Opintojakson luominen tai muokkaaminen

Opintojaksojen luominen opetussuunnitelman rakenteeseen 

Opintojaksojen osalta noudatetaan Opetussuunnitelman laatimisen perusteita, jonka mukaan opintojakson minimilaajuus 5 op. Opintojaksolla ei voi olla alle 5 op toteutuksen osia.

Opintojaksot ovat pääsääntöisesti laajempia osaamisperustaisia työelämän prosesseja mukailevia opintojaksoja, jotka sisältävät 1 – x määrän vähintään 5 op laajuisia tavoiteltavaan osaamiseen perustuvaa arvioinnin kohdetta (arvioitavia toteutuksen osia).

Opintojaksot sijoitetaan opetussuunnitelman rakenteeseen.

Valitse opintokokonaisuuden oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Lisää sisältöä.

 

Opintokokonaisuuden luominen Opsiin

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa näkymässä määritellään opintojakson perustiedot.

 

Opintojakson lisääminen opintokokonaisuuden alle

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 • Lisää luotavalle opintojaksolle
  • tunnus (tunnus luodaan sovitun käytänteen mukaisesti)
  • Nimi
  • Opintopistemäärä min-max
 • Tallenna opintojakso valitsemalla Lisää rakenteeseen

Opintojakson tietojen täydentäminen/muuttaminen

Kun opintojakso on perustettu, voidaan täydentää siihen liittyvät tiedot valitsemalla opetussuunnitelman Rakenne-näkymässä opintojakson oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Muokkaa.

 

Opintojakson sisällön muokkaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa ikkunassa täydennetään ensin perustiedot.

 

Opintojaksojen perustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Perustiedot

 • Nimi (FI/ENG)
 • Opintojakson tunnus (tulee automaattisesti perustamisen yhteydessä)
 • Laajuus
 • Voimassaoloaika
 • Pääasiallinen opetuskieli
 • Suorituskielet
 • Opinnäytetyö (kuuluu tai ei)

Opintojakson kuvaustiedot

 

Opintojakson kuvaustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opintojakson kuvaustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opintojakson kuvaustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opintojakson kuvaustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kuvaus, täydennetään vähintään seuraava tiedot:

 • Tavoitteet (osaamistavoitteet arvioinnin kohteittain suomeksi)
 • Sisältö (kuvaus yleisellä tasolla)
 • Suoritustavat (lähi-, monimuoto- tai virtuaaliopetus)
 • Esitietovaatimukset (tarvittaessa)
 • Arviointiasteikko (H-5)
 • Arviointikriteerien (T, H, K, Hyväksytty/Hylätty) kuvaukset arvioinnin kohteittain

Mikäli opintojakson osaamistavoitteet ja / tai arviointikriteerit muuttuvat tulee luoda uusi opintojakso. Olemassa olevaa opintojaksoa muokatessa muuttuvat tiedot myös kaikkiin niihin opetussuunnitelmiin, joihin ko. opintojakso on sisällytetty.


Olemassa olevan opintojakson lisääminen opetussuunnitelman rakenteeseen

Valitse opintokokonaisuuden oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Lisää sisältöä

 

Opintokokonaisuuden luominen Opsiin

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa näkymässä valitse lisättäväksi sisällöksi Etsi opintojakso ja lisää se rakenteeseen.

 

Opintojakson liittäminen opetussuunnitelman rakenteeseen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Etsi opintojakso syöttämällä opintojakson nimi hakukenttään ja valitse Hae tai valitse tarjontakori, josta haluat poimia opintojakson
 2. Lisää haluamasi opintojakso valitsemalla + opintojakson nimen oikealta puolelta

 


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu – sivulle