Avoimen väyläopinnot

Ammatillinen väylä

Ammatilliset väyläopinnot toisen asteen perustutkinnon suorittaneille

 • Väyläopintojen hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Ilmoittautuminen on ehdollinen kunnes aikaisempi koulutus on tarkistettu
 • ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa toukokuussa ja kevään opintoihin marraskuussa
 • Väylän nimi esimerkki: Tradenomin (liiketalous) väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon suorittaneille, päiväopinnot, Rovaniemi, Syksy 2021

Hae sopivilla hakukriteereillä haluamasi toteutukset, jotka avataan tarjolle väyläopintoihin. Haun tulokset näkyvät hakuikkunan alla.

haku

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Valitse haluamasi toteutukset
 2. Valitse valituista ilmoittautumisen kohde
Ilmoittautumisen kohde

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Luo kokonaisuudelle nimi, liitä mukaan laajuus opintopisteinä, toteutustapa, paikkakunta sekä lukukausi, jolla opintokokonaisuus toteutetaan. Tiedot täydennetään vähintään sekä suomeksi että englanniksi.
 2. Aseta laajuusyksikkö (oletuksena opintopiste). Laajuus lasketaan automaattisesti kokonaisuuteen liitettyjen toteutusten laajuuksista.
 3. Lisää vastuuhenkilö
 4. Lisää luokittelutiedot kokonaisuuden toteutuksen mukaisesti
Nimi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Määrittele maksuperuste. Jos kokonaisuuden opintopisteiden perusteella hinnaksi muodostuu 300 € tai yli, valitaan maksun perusteeksi erikseen hinnoiteltava ja hinnaksi merkitään 300,00.
 2. Muiden osalta käytetään ohjaustiedoissa määriteltyä kiintiöryhmän oletusarvoa, jotka ovat oletuksena (ei tarvitse muuttaa!)
 3. Ilmoittautumisen ajankohta. Jatkuva ilmoittautuminen valitaan, mikäli toteutukselle voi tulla koska tahansa. Muutoin alkamis- ja päättymisajankohta määritellään käsin tai  käytetään järjestelmän oletusarvoja. Tällöin klikkaa Laske oletusarvot -painiketta.

 

Maksuperuste

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Ilmoittautumisjärjestys. Vaihtoehtoina on ilmoittautumisjärjestys tai käytetään muita kriteereitä. Oletusasetuksena on ilmoittautumisjärjestys. Muita kriteereitä voidaan käyttää, mikäli on painavat perusteet esim. valitaan todistusten perusteella tai osallistuminen edellyttää ennakkoon erityisosaamista. Tällaisessa tapauksessa hakija ilmoittautuu ensin. Kun edellytysehdot on tarkastettu, hyväksytään ilmoittautumine, jolloin hakijalle lähtee linkki ilmoittautumisen vahvistamiseksi ja maksun suorittamiseksi. Vasta tämän jälkeen hän saa opiskeluoikeuden. Väyläopintoihin hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on ehdollinen kunnes aikaisempi koulutus on tarkistettu
 2. Lisätietoja kenttään tallennetaan opintokokonaisuuden kuvaus sekä avoimen amkin yleisteksti kts. seuraavat kuvat.
 3. Tallenna opintokokonaisuus valitsemalla Tallenna.
Ilmoittautumisjärjestys

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Väyläopinnot: ammatillisen perustutkinnon suorittaneille lisätietoja

Oletko kiinnostunut korkeakouluopiskelusta? Onko tähtäimessäsi AMK-tutkinto? Väyläopinnot ovat jatko-opintoja suunnittelevalle ja AMK-opiskelusta kiinnostuneelle yksilöllinen polku Lapin ammattikorkeakouluun.

Kohderyhmä
Ammatilliset väyläopinnot on tarkoitettu ammatillisen toisen asteen perustutkinnon suorittaneille. Lisätietoa väyläopinnoista ja taulukon soveltuvista tutkinnoista löydät täältä: www.lapinamk.fi/vaylaopinnot.  Opiskelu edellyttää sitoutumista opintoihin, motivaatiota, itseohjautuvuutta sekä riittäviä kielellisiä, matemaattisia ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone.

Mikäli äidinkieli ja / tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi, ilmoittautujan on toimitettava todistus suomen kielen taidosta. Opinnot edellyttävät hyvää suomen kielen taitoa (vähintään taitotasoa YKI 3).

Ilmoittautuminen
Valinta väyläopintoihin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova ja paikkoja rajoitetusti. Valinta on ehdollinen kunnes soveltuva toisen asteen tutkinto on tarkistettu.

Huom. Mikäli olet työtön, selvitäthän etukäteen opintojen vaikutuksen työttömyysturvaan TE-palveluista.

Opiskelu
Väyläopinnot ovat koulutusten määrittelemiä ensimmäisen vuoden opintoja ja laajuudeltaan 30 opintopistettä.  Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Opintoja järjestetään päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoja. Opiskelu edellyttää aktiivista lähi- ja etäopetukseen osallistumista. Opintojen suoritusvaatimukset ovat avoimen AMKin opiskelijoille samat kuin tutkinto-opiskelijoilla. Avoimen AMKin opintoihin myönnetään rajallinen opinto-oikeus. Opinto-oikeus koskee ainoastaan opintoja, jotka kokonaisuuden kuvauksessa on mainittu.

Ideana on, että tutkinto-opiskeluaika Lapin ammattikorkeakoulussa lyhenee väyläopintojen ja ammatillisella perustutkinnolla hankitun osaamisen ja siihen liittyvän osaamisen tunnistamisen myötä. Opiskelijan hallitessa ensimmäisen lukuvuoden osaamisvaatimukset, hän voi jatkaa opintojaan suoraan toiselle vuodelle tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi rakentua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen HOPS-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen
Suoritettuasi väyläopinnot (30 op), voit hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa (avoimen väylä-haussa). Avoimessa AMKissa suorittamasi väyläopinnot voidaan hyväksilukea tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen ja hyväksynnän jälkeen. Tutkinto-opiskelijana jatkat opintoja yleensä samassa opiskelijaryhmässä.

Opintojen sisältö
Tarkemmat opintojaksot ja sisällöt löydät klikkaamalla opintojakson nimeä alla.

Lisätietoa avoimessa opiskelusta www.lapinamkfi/avoinamk ja avoinamk@lapinamk.fi

*************************************************************************************************

Tallentamisen jälkeen muodostuu paketti, jolla on oma tunnus. Paketin perustietoja voi muokata. Jos paketti on jo julkaistu, tulee se palauttaa käsittelyyn muokkausta varten.

Perustietojen lisäksi tässä näkymässä voit tarkastella toteutuksia, jotka ovat kiinnitettyinä pakettiin, hallinnoida kiintiöitä ja tarkastella ilmoittautuneiden opiskelijoiden tietoja.

Voit myös kopioida ilmoittautumisen kohteen ja muokata siitä.

Tallentamisen jälkeen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Kiintiöt näkymässä lisätään ilmoittautumisen kohteelle kiintiöryhmä ja opiskelijakiintiö. Valitse Lisää kiintiöryhmä. Valitse avautuvasta listasta kiintiöryhmä, johon olet haluat luomasi ilmoittautumisen kohteen kiinnittää.
 2. Määrittele kiintiön (opiskelijapaikat) ja valitse Tallenna
 3. Valitse OK. Kiintiöryhmälle määritelty paikkamäärä vähennetään toteutuksen koko opiskelijapaikkamäärästä.
määrittele kiintiö

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Tallennettu kiintiöryhmä tulee näkyville Kiintiöt näkymään. Tässä näkymässä voit  hallinnoida kiintiöryhmiä sekä muokata kiintiöiden kokoa kynäikonin kautta.

Kiintiöt-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Toteutukset-näkymässä voit tarkastella ilmoittautumisen kohteeseen liitetyn toteutuksen / liitettyjen toteutusten tietoja. Voit myös lisätä tai poistaa toteutuksia tässä näkymässä. Klikkaamalla toteutuksen nimeä pääset tarkastelemaan toteutuksen tietoja. Aseta sarakkeet -painikkeen takaa voit lisätä lisätietoja näkymään.

Toteutukset-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun hakijat on siirretty perusrekisteriin, heidän tietonsa siirtyvät automaattisesti ilmoittautuneiksi toteutuksille.  Opiskelijat-näkymässä voi tarkastella opiskelijatietoja ilmoittautumisen kohteittain.

opiskelijatiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Lukioväylä

 • Lukioväyläopinnot on tarkoitettu Lapin lukioissa opiskeleville ja lukiosta edellisenä vuonna valmistuneille
 • Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Ilmoittautuminen toukokuussa 1.5. – 31.5.2021

Hae sopivilla hakukriteereillä haluamasi toteutukset, jotka avataan tarjolle avoimen polkuopintoihin. Haun tulokset näkyvät hakuikkunan alla.

Hakukriteerit avoin

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Valitse haluamasi toteutukset
 2. Valitse valituista ilmoittautumisen kohde
Ilmoittautumisen kohde

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Luo kokonaisuudelle nimi, liitä mukaan laajuus opintopisteinä, toteutustapa, paikkakunta sekä lukukausi, jolla opintokokonaisuus toteutetaan. Tiedot täydennetään vähintään sekä suomeksi että englanniksi.
 2. Aseta laajuusyksikkö (oletuksena opintopiste). Laajuus lasketaan automaattisesti kokonaisuuteen liitettyjen toteutusten laajuuksista.
 3. Lisää vastuuhenkilö
 4. Lisää luokittelutiedot kokonaisuuden toteutuksen mukaisesti
lisää perustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Määrittele maksuperuste. Lukioväylän opinnot ovat ilmaisia. Valitse maksun perusteeksi Erikseen hinnoiteltava ja aseta hinnaksi 0.
 2. Määrittele Ilmoittautuessa ei voi maksaa arvoksi Kyllä! Muut arvot menevät oletusarvon mukaan.
 3. Ilmoittautumisen ajankohta. Jatkuva ilmoittautuminen valitaan, mikäli toteutukselle voi tulla koska tahansa. Muutoin alkamis- ja päättymisajankohta määritellään käsin tai  käytetään järjestelmän oletusarvoja. Tällöin klikkaa Laske oletusarvot -painiketta.

Ilmoittautumisjärjestys

 1. Vaihtoehtoina on ilmoittautumisjärjestys tai käytetään muita kriteereitä. Oletusasetuksena on ilmoittautumisjärjestys. Muita kriteereitä voidaan käyttää, mikäli on painavat perusteet esim. valitaan todistusten perusteella tai osallistuminen edellyttää ennakkoon erityisosaamista. Tällaisessa tapauksessa hakija ilmoittautuu ensin. Kun edellytysehdot on tarkastettu, hyväksytään ilmoittautumine, jolloin hakijalle lähtee linkki ilmoittautumisen vahvistamiseksi ja maksun suorittamiseksi. Vasta tämän jälkeen hän saa opiskeluoikeuden. Lukioväyläopintoihin hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 2. Lisätietoja kenttään tallennetaan opintokokonaisuuden kuvaus sekä avoimen amkin yleisteksti kts. seuraavat kuvat.
 3. Tallenna opintokokonaisuus valitsemalla Tallenna.
Ilmoittautumisjärjestys

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Lukioväylän lisätiedot

Oletko kiinnostunut korkeakouluopiskelusta? Onko tähtäimessä AMK-tutkinto? Lukioväyläopinnot ovat jatko-opintoja suunnittelevalle ja AMK-opiskelusta kiinnostuneelle polku Lapin AMKiin.

Kohderyhmä
Lukioväyläopinnot on tarkoitettu Lapin lukioissa opiskeleville ja lukiosta edellisenä vuonna valmistuneille.

Ilmoittautuminen
Ennen ilmoittautumista ole yhteydessä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan ja käy hänen kanssaan ohjauskeskustelu. Ilmoittaudu opinto-ohjaajasi kanssa käydyn keskustelun perusteella sinulle sopiviin väyläopintoihin.

Ilmoittautuessa käytetään oman oppilaitoksen sähköpostiosoitetta. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot ovat Lapin lukioiden opiskelijoille maksuttomia. Paikkoja on rajoitetusti.

Huomioithan, että ilmoittautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen, johon tarvitset pankkitunnukset.

Opiskelu
Väyläopinnot ovat koulutusten määrittelemiä ensimmäisen vuoden opintoja ja laajuudeltaan 15 opintopistettä.  Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Opintoja järjestetään verkko-opintoina. Opiskelu edellyttää aktiivista lähi- ja etäopetukseen osallistumista. Opintojen suoritusvaatimukset ovat avoimen AMKin opiskelijoille samat kuin tutkinto-opiskelijoilla. Avoimen AMKin opintoihin myönnetään rajallinen opinto-oikeus. Opinto-oikeus koskee ainoastaan opintoja, jotka kokonaisuuden kuvauksessa on mainittu.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen

Suoritettuasi lukion (päättötodistus/ylioppilastodistus) sekä lukioväyläopinnot (15 op), voit hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa (avoimen väylä-haussa). Avoimessa AMKissa suorittamasi väyläopinnot voidaan hyväksilukea tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen ja hyväksynnän jälkeen. Tutkinto-opiskelijana jatkat opintoja yleensä samassa opiskelijaryhmässä.

Opintojen sisältö
Tarkemmat opintojaksot ja sisällöt löydät klikkaamalla opintojakson nimeä alla.

Lisätietoa avoimessa opiskelusta www.lapinamk.fi/avoinamk ja avoinamk@lapinamk.fi

***********************************************************************************************

Tallentamisen jälkeen muodostuu paketti, jolla on oma tunnus. Paketin perustietoja voi muokata. Jos paketti on jo julkaistu, tulee se palauttaa käsittelyyn muokkausta varten.

Perustietojen lisäksi tässä näkymässä voit tarkastella toteutuksia, jotka ovat kiinnitettyinä pakettiin, hallinnoida kiintiöitä ja tarkastella ilmoittautuneiden opiskelijoiden tietoja.

Voit myös kopioida ilmoittautumisen kohteen ja muokata sitä.

lukioväylä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Kiintiöt näkymässä lisätään ilmoittautumisen kohteelle kiintiöryhmä ja opiskelijakiintiö. Valitse Lisää kiintiöryhmä. Valitse avautuvasta listasta kiintiöryhmä, johon olet haluat luomasi ilmoittautumisen kohteen kiinnittää.
 2. Määrittele kiintiön (opiskelijapaikat) ja valitse Tallenna.
 3. Valitse OK. Kiintiöryhmälle määritelty paikkamäärä vähennetään toteutuksen koko opiskelijapaikkamäärästä.
Kiintiöt-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Tallennettu kiintiöryhmä tulee näkyville Kiintiöt näkymään. Tässä näkymässä voit  hallinnoida kiintiöryhmiä sekä muokata kiintiöiden kokoa kynäikonin kautta.

Kiintiöt-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Toteutukset näkymässä voit tarkastella ilmoittautumisen kohteeseen liitetyn toteutuksen / liitettyjen toteutusten tietoja. Voit myös lisätä tai poistaa toteutuksia tässä näkymässä. Klikkaamalla toteutuksen nimeä pääset tarkastelemaan toteutuksen tietoja. Aseta sarakkeet painikkeen takaa voit lisätä lisätietoja näkymään.

Toteutukset-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun hakijat on siirretty perusrekisteriin, heidän tietonsa siirtyvät automaattisesti ilmoittautuneiksi toteutuksille.  Opiskelijat näkymässä voi tarkastella opiskelijatietoja ilmoittautumisen kohteittain.

Perusrekisteri

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Erikoistumiskoulutukset

Hae sopivilla hakukriteereillä haluamasi toteutukset, jotka avataan tarjolle avoimen polkuopintoihin. Haun tulokset näkyvät hakuikkunan alla.

hakukriteerit

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Valitse haluamasi toteutukset
 2. Valitse valituista ilmoittautumisen kohde
Ilmoittautumisen kohde

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Luo kokonaisuudelle nimi, liitä mukaan laajuus opintopisteinä, toteutustapa, paikkakunta sekä lukukausi, jolla opintokokonaisuus toteutetaan. Tiedot täydennetään vähintään sekä suomeksi että englanniksi.
 2. Aseta laajuusyksikkö (oletuksena opintopiste). Laajuus lasketaan automaattisesti kokonaisuuteen liitettyjen toteutusten laajuuksista.
 3. Lisää vastuuhenkilö
 4. Lisää luokittelutiedot kokonaisuuden toteutuksen mukaisesti
kokonaisuus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Määrittele maksuperuste. Erikoistumiskoulutusten hinnoittelu määritellään erikseen. Valitse maksun perusteeksi Erikseen hinnoiteltava ja aseta hinnaksi sovittu summa.
 2. Muiden osalta käytetään ohjaustiedoissa määriteltyä kiintiöryhmän oletusarvoa, jotka ovat oletuksena (ei tarvitse muuttaa!)
 3. Ilmoittautumisen ajankohta. Jatkuva ilmoittautuminen valitaan, mikäli toteutukselle voi tulla koska tahansa. Muutoin alkamis- ja päättymisajankohta määritellään käsin tai  käytetään järjestelmän oletusarvoja. Tällöin klikkaa Laske oletusarvot -painiketta.
Maksutiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Ilmoittautumisjärjestys. Vaihtoehtoina on ilmoittautumisjärjestys tai käytetään muita kriteereitä. Oletusasetuksena on ilmoittautumisjärjestys. Muita kriteereitä voidaan käyttää, mikäli on painavat perusteet esim. valitaan todistusten perusteella tai osallistuminen edellyttää ennakkoon erityisosaamista. Tällaisessa tapauksessa hakija ilmoittautuu ensin. Kun edellytysehdot on tarkastettu, hyväksytään ilmoittautumine, jolloin hakijalle lähtee linkki ilmoittautumisen vahvistamiseksi ja maksun suorittamiseksi. Vasta tämän jälkeen hän saa opiskeluoikeuden. Erikoistumiskoulutuksissa ilmoittautumisjärjestys asetetaan sen mukaan käytetäänkö ilmoittautumisjärjestystä vai muita kriteereitä.
 2. Lisätietoja-kenttään tallennetaan opintokokonaisuuden kuvaus
 3. Tallenna opintokokonaisuus valitsemalla Tallenna
Ilmoittautumisjärjestys

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Tallentamisen jälkeen muodostuu paketti, jolla on oma tunnus. Paketin perustietoja voi muokata. Jos paketti on jo julkaistu, tulee se palauttaa käsittelyyn muokkausta varten.

Perustietojen lisäksi tässä näkymässä voit tarkastella toteutuksia, jotka ovat kiinnitettyinä pakettiin, hallinnoida kiintiöitä ja tarkastella ilmoittautuneiden opiskelijoiden tietoja.

Voit myös kopioida ilmoittautumisen kohteen ja muokata sitä.

paketti

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Kiintiöt näkymässä lisätään ilmoittautumisen kohteelle kiintiöryhmä ja opiskelijakiintiö. Valitse Lisää kiintiöryhmä. Valitse avautuvasta listasta kiintiöryhmä, johon olet haluat luomasi ilmoittautumisen kohteen kiinnittää.
 2. Määrittele kiintiön (opiskelijapaikat) ja valitse Tallenna
 3. Valitse OK. Kiintiöryhmälle määritelty paikkamäärä vähennetään toteutuksen koko opiskelijapaikkamäärästä.
kiintiöryhmä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Tallennettu kiintiöryhmä tulee näkyville Kiintiöt näkymään. Tässä näkymässä voit  hallinnoida kiintiöryhmiä sekä muokata kiintiöiden kokoa kynäikonin kautta.

Kiintiöt-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Toteutukset näkymässä voit tarkastella ilmoittautumisen kohteeseen liitetyn toteutuksen tai liitettyjen toteutusten tietoja. Voit myös lisätä tai poistaa toteutuksia tässä näkymässä. Klikkaamalla toteutuksen nimeä pääset tarkastelemaan toteutuksen tietoja. Aseta sarakkeet -painikkeen takaa voit lisätä lisätietoja näkymään.

Toteutukset-näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun hakijat on siirretty perusrekisteriin, heidän tiedot siirtyvät automaattisesti ilmoittautuneiksi toteutuksille.  Opiskelijat näkymässä voi tarkastella opiskelijatietoja ilmoittautumisen kohteittain.

perusrekisteri

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Ilmoittautumisten kohteiden julkaiseminen

Voit hyväksyä ja julkaista ilmoituksen kohteen suunnittelu näkymässä. Ilmoittautumisen kohde tulee ensin hyväksyä.

Kun ilmoittautumisen kohde on hyväksytty, valitse Julkaise: julkaistaan hakijan työpöydällä.

julkaisu

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Ilmoittautumisten kohteiden haku:

Valitse Vuosisuunnittelu-valikon alta Ilmoittautumisen kohde.

kohteen haku

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Hae sopivilla hakukriteereillä haluamasi ilmoittautumisen kohteet,
jotka haluat muokata. Määrittele hakukriteerit ja valitse Hae. Haun tulokset näkyvät hakuikkunan alla.

Haku ilmoittautumisen kohde

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse julkaistavat ilmoittautumisen kohteet ja valitse Julkaise valitut. Ilmoittautumisten kohteiden tulee olla hyväksytty-tilassa, jotta voit ne julkaista.

julkaistavat kohteet

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit hyväksyä ja julkaista useamman ilmoittautumisen kohteen samalla kertaa valitsemalla Siirry muokkaamaan ilmoittautumisen kohteita.

useampi kohde

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse Tee massamuutos

massamuutos

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse Status. Aseta ensin Hyväksytty ja valitse Tee muutokset. Tämän jälkeen valitse statukseksi Julkaistu ja valitse Tee muutokset.

valitse status

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Ilmoittautumisten kohteiden muokkaaminen

Ilmoittautumisten kohteiden haku:

Valitse Vuosisuunnittelu-valikon alta Ilmoittautumisen kohde.

Ilmoittautumisen kohde

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Hae sopivilla hakukriteereillä haluamasi ilmoittautumisen kohteet, jotka haluat muokata. Määrittele hakukriteerit ja valitse Hae. Haun tulokset näkyvät hakuikkunan alla.

hakukriteerit

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit hyväksyä ja julkaista useamman ilmoittautumisen kohteen samalla kertaa valitsemalla Siirry muokkaamaan ilmoittautumisen kohteita.

useita kohteita

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit muokata yksittäisen ilmoittautumisen kohteen tietoja avautuvassa näkymässä.

ilmoittautumisen tiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit lisätä näkymään sarakkeita muokkausta varten.

Sarakkeiden muokkaus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit muokata tietoja myös massamuokkauksen kautta valitsemalla Tee massamuutos.

tee massamuutos

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Aseta muokattavat tiedot ja valitse Tee muutokset tietojen tallentamiseksi.

tallenna

Klikkaa kuva suuremmaksi