Opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5/10 op)

Aihe-ehdotus

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op sisältää Wihin aihe-ehdotuksen, projektisuunnitelman ja vaiheen 1/3.

Opinnäytetyöprosessi aloitetaan luomalla aihe-ehdotus Wihissä.
Katso video tästä.

 1. Kirjaudu Wihiin (lapinamk.wihi.fi)
 2. Valitse Luo aihe-ehdotus
Aihe-ehdotus

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikäli opinnäytetyö tehdään ryhmässä, yksi ryhmän jäsenistä luo aihe-ehdotuksen. Tällöin muut ryhmän jäsenet kutsutaan mukaan Kutsu ryhmäläiset -toiminnolla. Ryhmän jäsenet listautuvat tämän jälkeen Ryhmän jäsenet -näkymään.

 1. Lisää työn nimi sekä suomeksi että englanniksi. Esimerkiksi:

  Suomeksi: Asiakaslähtöinen digitaalinen palvelu

  Englanniksi: Customer-oriented Digital Service

  Huomaa, että tämä nimi tulostuu todistuksen liitteelle. Eli jos työn lopullinen nimi on muuttuu, tulee nimi käydä päivittämässä aihe-ehdotukselle viimeistään kun palautat lopullisen työn arvioitavaksi, jotta tieto tulee oikein myös todistuksen liitteeseen. 

 2. Lisää suuntautumisvaihtoehdoksi koulutus, jossa opiskelet esim. matkailu, liikunta tms.
 3. Lisää suunniteltu aikataulu
 4. Valitse työn tyyppi
aihe-ehdotus 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

5. Lisää toive ohjausajasta
6. Lisää kuvaus työn sisällöstä, tavoitteesta ja tuloksista

aihe-ehdotus:_ohjausaikatoive

Klikkaa kuva suuremmaksi

7. Lisää kuvaus työn tulosten merkittävyydestä ja hyödynnettävyydestä
8. Lisää kuvaus käytettävistä työvälineistä, laitteistoista ja ohjelmistoista
9. Lisää kuvaus työmenetelmistä

Lisää_kuvauksia aihe-ehdotukseen

Klikkaa kuva suuremmaksi

10. Mikäli työllä on toimeksiantaja, lisää toimeksiantajan tiedot
11. Hyväksy sitoutumislauseke
12. Lähetä aihe-ehdotus tarkastettavaksi. Voit myös tallentaa ehdotuksen luonnoksena, jolloin voit jatkaa ehdotuksen työstämistä myöhemmin.

Aihe-ehdotus tarkastettavaksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun olet lähettänyt aihe-ehdotuksen, näet ehdotuksen tilan omassa näkymässäsi. Mikäli aihe-ehdotusta täytyy päivittää tai täydentää valitse Muokkaa aihe-ehdotusta.

Oma ehdotus

Klikkaa kuva suuremmaksi

Ryhmässä tehtävässä opinnäytetyössä jokaisen ryhmään kutsutun opiskelijan täytyy kirjautua Wihiin ja hyväksyä kutsu. Aihe-ehdotusta ei käsitellä ennen kuin kaikki ryhmän jäsenet ovat käsitelleet kutsunsa eli hyväksyneet tai hylänneet kutsun.

Ryhmätyökutsu

Klikkaa kuva suuremmaksi

Projektisuunnitelma

Kun aihe-ehdotus on hyväksytty, avautuu seuraava vaihe eli projektisuunnitelma. Voit myös lisätä jo tässä vaiheessa kunkin vaiheen alustavan tavoitealoitusajan.

Projektisuunnitelma

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Lisää projektisuunnitelmalle aloitusaika
 2. Lisää projektisuunnitelma valitsemalla Lataa tiedosto
 3. Lisää haluamasi tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot. Voit lisätä tarvittaessa useita tiedostoja
 4. Valitse Lähetä. Lisäämäsi tiedosto välittyy ohjaajalle.

Mikäli työsi tulee sisältämään luottamuksellista aineistoa, voit pyytää ohjaajasi avaamaan luottamuksellisen tilan luottamuksellisten dokumenttien palauttamista varten.

Luottamukselliset dokumentit näkyvät vain ohjaajalle, 2. tarkastajalle ja opinnäytetyön jäsenille.

Raportin palauttaminen kommentoitavaksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Voit myös lähettää ohjaajallesi työhösi liittyviä viestejä valitsemalla Kirjoita viesti. Kirjoita viesti avautuvaan ikkunaan ja lähetä viesti ohjaajallesi valitsemalla Tallenna.

Kun olet lähettänyt projektisuunnitelman hyväksyttäväksi, näkyy vaiheen statuksena Kesken. Muut vaiheet näkyvät vielä harmaana (ei aktiivisia).

Status: kesken

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opinnäytetyöprosessiin voi myös liittyä tehtäviä.

 1. Voit luoda tehtävän valitsemalla Luo tehtävä
 2. Täydennä tehtävälle kuvaus sekä määrittele tehtävän aloitus- ja lopetuspäivä
 3. Lähetä tehtävä ohjaajallesi valitsemalla Lähetä

Voit lisätä tehtävän edistymistä kuvaavan statuksen tehtävälle alasvetovalikosta.

Tehtävät

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun ohjaajasi on hyväksynyt projektisuunnitelmasi, muuttuu vaiheen status Hyväksytty-tilaan. Katso video tästä.

Hyväksytty-tila

Klikkaa kuva suuremmaksi

VAIHE 1 / 3

Opinnäytetyötä tehdään vaiheittain. Toteuttamisvaiheessa voit palauttaa työsi kommentoitavaksi ja arvioitavaksi. Tarvittaessa voit palauttaa työsi kommentoitavaksi useamman kerran. Voit myös lähettää viestiä ohjaajallesi työhön liittyen näkymän kautta tarpeen mukaan.

Raportin tai tehtävän palauttaminen ohjaajalle kommentoitavaksi

 1. Lisää aikataulu tai muuta tarvittaessa aiemmin määriteltyä aikataulua
 2. Lisää raportin väliversio tai tehtävä valitsemalla Lataa tiedosto
 3. Lisää haluamasi tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot. Voit lisätä tarvittaessa useita tiedostoja valitsemalla uudelleen Lataa tiedosto
 4. Valitse Lähetä. Lisäämäsi tiedosto välittyy ohjaajalle.
Raportin palauttaminen ohjaajalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

Viestin lähettäminen ohjaajalle

Voit myös lähettää opinnäytetyötä koskevia viestejä ohjaajallesi valitsemalla Kirjoita viesti. Kirjoita viesti avautuvaan ikkunaan ja lähetä viesti ohjaajallesi valitsemalla Tallenna.

Viestin lähettäminen ohjaajalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

Voit palauttaa tehtävät samalla tavalla kuin palautat raportin kommentoitavaksi.
Kun palautat tehtävän tallenna tehtävän edistymistä vastaava status.

Tehtävän käsittely

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun ohjaajasi on hyväksynyt tämän vaiheen, muuttuu vaiheen status Hyväksytty-tilaan. HOPSiisi tulee myös näkyville ensimmäinen suoritus: Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op ja arvioinniksi H (hyväksytty). Katso video tästä.

Hyväksytty suunnitteluvaihe

Klikkaa kuva suuremmaksi