eAHOT-hakemusten käsittely (opinto-ohjaajat)

Opiskelija laatii hakemuksen Pepissä ja valitsee käsittelijäksi oman koulutuksensa suunnittelijan. Suunnittelija tarkastaa hakemuksen ja hakemuksen liitteet. Jos hakemuksessa on puutteita/korjattavaa, suunnittelija palauttaa hakemuksen opiskelijalle ja pyytää tekemään tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen suunnittelija ohjaa hakemuksen päätettäväksi opinto-ohjaajalle.

Opinto-ohjaaja arvioi hakemuksessa esitettyä osaamista ja tekee hakemukseen päätöksen. Jos hakemus hyväksytään, opinto-ohjaaja tallentaa arvioinnin ja opintopistemäärän rekisteriin. Jos kyseessä on osittainen hyväksiluku, täydennettävästä suorituksesta voidaan tehdä tarvittaessa lisäksi Sopimuspankkiin sopimus ja sopimukseen liitetään se opettaja, joka ottaa suorituksen vastaan. Täydennettävä suoritus voidaan arvioida henkilökohtaiselle opintojaksolle. Jos hakemus hylätään, opinto-ohjaaja kirjoittaa päätökseen perustelut opiskelijalle ja merkitsee hakemuksen käsitellyksi.

Suunnittelija tekee hyväksilukukirjaukset rekisteriin seuraavissa tapauksissa:

  • opiskelija siirtyy avoimesta ammattikorkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi
  • siirto-opiskelijoiden toisessa korkeakoulussa suorittamat opinnot
  • erillishaun kautta tulleiden opiskelijoiden aikaisemmin suorittamat opinnot
  • Campusonlinen kautta suoritetut opinnot (opiskelija tekee siirtopyynnön Puron kautta)
  • Yhteistyöverkostojen opinnot

Ohjeita eAHOT-hakemusten käsittelyyn:

Esiahothakemusten käsittely

Korvaavuuden käsittely

Sisällytyksen käsittely

 


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle