Rakenne

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Rakenne-välilehdellä hallinnoidaan OPSin rakennetta ja siihen sisältyviä elementtejä: opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, erillisiä opintokokonaisuuksia ja ryhmittelyjä.

Rakenne-välilehti näyttää opetussuunnitelman alaiset rakenne-elementit hierarkiana. 

Rakenne toteutetaan opintokokonaisuuksina, jotka sisältävät opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja.

 

Opetussuunnitelman rakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 • Opintokokonaisuuksien avulla voidaan kytkeä toisiinsa opintojaksoja esim. valitun teeman mukaisesti. Opintokokonaisuudelle kuvataan tällöin osaamistavoitteet. Opintokokonaisuus voi sisältää opintokokonaisuuksia.
 • Opintokokonaisuus voi sisältää 1 – n määrän opintojaksoja. Opintojaksot voivat olla pakollisia tai niistä valitaan vain osa.
 • Opintokokonaisuuksien tunnuksien ja nimeämisen osalta käytetään sovittuja käytänteitä.

Lapin ammattikorkeakokoulun opetussuunnitelman laatimisen perusteiden mukaisesti opetussuunnitelman rakenne muodostuu kolmesta päätasosta

 • YDINOSAAMINEN
 • PROFILOIVA OSAAMINEN
 • TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

Koulutuksen tarpeista riippuen opetussuunnitelmaa voidaan jäsentää eri tavoin opintokokonaisuuksien avulla. Päätasojen sisältöjä voidaan jaotella esimerksi vaihtoehtoisina ammattiopintoina, teemoitetteuina moduuleina, lukukausittain jne. Tällaiset rakenenteet tehdään myös opintokokonaisuuksina. Tällöin opintokokonaisuus lisätään sen päätason alle, jonne se halutaan toteutettavan.

Voit muokata rakennetta niin kauan kuin opetussuunnitelma on hyväksytty ja julkaistu.

 1. Voit siirtää OPSiin liitettyjä rakenne-elementtejä raahaamalla niitä hiirellä.
  • Jos siirrät rakenne-elementin, jolla on alatasoja, ne seuraavat automaattisesti ylätason mukana.
 2. Muutos päivittyy järjestelmään heti, josta järjestelmä ilmoittaa Rakenne päivitetty -ponnahdusikkunalla
 3. Voit siirtää rakenne-elementtejä rakenteessa kaikkialle paitsi opintojaksojen sisään.
 4. Kun raahaat siirrettävän rakenne-elementin sivun oikean reunan leikepöydälle, voit vierittää sivua niin, että leikepöydän sisältö pysyy näkyvissä.

Opetussuunnitelman rakenteen täydentävät ohjeet löytyvät aiheittain

 


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu – sivulle