Wihi – ohjeet opiskelijalle

 • Lapin ammattikorkeakoulussa on käytössä opinnäytetyön ohjausta ja edistymisen seurantaa tukeva Wihi-järjestelmä.
 • Wihin käyttö helpottaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa opinnäytetyön etenemisen seurantaa ja ohjaamista.

Kaikki opinnäytetöihin liittyvä viestintä tapahtuu siis yhdessä järjestelmässä:

 • aihe-ehdotus
 • Välipalautukset
 • Kommunikointi
 • Tekstin alkuperäisyyden tunnistus
 • Arviointi
 • Arkistointi
 • Wihi löytyy osoitteesta https://lapinamk.wihi.fi

Wihissä on kolme roolia

Koordinaattori

  • Jokaisella koulutuksella on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan
  • Koordinaattori myös seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti

Ohjaaja

  • Ohjaaja ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta
  • Ohjaaja arvioi vaiheen siinä vaiheessa, kun se on suoritettu hyväksytysti. Hyväksytyn vaiheen arviointi siirtyy suoraan Peppiin
  • Ohjaaja tarkastaa plagioinnin tarkastuksen
  • Ohjaaja(t) tekevät loppuarvioinnin
  • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisun.
  • Loppuarviointi siirtyy suoraan Peppiin ja lopullinen opinnäytetyö liitteineen arkistoon

Opiskelija

Opiskelijan Wihin käyttö – katso video.

 • Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä
 • Mikäli kyseessä on ryhmässä tehtävä opinnäytetyö, yksi ryhmän jäsenistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan työhön. Jokainen ryhmän jäsen vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus menee koordinaattorin käsiteltäväksi.
 • Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja / tai väliraportin ohjausta varten.
 • Opiskelija lähettää työn plagioinnin tarkastukseen
 • Opiskelija lähettää työn toimeksiantajalle
 • Opiskelija lähettää julkaistun työn linkin ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.

Klikkaa kuva isommaksi

Opinnäytetyö koostuu kolmesta vaiheesta, joiden laajuus on ammattikorkeakoulututkinnossa on 5 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 10 op. Jokaiselle vaiheelle on erilliset ohjeet:

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5/10 op)

Opinnäytetyön toteuttamisvaihe (5/10 op)

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe (5 /10 op)