Yksikkö

Katso video, osa 1. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Yksikkö-näkymän tavoitteena on koota organisaatioyksiköstä vastaaville henkilöille yleiskuva yksiköstä ja yksikön tapahtumista. Yksikkö-näkymä on yksikön vastuuhenkilön työpöytä.


Siirtyminen yksikkö-näkymään

tapahtuu valitsemalla Yksiköt-valikon alta Yksiköt.

 

Siirtyminen Yksikkö-näkymään

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun käyttäjä valitsee Yksiköt, näytetään oletusarvoisesti yksikkö, johon käyttäjä on liitetty. Henkilön liitos yksikköön tehdään tuotaessa henkilön tiedot IDM:n kautta Peppiin.

Kaikki henkilöt, joilla on suunnittelijan oikeudet, voivat selata kaikkien yksiköiden tietoja.


 

Yksikön haku Yksikkölistauksen kautta

Yksikkölistauksen kautta voit selata koko korkeakoulukonsernin yksiköitä. Siirryttyäsi Yksikkö-näkymään voit selata yksiköiden tietoja valitsemalla vasemmasta navigaatiopalkista Yksikkölistaus.

 

Yksikkö listaus - yksiköiden selaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi


Yksikön perustiedot

Valitessasi Yksiköt avautuu siis oletusarvoisesti se yksikkö, johon sinut on kiinnitetty.  Yksikkö-näkymässä oletusarvona avautuu nähtäville yksikön perustiedot.

Organisaatioyksiköt tallennetaan pääkäyttäjän taholta. Osaamispäällikkö ylläpitää Organisaatioyksikön perustietoja.

 

Yksikkö-näkymä, Yksikön perustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Yksikön nimi on korkeakoulun organisaatioyksikölle antama nimi.

Vastuuhenkilö – yhteen yksikköön voi liittyä 0…n vastuuhenkilöä. Vastuuhenkilö on lähinnä lisäinformaatio. Järjestelmä ei käytä tietoa mihinkään (esimies-alaissuhteet ovat eri asia ja ne tallentuvat Pepin henkilöpuussa).

Työsuunnitelman allekirjoittajat – lisätään henkilö, joka allekirjoittaa (hyväksyy) työaikasuunnitelman.

Keskituntihinta – tietoa käytään yksikön kustannuspaikkojen tehtävien laskennassa kohdassa “Yksikkö > Kustannuspaikkojen tehtävät” ja “Vuosisuunnittelu > budjetti-Excel”.

Yksikön keskituntihinnan lisäksi henkilöille voidaan tallentaa työroolin keskituntihinta. Henkilökohtainen keskituntihinta voidaan tallettaa ainoastaan pääkäyttäjän toimesta.

Keskituntihinta ja työroolin keskituntihinta

Jos henkilön työroolilla (voimassaoleva) keskituntihinta, niin  “Kustannuspaikkojen tehtävät” käyttää sarakkeen “euroa” laskennassa henkilön keskituntihintaa. Jos henkilölle ei ole tallennettu työroolin keskituntihintaa, “Kustannuspaikan tehtävät” käyttää sarakkeen “euroa” laskennassa sen organisaatioyksikön keskituntihintaa, johon tehtävän henkilö liittyy.

Yksikön kuvaus –  on lisäinformaatio, jota itse  järjestelmä ei käytä mihinkään. Organisaatio voi itse päättää mitä tietoja tähän tallentaa.


Toimipiste

Katso video, osa 2. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Yksikön tietoihin liitetään toimipiste, jossa yksikkö fyysisesti toimii.

 

Toimipisteen liittäminen yksikköön

Klikkaa kuva suuremmaksi


Kustannuspaikat

Yksikköön liittyy kustannustunnisteita: kustannuspaikkoja, toimintoja, sisäisiä tilausnumeroita, projektinumeroita. Yksikön kustannustunnisteille kohdennetaan Vuosisuunnittelussa kustannuksia ja tehtäviä. Kustannustunnisteiden tallennus vaikuttaa kahdessa kohdin Pepin käyttöön: ensinnäkin miten kustannustunnisteita raportoidaan yksikkönäkymässä kohdassa Kustannuspaikkojen tehtävät ja toiseksi miten tietoja luetaan Vuosisuunnittelu-näkymän budjetti-Exceliin.

Kustannuspaikkojen osalta tiedot täydentyvät vuoden vaihteessa tapahtuvan taloushallinnon järjestelmän muutoksen vuoksi.

Yksikön ja kustannustunnisteiden liitos tehdään yksikön Kustannuspaikat-näkymässä.

 

Yksikön kustannuspaikkojen lisääminen

Klikkaa kuva suuremmaksi


Ryhmä (Yksikköön liittyvät opiskelijaryhmät)

Yksikkö-näkymässä voit myös tarkastella yksikköön liittyviä opiskelijaryhmiä.

 

Kooste yksikköön liiittyvistä ryhmistä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Klikkaamalla opiskelijaryhmän tunnusta pääset tarkastelemaan tai muokkaamaan ryhmän tietoja. Ryhmän tietoja voit ylläpitää myös Yksiköt-valikon alta löytyvän Ryhmien hallinnan kautta. Pääkäyttäjät luovat uudet ryhmät hakukohteiden luomisen yhteydessä. Osaamispäällikkö voi tarvittaessa päivittää ryhmän tietoja esimerkiksi opinto-ohjaajien tietojen osalta.

Klikkaamalla ryhmän rivin lopussa opiskelijat linkkiä, näet listauksen ryhmään liitetyistä opiskelijoista.


Koulutus(ohjelma)

Yksikköön kiinnitetään sen vastuulla olevat koulutukset. Pepin pääkäyttäjä perustaa koulutuksen ja osaamispäällikkö linkittää koulutuksen yksikkötietoihin. Kiinnittäminen tapahtuu Koulutusohjelma-näkymässä valitsemalla Linkitä koulutusohjelma. Koulutus sisältää perustietoja koulutuksesta. Koulutuksen kuvauksia ei käytetä Pepissä, mutta voidaan näyttää julkaisuissa, kuten Opinto-oppaassa.

 

Yksikön vastuulla olevat koulutukset

Klikkaa kuva suuremmaksi


Opetussuunnitelmat

Yksikköön liittyvien opetussuunnitelmien listaus.

 

Yksikköön littettyjen koulutusten opetussuunnitelmien listaus

Klikkaa kuva suuremmaksi


Hakukohteet ja valintaperusteet

Näkymässä on linkki viimeksi yksikköön liittettyihin, vahvistettuihin hakukohteisiin ja valintaperusteisiin. Voit siirtyä tarkastelemaan hakukohteen ja valintaperusteiden tietoja klikkaamalla hakukohteen nimeä

 

Yksikköön liitetyt hakukohteet ja valintaperusteet

Klikkaa kuva suuremmaksi


Tutkinnot

näkymässä on nähtävillä yksikköön liittyvät tutkinnot. Osaamispäällikkö voi linkittää yksikköönsä kuuluvat tutkinnot valitsemalla Linkitä tutkinto. Pepin pääkäyttäjä luo linkitettävät tutkinnot.

 

Yksikköön liitetyt tutkinnot

Klikkaa kuva suuremmaksi


Tutkintonimikkeet

näkymässä on nähtävillä yksikköön liittyvät tutkintonimikkeet. Osaamispäällikkö voi linkittää yksikköönsä kuuluvat tutkinnot valitsemalla Linkitä tutkintonimike. Pepin pääkäyttäjä luo linkitettävät tutkintonimikkeet.

 

Yksikköön liitetyt tutkintonimikkeet

Klikkaa kuva suuremmaksi


Toteutukset

näkymässä voi tarkastella yksikköön liitettyjä menneitä, käynnissä olevia ja tulevia toteutuksia.

 

Yksikköön liittyvien toteutuksien tarkastelu

Klikkaa kuva suuremmaksi


Erilliset opintokokonaisuudet

voit tarkastella näkymässä yksikön vastuulla olevia erillisiä opintokokonaisuuksia. Voit avata erillisen opintokokonaisuuden tarkastelemista tai muokkaamista varten klikkaamalla erillisen opintokokonaisuuden nimeä.

 

Yksikköön liitettyjen erillisten opintokokonaisuuksien listaus

Klikkaa kuva suuremmaksi


Projektit

voit tarkastella näkymässä yksikön vastuulla olevia projekteja. Voit avata projektin tarkastelemista tai muokkaamista varten klikkaamalla erillisen opintokokonaisuuden nimeä. Käyttäjän valitsema aikaväli (Vuosisuunnittelussa) vaikuttaa näkymään tulostuviin riveihin. Päättyneet projektit (valitun aikavälin ulkopuolelta) saa näkyviin toiminnolla “Näytä päättyneet projektit”. Pepin pääkäyttäjä tallentaa projektinumeron Peppiin, jonka jälkeen se on hyödynnettävissä projektin perustamista varten. Jatkossa projektinumerot siirtyvät automaattisesti taloushallinnon tietojärjestelmästä projektin perustamisen yhteydessä.

 

Yksikköön liitettyjen projektien listaus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit myös perustaa uuden projektin tässä näkymässä valitsemalla +Lisää projekti. Tallenna projektia koskevat tiedot avautuvalla ikkunalla.

 

Projektin tietojen tallentaminen vuosisuunnittelun yhteydessä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot valitse Tallenna. Lisää tämän jälkeen kustannustunniste valitsemalla +Lisää.

 

Kustannustunnisteen lisääminen Projektille

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun projekti on perustettu voidaan siihen kiinnittää tehtäviä. Tehtävien kiinnittäminen tapahtuu klikkaamalla Projektit-näkymässä olevan projektin nimeä tai vuosisuunnittelun kautta.


Muut työt

voit tarkastella näkymässä yksikön vastuulla olevia muita työtehtäviä. Voit avata muun työn tarkastelemista tai muokkaamista varten klikkaamalla tehtävän nimeä. Käyttäjän valitsema aikaväli (Vuosisuunnittelussa) vaikuttaa näkymään tulostuviin riveihin. Päättyneet tehtävät (valitun aikavälin ulkopuolelta) saa näkyviin toiminnolla “Näytä päättyneet muut työt”.

 

Yksikköön liitettyjen muiden töiden listaus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit myös lisätä uuden muun työn valitsemalla +Lisää muu työ. Tallenna muuta työtehtävää koskevat tiedot avautuvalla ikkunalla

 

Muun työn tietojen tallentaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot valitse Tallenna. Lisää tämän jälkeen kustannustunniste valitsemalla +Lisää

 

Muu työtehtävä kustannustunnisteen lisääminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun muu työ on perustettu voidaan siihen kiinnittää tehtäviä. Tehtävien kiinnittäminen tapahtuu klikkaamalla Muut työt -näkymässä olevan muun työn nimeä tai vuosisuunnittelun kautta.


Kustannuspaikkojen tehtävät

Tässä näkymässä voit tarkastella yksikköön liitettyjen kustannuspaikkojen tehtäviä ja niistä syntyviä kokonaiskustannuksia valitun kalenterivuoden mukaisesti.

 

Yksikköön liitettyjen kustannuspaikkojen tehtävät ja kokonaiskustannukset

Klikkaa kuva suuremmaksi

 


Henkilöiden tunnit

Tässä näkymässä voit tarkastella koko yksikön kalenterivuoden työaikasuunnitelmien mukaisia tuntisuunnittelmia henkilöittäin. Tehtävien mukaiset tunnit esitetään periodeittain.

 

Yksikkö, henkilöiden tunnit näkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Osaamispäällikkö hyväksyy työaikasuunnitelmat samassa näkymässä.

 

Työaikasuunnitelman hyväksyminen osaamispäällikkö

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse ensin hyväksyttävä työaikasuunnitelma ja sen jälkeen painamalla sivun ylälaidassa olevaa Hyväksy-painiketta.

Hyväksytty työaikasuunnitelma näkyy osaamispäälliköllä Henkilöiden tunnit -välilehdellä päätöksenä.

 

Työaikasuunnitelman status osaamispäällikön hyväksymisen jälkeen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Kun osaamispäällikkö on hyväksynyt työaikasuunnitelman, näkyy päätös myös opettajlla.

 

Työaikasuunnitelmapäätös opettajalla

Klikkaa kuva suuremmaksi


Henkilökunta

Näkymässä saat listauksen yksikköön liitetyistä henkilöistä.

 

Yksikköön liitettyjen henkilökunnan tiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle