Korvaaminen

Korvaavuus

Korvaamisella tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien opetussuunnitelman mukaisten opintojen korvaamista muualla suoritetuilla ja osaamistavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla. Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintojen osaamistavoitteet, siksi myös niiden sisältö, vaatimustaso sekä laajuus. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin korkeakoulun opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain. Korvattavien opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia.

Ohjeet:

Yhden opintojakson korvaaminen yhdellä opintojaksolla

Yhden opintojakson korvaaminen useammalla opintojaksolla

Useamman opintojakson korvaaminen yhdellä opintojaksolla

Opintokokonaisuuden korvaaminen opintokokonaisuudella

Opintokokonaisuuden korvaaminen opintojaksoilla

Opintojaksojen korvaaminen opintokokonaisuudella

Opintojen korvaaminen aiemmin hankitulla osaamisella

 


Takaisin Opiskelijalle-sivulle