Opiskeluoikeusaika

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusaika määräytyy suoritettavan tutkinnon mukaan.

  • 60 op, opiskeluoikeusaika 1 vuosi
  • 90 op, opiskeluoikeusaika 1,5 vuotta
  • 210 op, opiskeluoikeusaika 3,5 vuotta
  • 240 op, opiskeluoikeusaika 4 vuotta

Tutkintoon johtamaton koulutus

  • Erikoistumiskoulutukset, opiskeluoikeusaika koulutuskohtainen
  • Täydennyskoulutukset, opiskeluoikeusaika koulutuskohtainen
  • CampusOnline, opiskeluoikeusaika on lukukausi
  • Vaihto-opiskelijat, Learning Agreementissa määritelty aika
  • Avoin ammattikorkeakoulu, määritellään suoritettavien opintojen mukaan

Kokopäiväopiskelijalla on oikeus suorittaa opinnot yhtä vuotta niiden tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Jos opiskelija ei valmistu lisävuoden jälkeen, on hänellä oikeus hakea opiskeluoikeuden jatkoaikaa.

Jatkoaikaa on haettava hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.

Opiskelijan on esitettävä hakemuksessa tavoitteellinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset jatkoajan myöntämisestä, on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa.

Jatkoajan  pituus  määräytyy  jäljellä  olevien,  päätoimisesti  suoritettavien  opintojen  mukaan, kuitenkin maksimissaan kaksi lukukautta kerrallaan. Mikäli opiskelija ei noudata tekemäänsä suunnitelmaa opintojen loppuun saattamiseksi, uutta jatkoaikaa ei myönnetä.

Hakemuksen käsittelymaksu on 50 € ja opiskelija täyttää sen Pepin Hakemukset-valikosta avautuvaan lomakkeeseen (Hakemus opiskeluoikeuden jatkamiseksi). Opinto-ohjaaja tekee hakemuksesta esityksen osaamisaluejohtajalle, joka päättää jatkoajan myöntämisestä. Pepin pääkäyttäjä tekee kirjaukset Peppiin.

Hakemus_opiskeluoikeuden_jatkamiseksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Hakemus löytyy Opiskelijan työpöydän ylävalikosta kohdasta Hakemukset.

 

Erikoistumiskoulutus ja muut koulutukset

Erikoistumiskoulutus on suoritettava erikoistumiskoulutuskohtaisessa ajassa. Jos erikoistumiskoulutuksessa opiskelevalta puuttuu opintosuorituksia opintojen päättymispäivänä, tulee opiskelijan sopia erikoistumiskoulutuksesta vastaavan henkilön kanssa mahdollisuudesta suorittaa opinnot loppuun. Hakemus jatkoajasta on tehtävä ennen vahvistetun suoritusajan päättymistä. Tilauskoulutuksen ja muun  erikseen järjestettävän koulutuksen kohdalla opiskeluoikeus määräytyy koulutuskohtaisesti erikseen ilmoitettavalla tavalla.

 


Takaisin Oppimis- ja ohjauspalveluiden – sivulle