Opintokokonaisuuden luominen/muokkaaminen

Opetussuunnitelman rakenne toteutetaan opintokokonaisuuksina

 

Opetussuunnitelman rakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 • Opintokokonaisuuksien avulla voidaan kytkeä toisiinsa opintojaksoja esim. valitun teeman mukaisesti. Opintokokonaisuudelle kuvataan tällöin osaamistavoitteet. Opintokokonaisuus voi sisältää opintokokonaisuuksia.
 • Opintokokonaisuus voi sisältää 1 – n määrän opintojaksoja. Opintojaksot voivat olla pakollisia tai niistä valitaan vain osa.
 • Opintokokonaisuuksien tunnuksien ja nimeämisen osalta käytetään sovittuja käytänteitä

Päätasot

Opetussuunnitelman rakenne muodostuu kolmesta päätasosta

 • YDINOSAAMINEN
 • PROFILOIVA OSAAMINEN
 • TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

Valitse opetussuunnitelman nimen oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Lisää sisältöä

 

Päätason lisääminen opsin rakenteeseen 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Päätason opintokokonaisuuksien osalta lisätään avautuvassa ikkunassa seuraavat tiedot. Valitse lisättäväksi sisällöksi Lisää uusi opintokokonaisuus/ryhmittely

 

Opintokokonaisuuden lisääminen päätasolle

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 • Tunnus (tunnus luodaan sovitun käytänteen mukaisesti)
 • Nimi
 • Sisällön valinnaisuus
  • Kaikki pakollisia
  • Valitaan yksi
  • Valitaan n kappaletta
  • Valitaan x opintopistetettä
  • Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Valitse Lisää opintokokonaisuuden tallentamiseksi rakenteeseen.

 


Muut tasot (vaihtoehtoiset ammattiopinnot, moduulit, lukukausi jne.)

Koulutuksen tarpeista riippuen opetussuunnitelmaa voidaan jäsentää eri tavoin opintokokonaisuuksien avulla. Päätasojen sisältöjä voidaan jaotella esimerksi vaihtoehtoisina ammattiopintoina, teemoitetteuina moduuleina, lukukausittain jne. Tällaiset rakenenteet tehdään myös opintokokonaisuuksina. Tällöin opintokokonaisuus lisätään sen päätason alle, jonne se halutaan toteutettavan.

Valitse päätason oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Lisää sisältöä

 

Opintokokonaisuuden luominen Opsiin

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Lisää kokonaisuuteen liittyvät tiedot avautuvassa näkymässä

 

Päätason tietojen tallentaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 • Tunnus (tunnus luodaan sovitun käytänteen mukaisesti)
 • Nimi
 • Sisällön valinnaisuus
  • Kaikki pakollisia
  • Valitaan yksi
  • Valitaan n kappaletta
  • Valitaan x opintopistetettä
  • Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Valitse Lisää opintokokonaisuuden tallentamiseksi rakenteeseen.


Opintokokonaisuuden tietojen muuttaminen/täydentäminen

Opintokokonaisuudelle tulee tallentaa myös englannin kielinen nimi, myös päätasojen opintokokonaisuuksille. Nimen lisääminen tapahtuu valitsemalla opintokokonaisuuden lopussa olevasta pudotusvalikosta Muokkaa opintokokonaisuutta. Nimi lisätään avautuvassa ikkunassa.

Opintokokonaisuuksien avulla voidaan kytkeä toisiinsa opintojaksoja esim. valitun teeman mukaisesti. Opintokokonaisuudelle kuvataan tällöin osaamistavoitteet. Opintokokonaisuus voi sisältää opintokokonaisuuksia.

Valitse opintokokonaisuuden oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Muokkaa opintokokonaisuutta

 

Opintokokonaisuuden muokkaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa ikkunassa on kolme osa-aluetta, perustiedot, sisällön valinnaisuuteen liittyvät tiedot sekä kuvaustiedot.

Perustietojen osalta päivitetään opintokokonaisuuden englannin kielinen nimi

 

Opintokokonaisuuden perustietojen muokkaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Sisällön valinnaisuus, esitietovaatimukset ja tarjontatiedot

Mikäli perustamisen jälkeen on tarvetta muokata esim. sisällön valinnaisuuteen liittyviä määrittelyjä, tehdään se opintokokonaisuuden muokkaamisen kautta.

 

Opintokokonaisuuden sisältöön liittyvien määrittelyiden muokkaaminen

Opintokokonaisuudelle voidaan luoda myös kuvaus esimerkiksi opintokokonaisuuden osaamistavoitteet.

Opintokokonaisuuden kuvaustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Muista tallentaa muutokset.


Olemassa olevan opintokokonaisuuden liittäminen rakenteeseen

Opetussuunnitelmaan on mahdollista liittää jo aiemmin tehtyjä opintokokonaisuuksia.

Valitse päätason oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta Lisää sisältöä

 

Opintokokonaisuuden luominen Opsiin

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse lisättäväksi sisällöksi Etsi ja kopioi opintokokonaisuus. Lisää kokonaisuuteen liittyvät tiedot

 

Aiemmin tehdyn opintokokonaisuuden liittäminen opetussuunnitelman rakenteeseen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse opetussuunnitelma, josta haluat kopioida opintokokonaisuuden. Kun olet valinnut opetussuunnitelman, näkyviin tulevat opetussuunnitelman sisältämät opintokokonaisuudet. Voit lisätä haluamasi opintokokonaisuuden valitsemalla + opintokokonaisuuden nimen oikealta puolelta.


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu – sivulle