Työaikasuunnittelu

Katso video, osa 1. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Työaikasuunnittelu pohjautuu vuosisuunnitteluun

 • Työaikasuunnitelmassa kohdennetaan työaikaa:
  • Opetuksen ja ohjauksen tehtävät
  • TKI- ja palvelutoiminnan tehtävät
  • Muut tehtävät
 • Työaikasuunnitelmaan sisällytetään myös vapaajaksot

Työaikasuunnittelua tehdään useassa vaiheessa kalenterivuoden mittaan.

 1. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan tehdä ns. karkean tason työaikasuunnitelma
 2. Toisessa vaiheessa vuosisuunnittelussa opettajalle kiinnitetään toteutukset, projektit ja muut tehtävät.
 3. Kolmannessa vaiheessa työaikasuunnitelma viimeistellään työaikasuunnittelun kautta lisäämällä vapaajaksot, julkaistaan työaikasuunnitelma opettajalle ja lopuksi hyväksytään ja vahvistetaan työaikasuunnitelma.

Karkean tason työaikasuunnittelu (vko 2 – 13)

 • Karkean tason työaikasuunnitelmassa opettajalle merkitään alustava kokonaistuntivaraus pääkategorioittain (Opetus ja ohjaus, muut tehtävät ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).
 • Jakoa voidaan hyödyntää esim. osa-aikaisten työajan suunnitteluun tai esim. kehityskeskustelussa nousseiden tarpeiden mukaisen kokonaissuunnittelun tukena

Työaikasuunnittelu aloitetaan valitsemalla Henkilöt-valikon alta Työaikasuunnittelu.

 

Siirtyminen työaikasuunnitteluun

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa ikkunassa valitaan henkilö, jonka työaikasuunnitelmaa halutaan käsitellä sekä kalenterivuosi, jolle työaikasuunnitelmaa ollaan tekemässä.

 

Työaikasuunnitelman avaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa ikkunassa näkyy valitun henkilön työaikasuunnitelma valitun kalenterivuoden osalta. Karkean tason työaikasuunnittelussa Tehtäväkokonaisuudet-välilehdellä merkitään kokonaistuntimäärät tehtäväkokonaisuuksittain.

 

Karkean tason työaikasuunnitelma

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Merkitse kokonaistuntimäärä tehtäväkokonaisuuksittain lukukausille. Tallenna tiedot. Sovellus laskee kokonaistyöajan ja näyttää suunnitellun työajan kaaviona samaisessa näkymässä.

 

Karkea työaikasuunnitelma yhteensä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Vuosisuunnittelu (vko 14 – 26)

Katso video, osa 2. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Vuosisuunnittelussa opettajille kiinnitetään

Tarkennettu työaikasuunnittelu (vko 26 – 46)

Kun vuosisuunnittelu on tehty, voidaan Tehtäväkokonaisuudet -välilehdellä verrata aluksi tehtyä karkean tason suunnitelmaa suunniteltujen tehtävien mukaiseen kokonaistuntimäärään.

 

Työaikasuunnitelma suunnitellun ja toteuman vertaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Työaikasuunnitelman tehtävät -välilehdellä näkyvät sovitut tehtävät tarkemmalla tasolla.

 

Työaikasuunnitelma tehtävittäin

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Vapaajaksojen lisääminen työaikasuunnitelmaan

Osaamispäällikkö lisää työaikasuunnitelmaan sovitut vapaajaksot. Tallennetut vapaajaksot tulevat näkyviin lukujärjestyksiin estoina.

 

Vapaajaksojen lisääminen työaikasuunnitelmaan

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit valita vapaajaksot olemassa olevista vapaajaksoista (yhteisesti sovitut vapaajaksot) tai voit syöttää yksilöllisen vapaajakson. Tallenna painamalla Lisää-painiketta.

 

Työaikasuunnitelman hyväksyminen tai vahvistaminen

Työaikasuunnitelma vahvistetaan hyvissä ajoin ennen kalenterivuoden alkua. Työaikasuunnitema tulee vahvistaa myös kalenterivuoden lopulla, mikäli työaikasuunnitelma sisältää tunteja, jotka maksetaan lisätyömääräyksenä. Lisätyömääräys pohjautuu tällöin vahvistettuun työaikasuunnitelmaan.

Osaamispäällikkö lähettää työaikasuunnitelman Pepissä opettajalle kommentoitavaksi.  Opettajalle kiinnitetyt toteutukset näkyvät myös hänelle, mutta projektit ja muut työtehtävät näkyvät opettajalle vasta, kun olet julkaissut työaikasuunnitelman opettajalle ensimmäisen kerran. Kun työaikasuunnitelmaan tehdään muutoksia, tulee muutoksista lähettää PDF-dokumentti opettajalle. Koko suunnitelma muutoksineen on todennettavissa ainoastaan PDF-dokumentissa.

Työaikasuunnitelma lähetetään opettajalle Hyväksyminen-välilehden kautta valitsemalla Tallenna PDF ja lähetä opettajalle.

 

Työaikasuunnitelman lähettäminen opettajalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Opettaja hyväksyy työaikasuunnitelman omassa profiilissa Työaikasuunnitelma-välilehdellä valitsemalla Hyväksyn ehdotuksen.

 

Työaikasuunnitelman hyväksyminen opettaja

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Osaamispäällikkö hyväksyy työaikasuunnitelmat Yksikkö-välilehden kautta valitsemalla oman yksikön ja sieltä Henkilöiden tunnit. Hyväksyminen tapahtuu Tunnit-välilehdellä.

 

Työaikasuunnitelman hyväksyminen osaamispäällikkö

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse ensin hyväksyttävä työaikasuunnitelma ja sen jälkeen painamalla sivun ylälaidassa olevaa Hyväksy-painiketta.

Hyväksytty työaikasuunnitelma näkyy osaamispäälliköllä Henkilöiden tunnit -välilehdellä päätöksenä.

 

Työaikasuunnitelman status osaamispäällikön hyväksymisen jälkeen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun osaamispäällikkö on hyväksynyt työaikasuunnitelman, näkyy päätös myös opettajlla.

 

Työaikasuunnitelmapäätös opettajalla

Klikkaa kuva suuremmaksi

 


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle