Tutkintotodistus

Ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja erikoistumiskoulutusten suorittamisen perusteena on vahvistetun opetussuunnitelman tai henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkintotodistukset allekirjoittaa ammattikorkeakoulun rehtori ja tutkintotodistuksen liitteenä olevan opintosuoritusotteen ja Diploma Supplementin opintosuunnittelija. Valmistumispäivämäärä on rehtorin allekirjoituspäivämäärä.

Suomen kielisestä koulutuksesta valmistuva opiskelija saa tutkintotodistuksen ainoastaan suomen kielellä. Englannin kielisestä koulutuksesta valmistuva opiskelija saa tutkintotodistuksen englanniksi ja suomeksi.

Tutkintotodistukset tulostetaan opiskelijoille merkityn valmistumishalukkuuden mukaan kerran viikossa.

Tutkintotodistus yksittäiselle opiskelijalle

Tutkintotodistus

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Hae opiskelijan tiedot. Tulostettavat todistukset löytyvät ”Raportit” -kohdasta opiskelijan Opiskelutiedoista. Klikkaa haluttua todistusta ja valitse muodoksi PDF.

 

Tutkintotodistus

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Täytä avautuvaan ikkunaan vaaditut tiedot. Allekirjoittaja on rehtori Riitta Rissanen. Allekirjoituksen paikkakunta on aina Rovaniemi. Suomenkielisessä todistuksessa paikkakunta kirjoitetaan muodossa “Rovaniemellä” ja englanninkielisessä “Rovaniemi”. Allekirjoittajan titteli on suomenkielisessä todistuksessa “rehtori” ja englanninkielisessä “Rector”. Allekirjoituspäivämäärä on opiskelijan valmistumispäivämäärä.

 

Tutkintotodistus useammalle opiskelijalle

Tutkintotodistus

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Voit tulostaa tutkintotodistukset useammalle opiskelijalle yhtä aikaa käyttäen rakenteisessa haussa tavoitevalmistumispäivämäärää. Rastita opiskelijat, joille haluat tulostaa tutkintotodistuksen. Klikkaa sitten hakutulosten yläpuolelta “Raportit” ja valitse Tutkintotodistuksen etusivu (PDF) – käsin allekirjoitettu.

 

Tutkintotodistus

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Valitse tulostusmuodosta tutkintotodistuksen kieli ja täytä muut vaaditut tiedot. Allekirjoittaja on rehtori Riitta Rissanen. Allekirjoituksen paikkakunta on aina Rovaniemi. Suomenkielisessä todistuksessa paikkakunta kirjoitetaan muodossa “Rovaniemellä” ja englanninkielisessä “Rovaniemi”. Allekirjoittajan titteli on suomenkielisessä “rehtori” ja englanninkielisessä “Rector”. Allekirjoituspäivämäärä on opiskelijan valmistumispäivämäärä.

 

Opintosuoritusote

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Valitse lopuksi raporttilistan lopusta, haluatko kaikki todistukset yhdelle tiedostolle vai kaikki omilleen. Klikkaa ”Tulosta valitut raportit valituille henkilöille”.

Vinkki: Helpointa on valita kaikki todistukset yhteen tiedostoon ja tulostaa ne kerralla. Tulosta ensin kaikille suomenkieliset tutkintotodistukset. Jos valmistuvissa on englanninkielisestä koulutuksesta valmistuvia, poimi heidät vielä uudelleen ja tee lisäksi englanninkieliset todistukset.

 

Erikoistumiskoulutukset ja muut koulutukset

Erikoistumiskoulutusten todistuksen saamista varten on kaikkien suoritusten oltava opintosuoritusrekisterissä. Osaamisaluejohtaja allekirjoittaa erikoistumiskoulutusten todistukset ja todistuksen liitteenä oleva opintosuoritusotteen opintosuunnittelija. Muun koulutuksen todistukset allekirjoittaa osaamisaluejohtaja.

 


Takaisin Oppimis- ja ohjauspalveluiden sivulle