eAHOT-hakemusten käsittely (opinto-ohjaajat)

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Opiskelija laatii hakemuksen Pepissä ja valitsee käsittelijäksi oman koulutuksensa opintosuunnittelijan. Opintosuunnittelija tarkastaa hakemuksen ja hakemuksen liitteet. Jos hakemuksessa on puutteita/korjattavaa, opintosuunnittelija palauttaa hakemuksen opiskelijalle ja pyytää tekemään tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen opintosuunnittelija ohjaa hakemuksen päätettäväksi opinto-ohjaajalle.

Opinto-ohjaaja arvioi hakemuksessa esitettyä osaamista ja tekee hakemukseen päätöksen. Jos hakemus hyväksytään, opinto-ohjaaja tallentaa arvioinnin ja opintopistemäärän rekisteriin. Jos kyseessä on osittainen hyväksiluku, täydennettävästä suorituksesta tehdään lisäksi Sopimuspankkiin sopimus ja sopimukseen liitetään se opettaja, joka ottaa suorituksen vastaan. Täydennettävä suoritus voidaan arvioida henkilökohtaiselle opintojaksolle. Jos hakemus hylätään, opinto-ohjaaja kirjoittaa päätökseen perustelut opiskelijalle ja merkitsee hakemuksen käsitellyksi.

Opintosuunnittelija tekee hyväksilukukirjaukset rekisteriin seuraavissa tapauksissa:

  • opiskelija siirtyy avoimesta ammattikorkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi
  • siirto-opiskelijoiden toisessa korkeakoulussa suorittamat opinnot
  • erillishaun kautta tulleiden opiskelijoiden aikaisemmin suorittamat opinnot
  • Campusonlinen kautta suoritetut opinnot (opiskelija tekee siirtopyynnön Puron kautta)
  • Yhteistyöverkostojen opinnot

eAHOT-hakemusten käsittely

Korvaavuuden käsittely

Sisällytyksen käsittely

Osittainen hyväksiluku

 


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle