Opetussuunnitelman rakentaminen, muokkaaminen ja kopiointi

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Tutkintoon johtavaan koulutukseen, muuntokoulutusten ja erikoistumiskoulutusten osalta rakennetaan opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelmien rakentamista ohjaa Opetussuunnitelman laatimisen perusteita täydentävät toimintaohjeet.

Malliopetussuunnitelma TESTI_R31L21S löytyy Pepistä.

Opetussuunnitelma sisältää perustietojen lisäksi opetussuunnitelman kuvauksen, joka sisältää tutkinnon yleiskuvauksen, koulutuksen profiilin (vrt. osaamispyramidi, LUC-strategia), kuvaus osaamisesta, jonka koulutus tuottaa (esim. erilaisia osaamispolkuja), koulutuksen sisällön (lukuvuosi- tai lukukausiteemat), ja miten opiskelu tapahtuu (työelämäyhteistyö, kansainvälisyys, opiskelumuodot).

Perus- ja kuvaustietojen lisäksi opetussuunnitelmaan määritellään vastuunjako – ja koulutusalat, opetussuunnitelman rakenne, mahdolliset opintopolut, opetussuunnitelman ajoitus (lukuvuosi, lukukausi, periodi), jäsentely (kompetenssit, todistusjäsentely) sekä opetussuunnitelman tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyvä tiedot.

Opetussuunnitelmien nimeäminen

Opetussuunnitelmien nimeäminen pohjautuu opintopolussa käytössä oleviin nimeämiskäytäntöihin, esim.

 • Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot, verkko-opinnot), Tornio, syksy 2019
 • Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2019
 • Ylempi amk-koulutus, Digiajan palvelujohtaminen (monimuoto-opinnot, verkko-opinnot), syksy 2019

Opetussuunnitelman tunnus

 • Paikkakunnan ensimmäinen kirjain, tarkenne jos tarpeen (A=aikuiskoulutus, M=muuntokoulutus, E=erikoistumiskoulutus), opinnonala numeroina (51R=rakennustekniikka, 51M=maanmittaus), vuosiluku (kaksi viimeistä), lukukausi (K=kevät, S=syksy)
 • R51R19S (Rovaniemi, päiväkoulutus, Rakennustekniikka, Syksy 19)

Uuden opetussuunnitelman luominen

Katso video (samassa videossa myös opetussuunnitelman muokkaaminen. Tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

 • Valitse päänäkymästä koulutus- ja opetussuunnittelu -valikosta opetussuunnitelmat ja valitse Lisää uusi
Luo uusi opetussuunnitelma

Klikkaa kuva suuremmaksi

 • valitse Lisää uusi. Opetussuunnitelman pohja avautuu uuteen ikkunaan.

Opetussuunnitelman muokkaaminen

Katso video (samassa videossa myös uuden opetussuunnitelman luominen. Tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Mikäli sinulla on tarve muokata jo olemassa olevaa opetussuunnitelmaa:

 • Valitse päänäkymästä koulutus- ja opetussuunnittelu -valikosta opetussuunnitelmat
Opetussuunnitelmien haku

Klikkaa kuva suuremmaksi

 • Syötä sopiva(t) hakukriteeri(t) ja valitse Hae
 • Annettujen kriteerien mukaiset opetussuunnitelmat listautuvat Haku-ikkunan alapuolelle
 • Avaa haluamasi opetussuunnitelma muokkaamista varten klikkaamalla opetussuunnitelman nimeä

Hyväksyttyä opetussuunnitelmaa tai sen sisältöjä (rakenne, opintokokonaisuudet, opintojaksot) ei pääsääntöisesti muokata, koska kaikki tehdyt muutokset päivittyvät takautuvasti myös aiemmin hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan tai opintokokonaisuuteen tai opintojaksoon. Muutoksista tulee aina keskustella ensin kehittämispäälliköiden kanssa. Mikäli muutokset ovat laajoja, tulee tietojen päivittämisen sijasta tehdä kokonaaan uusi opetussuunnitelma/opintokokonaisuus tai opintojakso.


Opetussuunnitelman kopiointi

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Uuden opetussuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa myös kopioimalla aiemmin tehty opetussuunnitelma pohjaksi, jota sitten lähdetään muokkaamaan tarpeen mukaisesti.

Hae ensin haluamasi opetussuunnitelma valitsemalla päänäkymästä Koulutus- ja opetussuunnittelu -valikosta Opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmien haku

Klikkaa kuva suuremmaksi

 • Syötä sopiva(t) hakukriteeri(t) ja valitse Hae
 • Annettujen kriteerien mukaiset opetussuunnitelmat listautuvat Haku-ikkunan alapuolelle
 • Avaa haluamasi opetussuunnitelma kopiomista varten klikkaamalla opetussuunnitelman nimeä
Opetussuunnitelman kopiointi

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opetussuunnitelma näkymässä valitse Kopioi. Määrittele avautuvassa ikkunassa uuteen opetussuunnitelman kopioon liittyvät määritykset.

Opetussuunnitelman kopioitavien tietojen määrittely

Klikkaa kuva suuremmaksi

 • Tunnus (tunnus luodaan sovitun käytänteen mukaisesti)
 • Mitä kopioon otetaan mukaan:
  • Ajoitussuunnitelmat
  • Jäsentelyt
  • Opintopolut
 • Kopiointitapa
  • Kopioi rakenne ja liitä vanhat opinnot uuteen rakenteeseen
  • Kopioi rakenne ja rakenteen opintojaksot uudeksi opetussuunnitelmaksi ja luo vastaavuudet opintojaksojen välille (luo uudet opintojaksot koodeineen)
 • Valitse Kopioi. Järjestelmä ilmoittaa kopioinnin onnistumisesta ja näyttää linkin luomaasi OPSiin.

Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle