Wihi – ohjeet opinnäytetyön ohjaajalle

Wihi – Opinnäytetyöprojektin ohjaus ja hallinta

 • Lapin ammattikorkeakoulussa on käytössä opinnäytetyötä, sen ohjausta ja edistymisen seurantaa tukeva Wihi-järjestelmä.

Kaikki opinnäytetöihin liittyvä viestintä tapahtuu siis yhdessä järjestelmässä:

 • Aihe-ehdotus
 • Välipalautukset
 • Kommunikointi
 • Tekstin alkuperäisyyden tunnistus
 • Arviointi
 • Arkistointi
 • Wihi löytyy osoitteesta https://lapinamk.wihi.fi tai Intran Työkalut-valikosta
 • Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeet löytyvät ammattikorkeakoulun www-sivuilta

Wihissä on kolme roolia

Koordinaattori:

 • Jokaisella koulutuksella on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan
 • Koordinaattori myös seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti

Ohjaaja:

 • Ohjaaja ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta.
 • Ohjaaja arvioi vaiheen siinä vaiheessa kun se on suoritettu hyväksytysti. Hyväksytyn vaiheen arviointi siirtyy suoraan Peppiin
 • Ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tai hylkää plagioinnin tarkastuksen
 • Ohjaaja(t) tekevät loppuarvioinnin
 • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisun. Loppuarviointi siirtyy suoraan Peppiin ja lopullinen opinnäytetyö liitteineen arkistoon

Opiskelija:

 • Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä
 • Mikäli kyseessä on ryhmässä tehtävä opinnäytetyö, yksi ryhmän jäsenistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan työhön. Jokainen ryhmän jäsen vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus menee koordinaattorin käsiteltäväksi.
 • Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja / tai väliraportin ohjausta varten.
 • Opiskelija lähettää työn plagioinnin tarkastukseen
 • Opiskelija lähettää työn toimeksiantajalle
 • Opiskelija lähettää julkaistun työn linkin ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.

Klikkaa kuva isommaksi

Asetukset

Ohjaajana voit määritellä kuinka usein saat sähköpostia Wihin tapahtumista.

 1. Valitse sivun oikeasta yläreunasta nimesi ja sen jälkeen Asetukset.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Voit määritellä avautuvassa ponnahdusikkunassa kuinka usein saat sähköpostiisi koonnin aihe-ehdotuksista ja muista tapahtumista. Vaihtoehtoina ovat

 • Ei lähetystä
 • Välitön lähetys
 • Päivittäinen koonti
 • Viikottainen koonti
  • Jos valitset viikottaisen koonnin, voit valita, minä päivänä saat sen. Koonti lähetetään n. klo 8 aamulla.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Valitse sähköpoistin lähetystiheys.
 2. Tallenna asetukset valitsemalla Tallenna.

Etusivu

Kirjautuessasi Wihiin, sinulle avautuu etusivu, jossa näet kaikki ohjauksessasi olevat opinnäytetyöt.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Voit suodattaa opinnäytetöitäsi eri vaihtoehtojen mukaisesti. Pääset tarkastelemaan yksittäistä opinnäytetyötä klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op

Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op sisältää Wihin aihe-ehdotuksen, projektisuunnitelman ja vaiheen 1/3. Tarkemmat suunnitteluvaiheen ohjeet löydät ammattikorkeakoulun www-sivuilta.

Koulutuksen wihikoordinaattori vastaa aihe-ehdotusten ohjauksesta ja hyväksynnästä. Kun aihe-ehdotus on sovitun mukainen koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen ja ehdottaa opinnäytetyötä ohjattavaksi opettajalle.

Opinnäytetyön hyväksyminen ohjattavaksi

Ohjaaja aloittaa työn ohjaamisen kun opiskelija aloittaa opinnäytetyösuunnitelman laatimisen koordinaattorin ohjaaman ja hyväksymän aihe-ehdotuksen pohjalta. Koordinaattori esittää ohjaajalle opinnäytetyötä ohjattavaksi lähettämällä ohjaajalle aihe-ehdotuksen nähtäville. Tällöin etusivun ylälaitaan tulee ilmoitus odottavien aihe-ehdotusten käsittelemiseksi.

Pääset käsittelemään aihe-ehdotuksen valitsemalla Siirry aihe-ehdotuksiin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Avautuvassa näkymäaaä pääset tarkastelemaan aihe-ehdotusta tarkemmin

Klikkaa kuva suuremmaksi

Projektisuunnitelma = Opinnäytetyösuunnitelma

Projektisuunnitelma vaiheessa voit ohjata opinnäytetyösuunnitelman edistymistä. Molemmat, sekä opiskelija että ohjaaja voivat lähettää viestejä ja tallentaa dokumentteja.Voit avata opinnäytetyön työtilan etusivulla klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.

Luottamuksellinen alue

Mikäli opinnäytetyö sisältää luottamuksellista aineistoa, ohjaaja voi määritellä opinnäytetyötilan luottamukselliseksi. Luottamuksellinen alue kattaa koko projektin. Tällöin vain sinä, opiskelija, ohjaajat ja tarkastajat näkevät projektin luottamukselliset liitteet. Jokaisella vaiheella on omat liitteensä, ja vain opiskelija voi lisätä niitä.

Alue on tarkoitettu vain toimeksiantajan liiketoiminnalle kriittisten tietojen tallentamiseen. Jos työ ei ole toimeksianto tai käsiteltävä tieto ei ole erityisen kriittistä, luottamuksellista aluetta ei ole syytä käyttää.

Jos poistat luottamuksellisen alueen käytöstä, ennestään ladatut luottamukselliset tiedostot pysyvät piilotettuina, mutta uusia luottamuksellisia tiedostoja ei voi lisätä.

Ota luottamuksellinen tila käyttön valitsemalla opinnäytetyöalueen ylälaidasta Ota luottamuksellinen alue käyttöön.

Opinnäytetyösuunnitelman tarkastaminen

 1. Avaa opiskelijan lähettämä suunnitelma klikkaamalla tiedoston nimeä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Viestin lähettäminen opiskelijalle

 1. Voit lähettää opiskelijalle työtä koskevan viestin valitsemalla Kirjoita viesti.

Klikkaaa kuva suuremmaksi

 1. Kirjoita viestin sisältö avautuvassa ponnahdusikkunassa.
 2. Valitse Lähetä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Palautteen lähettäminen opiskelijalle liitetiedostona

Mikäli haluat lisätä kommenttisi suoraan opiskelijan lähettämään suunnitelmaan ja lähettää kommentoidun suunnitelman opiskelijalle takaisin, voit palauttaa kommentoidun työn valitsemalla

 1. Lisää tiedosto
 2. Valitse palautettava tiedosto
 3. Valitse Lähetä

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikäli haluat poistaa lisäämäsi tiedoston valitse Poista tiedosto.

Tehtävät

Mikäli opinnäytetyön yhteydessä suoritetaan muita tehtäviä, opiskelija laatii tehtävän ja ajoittaa sen sovitun aikataulun mukaisesti. Opiskelija voi palauttaa tehtävän tarkastettavaksi samalla tavalla kuin itse opinnäytetyöhön liittyvät raportit. Tehtäviä on mahdollista tehdä Wihin projektisuunnitelmavaiheessa, vaiheessa 1/3 sekä vaiheessa 2/3.

 • Tehtävän tarkastaminen kts. opinnäytetyösuunnitelman tarkastaminen
 • Tehtävän kommentointi kts.viestin lähettäminen opiskelijalle tai palautteen lähettäminen liitetiedostona.

Opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen

 1. Kun opinnäytetyösuunnitelma täyttää vaatimukset, hyväksy opinnäytetyösuunnitelma valitsemalla Hyväksy vaihe
 2. Täydennä Viesti-kenttään sopiva teksti vaiheen vahvistamisesta.
 3. Vahvista suunnitelman hyväksyntä valitsemalla Hyväksy.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Vaihe 1/3

Valmistelulomakkeen ja opinnäytetyösopimuksen tarkastaminen

Wihin Vaiheessa 1/3 opiskelija palauttaa työhönsä liittyvän valmistelulomakkeen sekä yhteistyötahon (toimeksiantajan) kanssa valmistellun opinnäytetyösopimuksen ohjaajalle tarkastettavaksi. Mikäli valmistelulomakkeessa tai opinnäytetyösopimuksessa on puutteita, kehoita opiskelijaa korjaamaan/täydentämään dokumentit ja palauttamaan ne uudelleen tarkastettavaksi Wihiin. Kun molemmat dokumentit ovat vaaditun mukaisia, lähetä opiskelijalle viesti dokumenttien hyväksymisestä ja ohjeet dokumenttien lähettämisestä allekirjoituksia varten.

Aktiivisuusmerkinnän lisääminen

Opinnäytetöiden etenemisessä voidaan hyödyntää myös aktiivisuusmerkintää. Merkintä on projekti- eikä opiskelijakohtainen. Jos opinnäytetyö toteutetaan ryhmätyönä, sama aktiivisuusmerkintä koskee koko ryhmää.

 1. Valitse vaiheen Aktiivisuusmerkinnät-osiossa Lisää aktiivisuusmerkintä.
  • Aktiivisuusmerkintä-ponnahdusikkuna aukeaa.
 2. Valitse aktiivisuustyyppi pudotusvalikosta ja kirjoita halutessasi kommentti.
 3. Valitse Lisää aktiivisuusmerkintä.

Huomaathan, kun olet lisännyt merkinnän, et voi muokata tai poistaa sitä. Merkintä näkyy koordinaattorille, ohjaajille ja tarkastajille mutta ei opiskelijalle.

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen hyväksyminen

Opiskelija saa hyväksytyn suoritusmerkinnän opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5 op/10 op) opintojaksosta, kun

 • hän on hankenut tarvittavat luvat
 • hän on suorittanut hyväksytysti mahdolliset muut koulutuskohtaiset suoritukset
 • ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelman, opinnäytetyösopimuksen ja valmistelulomakkeen
 • opinnäytetyösopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi
 • hän esittänyt opinnäytetyösuunnitelmansa (mikäli on edellytyksenä koulutuksessasi)
 1. Valitse työnäkymässä Hyväksy Vaihe.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Täydennä avautuvassa ponnahdusikkunassa Hyväksynnän perusteet
 2. Täydennä koko opinnäytetyöprojektin TKI-pisteet. Syötä kenttään koko työn pistemäärä. TKI-pisteet kohdistuvat automaattisesti opiskelijarekisterissä eri vaiheille. Huomaathan, että pisteiden lisääminen ei ole mahdollista jälkikäteen.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikäli opiskelijalla on jo suoritusmerkintä opintojaksosta, valitse “Ei suoritusmerkintää opiskelijarekisteriin” -valintaruutu.

Hyväksy vaihe valitsemalla Hyväksy. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan opintosuorituksiin Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op arviointi ja arvosanaksi H (hyväksytty) Peppiin.

Vaihe 2/3 = Opinnäytetyön toteutusvaihe 5/10 op

Wihin Vaiheessa 2/3 opiskelija toteuttaa työtään toimeksiannon ja opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti. Opisekelija palauttaa opinnäytetyöhön liittyvät dokumentit ohjausta varten tarpeen mukaan. Mikäli toteutusvaiheeseen liittyy myös tehtäviä, palauttaa opiskelija tehtävät sovitun mukaisesti ohjausta/tarkastamista varten. Tarkemmat toteutusvaiheen ohjeet löydät ammattikorkeakoulun www-sivuilta.

Opinnäytetyöalueella voit käsitellä opiskelijan lähettämät dokumentit.

 1. Dokumenttien tarkastaminen kts. opinnäytetyösuunnitelman tarkastaminen
 2. Dokumenttien kommentointi kts.viestin lähettäminen opiskelijalle tai palautteen lähettäminen liitetiedostona.

Toteutusvaiheen hyväksyminen

Toteutusvaihe voidaan  hyväksyä, kun opinnäytetyö täyttää sille asetetut vaatimukset ja opiskelija on valmis siirtymään opinnäytetyön viimeistelyvaiheeseen (opinnäytetyö on valmis plagioinnin tarkastukseen). Ohjaaja antaa luvan opinnäytetyön esittämiseen koulutuksen ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse hyväksy vaihe

Klikkaa kuva suuremmaksi

Arvioi vaihe avautuvassa ponnahdusikkunassa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Kirjaa hyväksynnän perusteet
 2. Tallenna arviointi valitsemalla Hyväksy. Kun olet on hyväksynyt tämän vaiheen, muuttuu vaiheen status Hyväksytty-tilaan. Opiskelijan HOPSille Peppiin tulee myös näkyville seuraava suoritus: Opinnäytetyön toteutusvaihe 5/10 op ja arvioinniksi H (hyväksytty).
 3. Lisää aktiivisuusmerkintä tarvittaessa.

Vaihe 3/3 = Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5/10 op

Vaiheessa 3/3 opiskelija palauttaa työnsä plagioinnin tarkastusta ja arviointia varten. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ja esittää työnsä koulutuksen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija saa palautetta työstään opinnäytetyön yhteistyötaholta (toimeksiantajalta) ja vertaispalautetta, mikäli käytänne on käytössä koulutuksessa. Opiskelija laatii myös itsearvioinnin opinnäytetyöstään. Lopuksi opiskelija julkaisee työnsä Theseuksessa ja arkistoi sen YKSAan. Tarkemmat viimeistelyvaiheen ohjeet löydät ammattikorkeakoulun www-sivuilta.

Plagioinnin tarkastuksen käsittely

 1. Tarkasta plagioinnin tarkastusraportti valitsemalla Siirry analyysiin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Mikäli tarkastus on hyväksyttävissä valitse Hyväksy.
 2. Mikäli työ edellyttää opiskelijalta laajempia toimenpiteitä valitse Hylkää. Opiskelijan tulee tällöin tehdä tarvittavat korjaukset ja palauttaa korjattu versio uudelleen plagioinnin tarkastuksen kautta.

Kun plagioinnin tarkastus on hyväksytty, ohjaa opiskelijaa lähettämään opinnäytetyön abstrakti kielen ja viestinnän opettajan tarkastettavaksi. Voit myös sopia opiskelijan kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta.

Mikäli opinnäytetyöhön on tehty vielä korjauksia esim. abstraktin osalta, tulee opiskelijan palauttaa lopullinen versio PDF-muodossa arviointia varten.

Opinnäytetyön arviointi

Arviointi tehdään viimeisimmästä palautetusta versiosta. Se voi olla plagioinnin tarkastukseen lähetetty työ tai korjausten/täydennysten jälkeen palautettu lopullinen työ.

 1. Valitse Arvioi opinnäytetyö.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Tarkasta arvioitavan opinnäytetyön tiedot.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Tarkasta opinnäytetyön nimet (suomi, englanti). Mikäli opinnäyetyön nimissä on korjattavaa, laita opiskelijalle viestiä nimien korjaamisesta. Arviointi voidaan tehdä vasta kun nimet on korjattu.
 2. Valitse opinnäytetyö on tehty toimeksiantona. Lapin ammattikorkeakoulussa kaikki opinnäytetyöt tehdään toimeksiantona.
 3. Valitse oikea arvointikriteeristö. Opinnäyetyön aihe-ehdotuksessa määritelty työn tyyppi on saattanut muuttua työn aikana. Muuta arviointiriteeristö työn tyyppiä vastaavaksi. Huomaa myös, että YAMKin arvointikriteerit ovat muuttuneet 1.8.2022 jälkeen alkavissa töissä.

Arviointikohteiden arviominen

Kukin ohjaaja, joka on merkitty tarkastajaksi arvioi opinnäytetyön omalta osaltaan. Kukin tarkastajan etusivulla on linkki arvioitavaan työhön.

 1. Arvioi kukin arvioinnin kohde valitsemalla arvosana alasvetovalikosta. Arvioinnissa käytetään kokonaisarvosanoja 1 –  5.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Voit tallentaa arvioinnini valitsemalla Tallenna luonnoksena. Arviointi tallentuu luonnoksena kunnes kaikki ovat arvoineet työn omalta osaltaan.

Arvioinnin viimeistely

Kun kaikki ohjaajat, jolla on tarkastajan rooli, ovat arvoineet työn, vastuuohjaaja viimeistelee arvioinnin. Hän huomioi muiden tarkastajien arvioinnit lopullista arviointia tehdessään. Opinnäytetyön lopullinen arvosana muodostuu vastuuarvioijan kullekin arvioinnin kohteelle antamien arvointien keskiarvon perusteella.

 1. Valitse arvioi opinnäytetyö.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Lisää tarvittaessa arviointilausunto.
 2. Lisää kypsyysnäytteen kieli valitsemalla kieli alasvetovalikosta.
 3. Tallenna lopullinen arviointi valitsemalla Hyväksy. Hyväksymisen jälkeen arviointia ei voi enää muuttaa. Sovellus kysyy vielä vahvistuksen arvioinnin tallentamisesta. Jos saat arvioinnista virheilmoituksen, tarkista, että opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Arvioinnin kirjaaminen rekisteriin

Arvioinnin kirjaaminen rekisteriin edellyttää, että opiskelija lisää julkaistun opinnäytetyön linkin. Tämän jälkeen voit käydä hyväksymässä julkaistun työn linkin Julkaistut projektit- välilehdeltä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Valitse Hyväksy linkki.

Täydennä arvioinnin loppuunsaattamiseksi tarvittavat tiedot avautuvassa ponnahdusikkunassa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Kirjoita viestikenttään kuittaus hyväksymisestä
 2. Valitse arkistoitava opinnäytetyöraportti (lopullinen versio, huom! arkistoitavan opinnäytetyön tulee olla tallennettu PDF-muodossa)
 3. Valitse Hyväksy. Vaiheen hyväksymisen yhteydessä tallentuu opiskelijan HOPS:lle Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5/10 op arviointi ja todistukselle tuleva opinnäytetyön todistusmerkintä. Kun arvioinnit on kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suoritukset opiskelijan HOPSissa. Tässä yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojakson arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi. Mikäli opinnäytetyö on tehty ryhmänä, projektin julkaisun jälkeen suoritukset päivittyvät kaikkien projektiin liittyvien opiskelijoiden HOPSeille.

Opinnäytetyön palauttaminen edelliseen vaiheeseen

Opinnäytetyössä saattaa tulla vastaan tilanteita, että opinnäytetyön vaihe on hyväksytty, vaikka osa edellisen vaiheen sovituista toimenpitestä on jäänyt suorittamatta. Tällöin opinnäytetyö voidaan palauttaa edelliseen vaiheeseen peruuttamalla vaiheen hyväksyntä. Peruuttamisen voi tehdä ainoastaan koordinaattori.

Julkaisuvaiheessa palauttaminen tulee kyseeseen jos esimerkisi opinnäytetyön nimi on jäänyt muuttamatta, julkaistun opinnäytetyön linkki on jäänyt tallentamatta tai lopullisen opinnäytetyön viimeinen PDF-versio on jäänyt lisäämättä.

Jos työ on jo arkistoitu, voi koordinaattori palauttaa työn takaisin käsittelyyn. Arkistoinnista palauttaminen mahdollistaa opinnäytetyön nimen muokkaamisen, julkaisulinkin lisäämisen/muokkaamisen tai opinnäytetyön uudelleen arvioinnin. Tiedostojen lisääminen opinnäyetyöprojektiin ei ole enää mahdollista. Mikäli työhön täytyy vielä tallentaa esimerkiksi puuttuvia dokumentteja, tulee työ avata uudelleen käsiteltäväksi.

Aina kun opinnäytetyö halutaan palauttaa edelliseen vaiheeseen, ota yhteys koulutuksesi koordinaattoriin.

Opinnäytetyöprojektien seuraaminen

Etusivun “Aktiiviset projektit” -osio listaa käynnissä olevat projektisi. Ikonit muuttuvat työn edistymisen mukaan. Viikkojen määrät ovat oletusarvoja ja saattavat vaihdella organisaatiosi asetuksista riippuen.

 • Harmaa viiva: Työtä ei ole aloitettu
 • Vihreä oikein-merkki: Työ on edennyt alle neljä viikkoa sitten
 • Oranssi infoikoni: Työ ei ole edennyt 4–8 viikkoon
 • Punainen huutomerkki: Työ ei ole edennyt yli kahdeksaan viikkoon

Jos vaiheen eräpäivä menee ohi, “Seuraava määräaika” -sarakkeessa näkyy varoituskolmio

Raporttinäkymä

Raporttinäkymässä voit selata koulutusohjelmittain opinnäytetyöprojektien etenemistä. Valitsemalla listalta koulutuksen, pääset tarkastelemaan yksittäisen koulutuksen projektien tilannetta lähemmin. Omien ohjattaviesi opinnäytetöiden tilannekatsauksen näet valitsemalla oman nimesi.

Tapahtumaloki

Näet tapahtumalokissa opinnäytetyöhön liittyvät tapahtumat (esim. työn muokkaamisen sekä tiedostojen lisäämisen ja poistamisen). “Lisätiedot”-sarakkeen numerot viittaavat tapahtumasta riippuen mm. opiskelijanumeroon tai vaiheen numeroon.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Projektien haku

 1. Valitse sivun yläreunasta Projektien haku.
 2. Kirjoita kenttiin opiskelijan nimi ja/tai opiskelijanumero.
 3. Valitse Etsi tai Enter.

Haku kohdistuu hyväksyttyihin aihe-ehdotuksiin sekä aktiivisiin ja arkistoituihin projekteihin.

Arviointien näkyminen Pepissä

Kun arvioinnit on kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suoritukset opiskelijan HOPS:ssa. Lopullisen arvioinnin yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojakson arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi.

Mikäli opinnäytetyö on tehty ryhmänä, projektin julkaisun jälkeen suoritukset päivittyvät kaikkien projektiin liittyvien opiskelijoiden HOPSeille.

valmis arviointi HOPSissa

Klikkaa kuva suuremmaksi