Toteutukset

Toteutussuunnittelu on osa opetuksen suunnitteluprosessia

Katso video

 

Toteutussuunnittelu osana opetuksen suunnitteluprosessia

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Toteutussuunnitelmat laaditaan Lapin ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti seuraavasti:

 • Syksyn toteutussuunnitelmat laaditaan vko 4 – 11 ja julkaistaan viikon 12 alussa
 • Kevään toteutussuunnitelmat laaditaan vko 32 – 39 ja julkaistaan viikon 40 alussa

 

Opetuksen suunnitteluprosessin vaiheet

 

Toteutusprosessi

 

 • Opintojaksoista tehdään opintojaksototeutus eri aikoina tapahtuvaa opetusta varten.
 • Toteutuksen laatimista ohjaa opetussuunnitelma, jossa on kuvattuna opetussuunnitelman osaamistavoitteet, rakenne, opintokokonaisuudet ja opintojaksot. Opintojaksojen osalta kuvataan opintojakson osaamistavoitteet sekä arviointikriteerit osaamistavoitteittain.
 • Vuosisuunnittelun yhteydessä osaamispäällikkö kiinnittää toteutuksen periodille ja luo toteutuksen. Tämän jälkeen osaamispäällikkö kiinnittää toteutukselle opettajat. Opettaja voi ylläpitää niitä opintojaksototeutuksia, joihin hänet on kiinnitetty.
 • Osaamispäällikkö julkaisee toteutuksen opettajalle/opettajatiimille, jonka jälkeen opettajat voivat täydentää toteutuksen tiedot, opetusryhmät, oppimisympäristöt sekä toteutuksen osat
 • Opettajat lisäävät toteutukselle sovitun ajoituksen sekä tallentavat rytmitys- ja tilatoiveet lukujärjestyksen tekijää varten
 • Osaamispäällikkö julkaisee toteutukset
 • Opiskelijat ilmoittautuvat toteutukselle (ilmoittautumisaika alkaa julkaisusta ja päättyy vuorokautta ennen toteutuksen alkua). Opettajat hyväksyvät ilmoittautumiset. Opiskelijat näkevät lukujärjestyksissään vain ne toteutukset, joille he ovat ilmoittautuneet. Opiskelijan Outlook kalenteriin siirtyvät vain ne toteutukset, joiden ilmoittautuminen on hyväksytty!
 • Tarkennettu toteutuksen kuvaus ja eteneminen luodaan Moodleen. Moodlen arviointikirjaa käytetään toteutuksen jäsentämisessä ja suoritusten tietojen tallentamiseksi
 • Opettaja tallentaa opiskelijan suorituksen Peppiin. Mikäli toteutuksella on osia, vastuuopettaja huolehtii, että toteutuksen kokonaisarviointi on tehty.

Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle