Opintopalauteohje

Opintopalaute, opettajan ohje

Käytä selaimena Chromea, Safaria, Mozilla Firefoxia tai Edgeä – Internet Explorerilla opintopalaute ei toimi.

Pääset opintopalautteisiin työpöytäsi yläpalkista kohdasta Toteutukset > Opintopalaute, joka vie palautepalvelun etusivulle. Sieltä voit lukea annetun palautteen, jota on kahdenlaista. Opiskelijat voivat antaa vapaa sana -muotoista Nopeaa palautetta milloin vain ja niin usein kuin haluavat koko opintojakson toteutuksen ajan. Toteutuksen lähestyessä loppuaan, opiskelijat antavat Loppupalautteen koko toteutuksesta.

Pepin etusivulla näet ”Opintopalautteiden tehtävälistasta” opintojaksosi, joiden loppupalautteen vastausaika on menossa lähiaikoina umpeen, ja joissa pyydetään antamaan vastapalaute opiskelijoiden antamaan palautteeseen. Näet listalla vain ne opintojaksot, joille sinulla on Peppiin merkitty tehtävä. Jos olet osana opettajatiimiä, kaikille opettajille näkyvät samat tiedot opintopalautepalvelussa.

Palautepalvelun koosteessa näkyy kunkin opintojakson rivillä palautelomakkeen tila värillisenä ikonina vasemmassa laidassa. Palautelomake voi olla joko tuleva, aktiivinen, vastausta odottava tai päättynyt.

Palautelomakkeen tila määrittelee, mitä toimintoja voit sille tehdä, ja tila voi olla joko

tuleva:

 • voit halutessasi muokata palautelomakkeen aukioloaikaa
  • voit aikaistaa ja pidentää aukioloaikaa, automatisoitu aukioloaika on kaksi viikkoa ennen toteutuksen päättymispäivää — yksi viikko jälkeen toteutuksen päättymispäivän
  • voit tarvittaessa merkitä toteutuksen “non-stop” merkinnällä. Merkintä tehdään kyselyn perustiedot näkymässä eli samassa, jossa voit aikaistaa kyselyn alkamispäivää. Jos kysely on merkitty “non-stopiksi”, järjestelmä lähettää muistutuksen kyselyyn vastaamisesta opiskelijoille suoritusmerkinnän perusteella (jos ko. opiskelija ei ole vielä vastannut kyselyyn). Kysely on auki normaalisti ja sen tulokset julkaistaan vasta kyselyn päätyttyä.

aktiivinen

 • voit halutessasi muokata palautelomakkeen aukioloaikaa
  • voit aikaistaa ja pidentää aukioloaikaa, automatisoitu aukioloaika on kaksi viikkoa ennen toteutuksen päättymispäivää — yksi viikko jälkeen toteutuksen päättymispäivän
 • palautelomakkeen aukioloaikana voit lukea koosteraportin saaduista            palautteista ja nähdä vastausprosentin
 • voit halutessasi luonnostella jo vastapalautetta
 • voit halutessasi lähettää opiskelijoille muistutusviestin vastaamisesta lisänä järjestelmän automaattisesti lähettämään viestiin. Jos lähetät itse muistutuksen, se   menee ainoastaan niille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä antaneet palautetta.

 odottaa vastausta:

 • kun palautelomakkeen aukioloaika on päättynyt, voit lukea koosteraportin palautteista, ja nähdä vastausprosentin
 • voit halutessasi julkaista vastapalautteen kahden viikon kuluessa palautelomakkeen aukiolon päättymisestä. Vastapalautteen antaminen on erittäin suositeltavaa, koska opiskelijat seuraavat opettajien vastapalautetta nähdäkseen, miten annettu palaute vaikuttaa.

 päättynyt:

 • kun palautelomakkeen aukioloaika on päättynyt voit lukea koosteraportin palautteista ja nähdä vastausprosentin
 • jos julkaisit vastapalautteen, voit nähdä sen

 


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle