytetyötä tehdään vaiheittain. Vaiheessa 2 / 3 opiskelija palauttaa työnsä esitarkastusversion. Voit antaa opiskelijalle palautetta esim. palauttamalla hänelle kommentoidun dokumentin tai kirjoittamalla palauteviestiä. Tarvittaessa väliversiota työstetään useampi kierros aina tavoitteiden saavuttamiseen saakka. Voit myös ohjata opiskelijaa lähettämällä opiskelijalle viestiä työhön liittyen. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan HOPS:lle Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5 op arviointi ja arvosanaksi H (hyväksytty).

Kun opiskelija on palauttanut opinnäytetyönsä esitarkastusversion, muuttuu Aktiivisuus-merkintä ja Vaihe. Pääset tarkastelemaan suunnitelmaa klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

esitarkastusversio

Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

Avautuvassa näkymässä voit käsitellä opiskelijan lähettämän version.

 1. Avaa opiskelijan lähettämä väliversio klikkaamalla tiedoston nimeä.
 2. Lähetä tarvittaessa kommentit valitsemalla Lisää tiedosto.
 3. Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla Kirjoita viesti.
Käsittely 4

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli haluat lisätä kommenttisi suoraan opiskelijan lähettämään suunnitelmaan ja lähettää kommentoidun suunnitelman opiskelijalle takaisin, voit palauttaa kommentoidun työn valitsemalla

 1. Lisää tiedosto
 2. Valitse palautettava tiedosto
 3. Valitse Lähetä

Mikäli haluat poistaa lisäämäsi tiedoston valitse Poista tiedosto.

Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla

 1. Kirjoita viesti
 2. Kirjoita viestikenttään viestin sisältö
 3. Lähetä viesti opiskelijalle valitsemalla Tallenna.
viesti opiskelijalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli Opinnäytetyön yhteydessä suoritetaan muita tehtäviä, opiskelija laatii tehtävän ja ajoittaa sen. Opiskelija voi palauttaa tehtävän tarkastettavaksi samalla tavalla kuin itse opinnäytetyöhön liittyvät raportit.

Tehtävien suorituksien osalta voidaan kirjata Aktiivisuus-merkintä valitsemalla Lisää aktiivisuusmerkintä.

Valitse Aktiivisuus-merkintä ikkunassa Aktiivisuustyyppi ja kirjoita kommentit suorituksista alla olevaan viesti-kenttään.

Tallenna merkintä valitsemalla Lisää aktiivisuusmerkintä.

Tehtävät ohjaaja 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun vaihe on suoritettu hyväksyttävästi, voit siirtyä arviointiin. Katso video.

Arviointi ohjaaja 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Vaiheen arviointi tapahtuu  valitsemalla:

 1. Hyväksy vaihe
 2. Vahvista vaiheen hyväksyminen viestikenttään
 3. Hyväksy vaihe valitsemalla Hyväksy.

Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan HOPS:lle Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5 op arviointi ja arvosanaksi H (hyväksytty).

 

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5 op

VAIHE 3 / 3

Katso video.

Opinnäytetyötä tehdään vaiheittain. Vaiheessa 3 / 3 opiskelija palauttaa työnsä lopullisen version plagioinnin tarkastusta ja arviointia varten. Mikäli opinnäytetyö on hankkeistettu saat käyttöösi myös toimeksiantajan lausunnon.

Ohjaava opettaja ja toinen tarkastaja arvioivat työn. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan HOPS:lle Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5 op arviointi ja arvosanaksi H (Hyväksytty). Kun arvioinnit on kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suoritukset opiskelijan HOPS:ssa. Lopullisen arvioinnin yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojakson arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi. Mikäli opinnäytetyö on tehty ryhmänä, projektin julkaisun jälkeen suoritukset päivittyvät kaikkien projektiin liittyvien opiskelijoiden HOPS:ille.

Opinnäytetyön lopullinen versio siirretään arkistoon.

Voit tarkastella arvioitavaksi palautettua työtä avaamalla plagoinnin tarkastukseen lähetetyn työn. Voit tarkastella plagioinnin tarkastusraporttia valitsemalla Siirry analyysiin.

Mikäli tarkastus on hyväksyttävissä valitse Hyväksy. Jos työhön täytyy tehdä vielä muutoksia, jotka eivät edellytä uutta plagioinnin tarkastusta, laita viestiä opiskelijalle tarvittavista muutoksista ja opiskelija palauttaa työn tavanomaisen palautuksen kautta.

Mikäli työ edellyttää opiskelijalta laajempia toimenpiteitä valitse Hylkää. Opiskelijan tulee tällöin tehdä tarvittavat korjaukset ja palauttaa korjattu versio uudelleen plagioinnin tarkastuksen kautta.

Plagiointitarkastus ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun työn lopullinen versio on arviointikunnossa tehdään arviointi valitsemalla Arvioi opinnäytetyö. Katso video.

ohjaaja arviointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli opinnäytetyö on tehty toimeksiantona, merkitse työ hankkeistetuksi.

hankkeistettu ohjaaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Arvioi kukin arvioinnin kohde valitsemalla arvosana alasvetovalikosta.
 2. Täydennä Arviointilausunto-kenttään lausunto opinnäytetyöstä. Lausunto on nähtävillä arviointilausunnossa, jonka opiskelija voi tallentaa tai tulostaa itselleen.
 3. Lisää kypsyysnäytteen kieli
 4. Tallenna arviointi valitsemalla Tallenna luonnoksena. Arviointi tallentuu luonnoksena kunnes toinen tarkastaja on arvioinut työn omalta osaltaan.
Arvioinnin kohteet

Klikkaa kuva suuremmaksi

 


Toisen tarkastajan arviointi

 1. Etusivulla on linkki arvioitavaan työhön. Valitse Siirry tarkastettaviin töihin.
 2. Avaa arvioitava opinnäytetyö klikkaamalla opinnäytetyön nimeä
 3. Arvioi työ valitsemalla Arvioi opinnäytetyö
toinen ohjaaja arvioi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Valitse arvosana alasvetovalikosta kullekin arvioinnin kohteelle
 2. Tallenna arviointi valitsemalla Hyväksy
Arvioinnin kohteet

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Mikäli arviointi on ok. Vahvista arviointi valitsemalla OK.

Voit tarkastella arviointia ja ladata arviointiraportin.

lopullinen arviointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Arvioinnin viimeistely

Katso video.

Kun toinen tarkastaja on arvioinut työn, voit vielä muuttaa tarvittaessa arvioinnin kohteiden arvosanoja, täydentää arviointilausuntoa tai lisätä kypsyysnäytteen kielen.

Kun arviointi on kaikilta osin kunnossa, tallenna arviointi valitsemalla Hyväksy. Hyväksymisen jälkeen arviointia ei voi enää muuttaa. Sovellus kysyy vielä vahvistuksen arvioinnin tallentamisesta.

arvioinnin viimeistely

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun toinen tarkastaja on arvioinut työn, voit tarkastella arviointia ja ladata arviointiraportin.

Arvioinnin kirjaaminen rekisteriin edellyttää, että opiskelija lisää julkaistun opinnäytetyön linkin. Tämän jälkeen voit käydä hyväksymässä julkaistun työn linkin Julkaistut projektit- välilehdeltä.

tarkastele arviointia

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Valitse Hyväksy linkki.
 2. Kirjoita viestikenttään kuittaus hyväksymisestä
 3. Valitse arkistoitava dokumentti (lopullinen versio)
 4. Valitse Hyväksy. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan HOPS:lle Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5 op arviointi ja todistukselle tuleva opinnäytetyön todistusmerkintä. Kun arvioinnit on kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suoritukset opiskelijan HOPSissa. Tässä yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojakson arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi. Mikäli opinnäytetyö on tehty ryhmänä, projektin julkaisun jälkeen suoritukset päivittyvät kaikkien projektiin liittyvien opiskelijoiden HOPSeille.
arvioinnin hyväksyntä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Onnistuneen kirjaamisen jälkeen opinnäytetyön arviointi on saatettu päätökseen ( ei kirjaamista odottavia opinnäytetöitä).

arvioinnin hyväksyntä2

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun arvioinnit on kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suoritukset opiskelijan HOPS:ssa. Lopullisen arvioinnin yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojakson arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi.

Mikäli opinnäytetyö on tehty ryhmänä, projektin julkaisun jälkeen suoritukset päivittyvät kaikkien projektiin liittyvien opiskelijoiden HOPSeille.

valmis arviointi HOPSissa

Klikkaa kuva suuremmaksi