Opinnäytetyön viimeistelyvaihe (5/10 op)

Vaihe 3

Opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa 5/10 op vaihe alkaa plagioinnin tarkastuksesta ja päättyy opinnäytetyön hyväksymiseen ja arviointiin.

Opinnäytetyön nimen tarkastaminen

Jos opinnäytetyön nimi muuttuu aihe-ehdotuksessa olleesta nimestä, pitää sinun käydä päivittämässä työn nimi oikeaksi ennen työn lähettämistä plagioinnin tarkastukseen ja arviointiin. Pääset muuttamaan nimeä valitsemalla etusivun oikeassa reunassa näkyvän Tiedot-näkymän kautta.

 1. Avaa Tiedot-näkymä
 2. Valitse Muokkaa
Opinnäytetyön nimen muuttaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Vaihda avautuvassa aihe-esitysnäkymässä opinnäytetyön nimi, myös englannin kielinen nimi

Esimerkiksi:

Suomeksi: Asiakaslähtöinen digitaalinen palvelu

Englanniksi: Customer-oriented Digital Service

2. Valitse Lähetä

Opinnäytetyön nimen muuttaminen osa 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

Plagioinnin tarkastus

Opinnäytetyön nimen päivittämisen jälkeen opinnäytetyö lähetetään plagioinnin tarkastukseen. Huomaathan, että plagioinnin tarkastukseen voi lähettää ainoastaan PDF-muodossa olevan tiedoston.

 1. Lähetä arvioitavaksi valmis työ plagioinnin tarkastukseen valitsemalla Lataa tiedosto.
 2. Lisää haluamasi tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot.
 3. Valitse Lähetä. Lisäämäsi tiedosto siirtyy Turnitin plagioinnin tarkastussovellukseen. Katso video.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Ohjaaja hyväksyy plagioinnin tarkastuksen, mikäli se täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli plagioinnin tarkastus ei täytä vaatimuksia, palautetaan työ opiskelijalle jatko-työstämistä varten.

Kun plagioinnin tarkastus on hyväksytty ja mikäli työhön ei ole tarpeen tehdä enää korjauksia, ohjaaja hyväksyy opinnäytetyön tarkastettavaksi ja arvioitavaksi sekä antaa luvan kypsyysnäytteen kirjoittamiseen. Saat ohjaajaltasi ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamista varten.

Abstraktin tarkastus

Toimita koulutuksen ohjeistuksen mukaisesti työsi abstrakti kielen ja viestinnän opettajalle tarkastettavaksi Wihin kautta

 1. Lisää tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot.
 2. Valitse Lähetä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Lähetä abstrakti kielen ja viestinnän opettajalle käyttämällä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Lisää avautuvaan ikkunaan saajan sähköpostiosoite sekä viestin otsikko ja sisältö
 2. Lähetä viesti lopuksi painamalla Lähetä-painiketta.

Klikkaa kuva isommaksi

Täydennä/korjaa työsi kielen ja viestinnän opettajalta saamasi palautten pohjalta.

Korjautun työn palauttaminen arviointia varten (mikäli työtä on korjattu plagioinnin tarkastuksen jälkeen)

Kun työhösi on tehty kaikki tarvittavat korjaukset, palauta työsi lopullinen versio loppuarviointia varten. Työn loppuarviointi edellyttää myös kypsyysnäytteen tekemistä. Katso video.

 1. Lisää raportin lopullinen versio valitsemalla Lataa tiedosto.
 2. Lisää tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot. Lopullisen version tulee olla PDF-muodossa arkistointia varten.
 3. Valitse Lähetä. Lisäämäsi tiedosto välittyy ohjaajalle.

Klikkaa kuva isommaksi

Yhteistyötahon palaute, itsearviointi sekä vertaispalaute

Opinnäytetyön yhteistyötaho eli toimeksiantaja antaa palautetta toteutetusta työstä. Lisäksi opiskelija laatii itsearvioinnin opinnäytetyöstään. Itsearviointi tehdään www-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Mikäli vertaisarviointia käytetään koulutuksessa, annetaan vertaispalautetta sovitun mukaisesti.

 1. Pyydä työstäsi yhteistyötahon (toimeksiantaja) palautettta ja tarvittaessa koulutuksen ohjeistuksen mukaan myös vertaispalautetta valitsemalla Lähetä kommentoitavaksi-toimintoa.
 2. Lisää tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot. Lähetä työsi PDF-muodossa.
 3. Valitse Lähetä.
Toimeksiantajan kommentit

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Sähköpostiosoite tulee automaattisesti aihe-ehdotukseen täydennettyjen tietojen perusteella. Mikäli lähetät työsi vertaispalautetta varten täydennä sähköpostikenttään vertaispalautteen antajan sähköpostiosoite.
 2. Täydennä avautuvassa ikkunassa lähetettävän viestin otsikko sekä viestin sisältö. Sekä  yhteistyötahon palaute että vertaispalaute on toteutettu sähköisesti. Liitä siis viestiin linkki sähköiseen lomakkeeseen. Lomakkeet löytyvät opinnäytetyön www-sivuilta.
 3. Valitse Lähetä.
Lähetä toimeksiantajalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

Sähköiset palautteet tallennetaan opinnäytetyöalueelle ohjaavien opettajien ja opinnäytetyön tekijöiden tarkasteltavaksi.

Opinnäytetyön loppuarviointi ja opinnäytetyön viimeistelyvaiheen hyväksyminen

 1. Kun ohjaaja on arvioinut työn, tulee opinnäytetyö julkaista Theseuksessa. Kun olet julkaissut työsi, lisää julkaisemasi työn linkki valitsemalla Lisää
 2. Liitä työsi linkki Linkki-kenttään
 3. Välitä linkki ohjaajallesi, valitsemalla Lähetä
 4. Opinnäytetyöprojektinäkymään tulee näkyviin julkaistun työn osoite
opinnäytetyön arviointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun olet suorittanut kaikki vaiheet, opinnäytetyöprojektin tilaksi päivittyy Valmis ja kaikkien vaiheiden statuksena on Hyväksytty.

Hyväksytty

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun opinnäytetyön arviointi on viety rekisteriin, tulee näkymään Lataa arviointi -painike. Valitsemalla Lataa arviointi voit avata työtäsi koskevan  arviointiraportin. Katso video.

Lataa arviointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun arvioinnit on kirjattu rekisteriin näkyvät kaikki suoritukset HOPSissasi. Lopullisen arvioinnin yhteydessä opinnäytetyöhön liittyvien opintojakson arvioinnit muuttuvat hyväksytystä arvosanasta opinnäytetyön loppuarvosanaa vastaaviksi. Katso video.

Valmis

Klikkaa kuva suuremmaksi

Onnittelut, olet saattanut opinnäytetyösi maaliin!