Toteutuksen arviointi, sisältää toteutuksen osia

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Toteutusten osia lisätään ensisijaisesti toteutusten suunnittelun yhteydessä tai Toteutuksen arviointi -sivulla. Toteutuksen osan minimilaajuus on viisi (5) opintopistettä (poikkeuksena tarvittaessa kielissä kirjallinen ja suullinen toteutuksen osa).

Kun toteutusten perustiedoissa on lisättynä toteutusten osat, niin ne kopidaan opiskelijalle, kun hänet hyväksytään toteutukselle Ilmoittautumiset-sivulla tai hänet lisätään toteutukselle Arviointi-näkymässä.

Mikäli käyt muuttamassa toteutukselta osatoteutuksen määrittelyä, niin se ei enää uudestaan kopioidu niille, jotka ovat jo hyväksytysti toteutuksella.

Mikäli toteutuksen ilmoittautuminen on jo alkanut, tulisi toteutuksen osat  luoda sen jälkeen, kun kaikkien opiskelijoiden ilmoittautumiset on hyväksytty toteutukselle.  Kun opiskelija on jo hyväksytty toteutukselle ja jos sen jälkeen tehdään toteutuksen osia, muuttuu toteutus arviointitilaan, eikä opettaja voi poistaa opiskelijaa enää toteutukselta. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteyttä Pepin pääkäyttäjään opiskelijan poistamiseksi toteutukselta.

Mikäli toteutuksen osia ei ole luotu toteutuksen suunnittelun yhteydessä, luodaan ensin toteutusten osat kaikille opiskelijoille tai tarvittaessa yksittäiselle opiskelijalle.


Toteutuksen arviointi 

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Toteutuksen arviointi - sisältää toteutuksen osia

 

  1. Ensin arvoidaan toteutuksen osat. Valitse toteutuksen osan arvosana alasvetovalikosta
  2. Toteutuksen laajuus opintopisteinä. Mikäli opiskelija suorittaa toteutuksen opintopisteistä poikkeavan määrän opintopisteitä, voit merkitä tähän opiskelijan suorittaman laajuuden. Laajuus muutetaan arvioinnin yhteydessä.
  3. Valitse suorituspäivä. Suorituspäivämäärä on arvioitavan suorituksen suorituspäivä tai harjoitustyön, raportin tai vastaavan palautuspäivä.
  4. Suoritusmerkinnän antajaksi tulee automaattisesti sen henkilön nimi, joka on kirjautuneena Peppiin. Tarvittaessa muuta tekstilaatikkoon Suoritusmerkinnän antaja klikkaamalla kynä-painiketta. Järjestelmään tallennetaan myös suoritusmerkinnän tallentaja = henkilö, joka on kirjautuneena Peppiin. Hän voi olla eri kuin suoritusmerkinnän antaja.
  5. Kun toteutuksen osat on arvioitu, valitse toteutuksen kokonaisarvosana alasvetovalikosta. Toteutuksen vastuuopettaja tarkastaa, että kaikkien osallistujien kokonaisarvioinnit on tehty sovitussa aikataulussa. Tieto tallentuu opiskelijalle automaattisesti. Onnistunut arvosanan kirjaaminen näkyy opiskelijan nimen edessä olevan Tilanne-kuvakkeen värin muuttumisena vihreäksi.

Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle