Sisällyttäminen

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen on käytössä silloin, kun tutkintoon hyväksiluetaan sellaisenaan muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee vastata tasoltaan korkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja edesauttaa tutkinnoille asetettujen tavoitteiden täyttymistä kunkin opiskelijan tutkintorakenteen mukaan. Tutkintoon voi sisällyttää yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Ohjeet:

Opintojakson sisällyttäminen

Opintokokonaisuuden sisällyttäminen

Osaamisen sisällyttäminen

 


Takaisin Opiskelijalle-sivulle