Wihi

Wihi – Opinnäytetyöprojektin ohjaus ja hallinta

  • Lapin ammattikorkeakoulussa on käytössä opinnäytetyötä, sen ohjausta ja edistymisen seurantaa tukeva Wihi-järjestelmä.
  • Wihi tulee käyttöön koulutuksissa sovittujen aikataulujen mukaan joko vuoden alusta tai opinnäytetyöprosessin seuraavasta aloituksesta. Kaikki koulutukset siirtyvät käyttämään Wihiä vuoden 2021 aikana koulutuksissa sovitun aikataulun mukaisesti.
  • Wihin käyttö helpottaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa opinnäytetyönprosessin etenemisen seurantaa ja työn ohjaamista.

 

Kaikki opinnäytetöihin liittyvä viestintä tapahtuu siis yhdessä järjestelmässä:

 • aihe-ehdotus / ideapaperi / alustava suunnitelma
 • Välipalautukset
 • Kommunikointi
 • Tekstin alkuperäisyyden tunnistus
 • Arviointi
 • Arkistointi
 • Wihi löytyy osoitteesta https://lapinamk.wihi.fi

Wihissä on kolme roolia

Koordinaattori

  • Jokaisella koulutuksella on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan
  • Koordinaattori myös seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti

Ohjaaja

  • Ohjaaja ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta
  • Ohjaaja arvioi vaiheen siinä vaiheessa, kun se on suoritettu hyväksytysti. Hyväksytyn vaiheen arviointi siirtyy suoraan Peppiin
  • Ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tai hylkää plagioinnin tarkastuksen
  • Ohjaaja ja toinen arvioija tekevät loppuarvioinnin
  • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisun. Loppuarviointi siirtyy suoraan Peppiin ja lopullinen opinnäytetyö liitteineen arkistoon

Opiskelija

Opiskelijan Wihin käyttö – katso video.

 • Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä
 • Mikäli kyseessä on ryhmässä tehtävä opinnäytetyö, yksi ryhmän jäsenistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan työhön. Jokainen ryhmän jäsen vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus menee koordinaattorin käsiteltäväksi.
 • Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja / tai väliraportin ohjausta varten.
 • Opiskelija lähettää työn plagioinnin tarkastukseen
 • Opiskelija lähettää työn toimeksiantajalle

Opiskelija lähettää julkaistun työn linkin ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.

Wihin kaavio

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta vaiheesta, joiden laajuus on ammattikorkeakoulututkinnossa on 5 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 10 op. Jokaiselle vaiheelle on erilliset ohjeet:

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5/10 op)

Opinnäytetyön toteuttamisvaihe (5/10 op)

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe (5 /10 op)