TEM621

Opiskelija voi saada opiskelujen tueksi työttömyysetuutta, mikäli hän täyttää tietyt ehdot. Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella löytyy tästä.

TEM621

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Opiskelija täyttää itse lomakkeelle omat tietonsa. Sen jälkeen ssuunnittelija täyttää oppilaitokselta vaadittavat tiedot.

Lomakkeelle täytetään ensin, mitä tutkintoa tai opintoja opiskelija suorittaa ja suoritettavien opintojen laajuuden. Opintojen laajuus keskimäärin -kohtaan valitaan ensimmäinen vaihtoehto “vähintään 5 op/kk”.

Jos opiskelijan aikaisemmista opinnoista tai työhistoriasta saatavia hyväksilukuja ei ole vielä käsitelty (esim. aloittavilla opiskelijoilla), merkitään rasti kohtaan “Aikaisemmista opinnoista tai työhistoriasta saatavia hyväksilukuja ei ole vähennetty”.

Sen jälkeen merkitään tuettavaksi suunniteltujen opintojen alkamis- tai jatkamispäivä sekä opintojen arvioitu päättymispäivä.

 

TEM621

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Loma-ajaksi merkitään kuluvan kalenterivuoden kaksi viimeistä viikkoa.

Sen jälkeen valitaan, että koulutuksesta on säädetty ammattikorkeakoululaissa ja koulutus johtaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Lopuksi ssuunnittelija täyttää omat yhteystietonsa sekä allekirjoittaa ja leimaa lomakkeen.

 

TEM621

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävästä työttömyysetuudesta viimeiselle sivulle.

 


Takaisin Oppimis- ja ohjauspalveluiden sivulle