Hyväksiluku – eAHOT

Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (HOT) perusajatus on, että opiskelijalta ei vaadita uudelleen sellaisia opintoja, joita vastaava osaaminen hänellä on jo olemassa. Opintoja voidaan korvata joko muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla tavoin hankitulla osaamisella. Hyväksilukemista on syytä hakea hyvissä ajoin ennen korvattavien opintojen alkamista. Myös opiskeltavan tutkinnon aikana hankitulla osaamisella voi hakea hyväksilukua. Menettely on osa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) rakentamista.

Opiskelijalla on oikeus hakea aiempien suoritettujen korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä osaksi tutkintoa. Opiskelijalle ilmoitetaan hyväksymisestä tai mahdollisista täydennyksistä tai hyväksilukuhakemuksen hylkäämisestä perusteineen. Opiskelijan, jonka osaamista arvioidaan, on saatava tietoonsa arvioinnin perusteet. Opiskelijan ei kuitenkaan ole välttämätöntä hakea aiempien opintojen hyväksilukua.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen on käytössä silloin, kun tutkintoon hyväksiluetaan sellaisenaan muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee vastata tasoltaan korkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja edesauttaa tutkinnoille asetettujen tavoitteiden täyttymistä kunkin opiskelijan tutkintorakenteen mukaan. Tutkintoon voi sisällyttää yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Ohjeet:

Opintojakson sisällyttäminen

Opintokokonaisuuden sisällyttäminen

Osaamisen sisällyttäminen

Korvaavuus

Korvaamisella tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien opetussuunnitelman mukaisten opintojen korvaamista muualla suoritetuilla ja osaamistavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla. Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintojen osaamistavoitteet, siksi myös niiden sisältö, vaatimustaso sekä laajuus. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin korkeakoulun opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain. Korvattavien opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia.

Ohjeet:

Yhden opintojakson korvaaminen yhdellä opintojaksolla

Yhden opintojakson korvaaminen useammalla opintojaksolla

Useamman opintojakson korvaaminen yhdellä opintojaksolla

Opintokokonaisuuden korvaaminen opintokokonaisuudella

Opintokokonaisuuden korvaaminen opintojaksoilla

Opintojaksojen korvaaminen opintokokonaisuudella

Opintojen korvaaminen aiemmin hankitulla osaamisella

Esiahotointi

Esiahotointi tarkoittaa tulevaisuudessa suoritettavien opintojen esihyväksyntää osaksi HOPSia. Esiahtointia voidaan hyödyntää esimerkiksi vaihto-opintojen esihyväksymisessä. Keskustele aina ensin opinto-ohjaajan kanssa esiahotoinnista ennen hakemuksen täyttämistä.

Ohje: Esiahotointi

Liitepankki

Liitepankkiin tallentuvat kaikki hyväksilukuhakemuksiin tallennetut liitteet. Lisäksi Liitepankkiin voi myös lisätä liitteitä jo valmiiksi talteen, jolloin niitä on helppo hyödyntää hyväksilukuhakemusten täyttämisessä.

Ohje: Liitepankki

Hyväksilukuhakemuksen täydentäminen ja muokkaaminen

Mikäli lähettämässäsi hyväksilukuhakemuksessa on virheitä/puutteita, hakemus palautuu sinulle täydennettäväksi.

Ohje: Hyväksilukuhakemuksen täydentäminen ja muokkaaminen

 


Takaisin Opiskelijalle-sivulle