Opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5/10 op)

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op sisältää Wihissä aihe-ehdotuksen, projektisuunnitelman ja vaiheen 1/3.

Aihe-ehdotus

Opinnäytetyöprosessi aloitetaan luomalla aihe-ehdotus Wihissä.
Katso video tästä.

 1. Kirjaudu Wihiin (lapinamk.wihi.fi)
 2. Valitse Luo aihe-ehdotus
Aihe-ehdotus

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikäli opinnäytetyö tehdään ryhmässä, yksi ryhmän jäsenistä luo aihe-ehdotuksen. Tällöin muut ryhmän jäsenet kutsutaan mukaan Kutsu ryhmäläiset -toiminnolla. Ryhmän jäsenet listautuvat tämän jälkeen Ryhmän jäsenet -näkymään.

 1. Lisää työn nimi sekä suomeksi että englanniksi. Esimerkiksi:

  Suomeksi: Asiakaslähtöinen digitaalinen palvelu

  Englanniksi: Customer-oriented Digital Service

  Huomaa, että tämä nimi tulostuu todistuksen liitteelle. Eli jos työn lopullinen nimi on muuttuu, tulee nimi käydä päivittämässä aihe-ehdotukselle viimeistään kun palautat lopullisen työn arvioitavaksi, jotta tieto tulee oikein myös todistuksen liitteeseen. 

 2. Lisää suuntautumisvaihtoehdoksi koulutus, jossa opiskelet esim. matkailu, liikunta tms.
 3. Lisää suunniteltu aikataulu
 4. Valitse työn tyyppi
aihe-ehdotus 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

5. Lisää toive ohjausajasta
6. Lisää kuvaus työn sisällöstä, tavoitteesta ja tuloksista. Huomioi mahdolliset koulutuskohtaiset lisäohjeet.

aihe-ehdotus:_ohjausaikatoive

Klikkaa kuva suuremmaksi

7. Lisää kuvaus työn tulosten merkittävyydestä ja hyödynnettävyydestä. Huomioi mahdolliset koulutuskohtaiset lisäohjeet.
8. Lisää kuvaus käytettävistä työvälineistä, laitteistoista ja ohjelmistoista. Huomioi mahdolliset koulutuskohtaiset lisäohjeet.
9. Lisää kuvaus työmenetelmistä. Huomioi mahdolliset koulutuskohtaiset lisäohjeet.

Lisää_kuvauksia aihe-ehdotukseen

Klikkaa kuva suuremmaksi

10. Mikäli työllä on toimeksiantaja, lisää toimeksiantajan tiedot
11. Hyväksy sitoutumislauseke
12. Lähetä aihe-ehdotus tarkastettavaksi. Voit myös tallentaa ehdotuksen luonnoksena, jolloin voit jatkaa ehdotuksen työstämistä myöhemmin.

Aihe-ehdotus tarkastettavaksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Ryhmässä tehtävässä opinnäytetyössä jokaisen ryhmään kutsutun opiskelijan täytyy kirjautua Wihiin ja hyväksyä kutsu. Aihe-ehdotusta ei käsitellä ennen kuin kaikki ryhmän jäsenet ovat käsitelleet kutsunsa eli hyväksyneet tai hylänneet kutsun.

Ryhmätyökutsu

Klikkaa kuva suuremmaksi

Aihe-ehdotuksen täydentäminen

Mikäli saat palautetta koordinaattorilta aihe-ehdotuksen täydentämiseksi pääset täydentämään aihe-ehdotuksen valitsemalla Opinnäytetyön tiedot – ikkunasta Muokkaa. Täydennä avautuvaan aihe-ehdotuslomakkeelle tarvittavat  tiedot ja paina Lähetä-painiketta.

-klikkaa kuva suuremmaksi

Projektisuunnitelma = Opinnäytetyösuunnitelma

Kun aihe-ehdotus on hyväksytty, avautuu seuraava vaihe eli projektisuunnitelma. Voit myös lisätä jo tässä vaiheessa kunkin vaiheen alustavan tavoitealoitusajan.

Projektisuunnitelma

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Lisää suunnitelmalle aloitusaika

Mikäli työsi tulee sisältämään luottamuksellista aineistoa, voit pyytää ohjaajasi avaamaan luottamuksellisen tilan luottamuksellisten dokumenttien palauttamista varten.

Luottamukselliset dokumentit näkyvät vain ohjaajille ja opinnäytetyön jäsenille.

Opinnäytetyösuunnitelman palauttaminen kommentoitavaksi

 1. Lisää suunnitelma valitsemalla Lataa tiedosto
 2. Lisää haluamasi tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot. Voit lisätä tarvittaessa useita tiedostoja
 3. Valitse Lähetä. Lisäämäsi tiedosto välittyy ohjaajalle.
Raportin palauttaminen kommentoitavaksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Viestin lähettäminen ohjaajalle

Voit myös lähettää opinnäytetyötä koskevia viestejä ohjaajallesi valitsemalla Kirjoita viesti. Kirjoita viesti avautuvaan ikkunaan ja lähetä viesti ohjaajallesi valitsemalla Tallenna.

Viestin lähettäminen ohjaajalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun olet lähettänyt opinnäytetyösuunnitelman hyväksyttäväksi, näkyy projektisuunnitelmavaiheen statuksena Kesken. Muut vaiheet näkyvät vielä harmaana (ei aktiivisia).

Status: kesken

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun ohjaajasi on hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelmasi, muuttuu vaiheen status Hyväksytty-tilaan. Katso video tästä.

Hyväksytty-tila

Klikkaa kuva suuremmaksi

Vaihe 1

Kun opinnäytetyösuunnitelma on vaaditun mukainen, palauta valmistelulomake ja opinnäytetyösopimus ohjaavalle opettajalle.

Opinnäytetyösopimuksen ja valmistelulomakkeen palauttaminen ohjaajalle kommentoitavaksi

 1. Aloita tiedostojen lataaminen valitsemalla Lataa tiedosto
 2. Lisää haluamasi tiedosto valitsemalla Valitse tiedostot. Voit lisätä tarvittaessa useita tiedostoja valitsemalla uudelleen Lataa tiedosto
 3. Valitse Lähetä. Lisäämäsi tiedosto välittyy ohjaajalle.Ohjaava opettaja antaa palautetta lomakkeiden osalta.
Raportin palauttaminen ohjaajalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

Kun lomakkeet ovat kunnossa, ohjaava opettaja hyväksyy valmistelulomakkeen ja opinnäytetyösopimuksen ja antaa luvan lähettää sopimuksen liitteineen allekirjoitettavaksi.

Opinnäytetyösopimuksen lähettäminen sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistoitavaksi

Opinnäytetyösopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

 1. Lähetä opinnäytetyösopimus sähköistä allekirjoitusta varten lataamalla ensin opinnäytetyösopimus Wihiin valitsemalla Lataa tiedosto.
 2. Valitse ladattava tiedosto.
 3. Lataa tiedosto Wihiin valitsemalla Lähetä.
 4. Sopimus lähetetään vastaanottajalle valitsemalla Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa.
 5. Täydennä avautuvassa ponnahdusikkunassa viestin vastanottajan sähköpostiosoite (opinnaytetyosopimukset@lapinamk.fi), Viestin otsikoksi laitetaan Opinnäytetyösopimus sekä koulutuksen nimi, jossa opiskelija opiskelee. Täydennä viestin sisältö ja lähetä viesti valitsemalla Lähetä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Lähettämäsi viesti näkyy Wihissä Sidosryhmien lausunnot -osioon. Samassa näkymässä näkyvät myös vastaanottajan sinulle lähettämät viestit ja mahdolliset liitetiedostot.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Huomaathan, että näistä viesteistä ei tule sinulle muistutusta sähköpostiin, joten seuraa Wihiä aktiivisesti palautteen osalta.

Mikäli sopimuksessa on korjattavaa/täydennettävää saa opiskelija palautetta korjauksesta. Opiskelija lähettää korjatun version uudelleen allekirjoitettavaksi. Kun sopimus on ok, opiskelija saa kuittauksen sopimuksen lähettämisestä sähköiseen allekirjoitukseen. Opinnäytetyösopimus arkistoidaan samassa yhteydessä.

Opinnäytetyösopimuksen allekirjoittaminen ja arkistointi ilman sähköistä allekirjoitusta

Jos jollakulla allekirjoittajalla ei ole käytettävissään suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, opiskelija kierrättää opinnäytetyösopimuksen asianosaisilla Wihissä käyttämällä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa. Tällöin opiskelija kierrättää sopimuksen allekirjoitettavana yksitellen kullakin sopimusosapuolella. Opinnäytetyösopimus allekirjoitetaan seuraavassa järjestyksessä: opiskelija, ulkoinen yhteistyötaho, ohjaava opettaja ja osaamispäällikkö. Allekirjoittaja tulostaa sopimuksen, allekirjoittaa sopimuksen omalta osaltaan ja skannaa allekirjoitetun sopimuksen. Tämän jälkeen allekirjoittaja palauttaa allekirjoittamansa sopimuksen Wihin linkin kautta opiskelijalle seuraavaa allekirjoitusta varten. Kun sopimus sisältää kaikkien osapuolten allekirjoitukset Opiskelija lähettää opinnäytetyösopimuksen osoitteeseen opinnaytetyosopimukset@lapinamk.fi arkistointia varten Wihissä käyttämällä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa.

Tehtävät

Opinnäytetyöprosessiin voi myös liittyä tehtäviä.

 1. Voit luoda tehtävän valitsemalla Luo tehtävä
 2. Täydennä tehtävälle kuvaus sekä määrittele tehtävän aloitus- ja lopetuspäivä
 3. Lähetä tehtävä ohjaajallesi valitsemalla Lähetä

Voit lisätä tehtävän edistymistä kuvaavan statuksen tehtävälle alasvetovalikosta.

Tehtävät

Klikkaa kuva suuremmaksi

Voit palauttaa tehtävät samalla tavalla kuin palautat raportin kommentoitavaksi.
Kun palautat tehtävän tallenna tehtävän edistymistä vastaava status.

Tehtävän käsittely

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen hyväksyminen

Saat hyväksytyn suoritusmerkinnän opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5 op/10 op) opintojaksosta, kun

 • olet hankenut tarvittavat luvat
 • suorittanut hyväksytysti mahdolliset muut koulutuskohtaiset suoritukset
 • ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelman, opinnäytetyösopimuksen ja valmistelulomakkeen
 • opinnäytetyösopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi
 • esittänyt suunnitelmasi (mikäli on edellytyksenä koulutuksessasi)

Kun ohjaajasi on hyväksynyt tämän vaiheen, muuttuu vaiheen status Hyväksytty-tilaan. HOPSiisi tulee myös näkyville ensimmäinen suoritus: Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5/10 op ja arvioinniksi H (hyväksytty). Katso video tästä.

Hyväksytty suunnitteluvaihe

Klikkaa kuva suuremmaksi


Opinnäytetyön toteuttamisvaihe (5/10 op)