Hakukohteiden ja valintaperusteiden suunnittelu

Katso video, osa 1. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Hakukohteet ja valintaperusteet laaditaan jokaiseen hakuun. Hakukohteiden ja valintaperusteiden valmistelusta ja julkaisemisesta Opintopolkuun vastaavat hakijapalveluiden suunnittelijat.

Hakukohteiden valmistelu aloitetaan hakijapalveluiden suunnittelijoiden, kehittämispäälliköiden, osaamispäälliköiden ja Pepin pääkäyttäjän yhteisellä kick off -palaverilla

  • Syksyn hakukohteiden valmistelun aloituspalaveri vko 14, hakukohteet julkaistaan opintopolussa vko 22
  • Kevään hakukohteiden valmistelun aloituspalaveri vko 32, hakukohteet julkaistaan opintopolussa vko 40

Hakukohteiden ja valintaperusteiden valmistelun yhteydessä tarkastetaan myös koulutuksen kuvaus ja päivitetään kuvaukset tarvittavilta osin. Hakukohteiden ja valintaperusteiden valmistelu tapahtuu osana koulutussuunnittelua.

Siirtyminen hakukohteiden ja valintaperusteiden valmisteluun

Siirtyminen hakukohteiden ja valintaperusteiden valmisteluun tapahtuu valitsemalla Koulutus- ja opetussuunnitteluvalikosta Koulutukset ja hakukohteet

 

Siirtyminen koulutussuunnitteluun

Klikkaa kuva suuremmaksi


Koulutuksen haku

Pääset tallentamaan hakukohteet ja valintaperusteet hakemalla haluamasi koulutuksen suodattamalla listaa halutuilla hakukriteereillä tai kelaamalla luetteloa, kunnes haluttu koulutus löytyy.

 

Koulutuksen haku koulutussuunnittelu-näkymässä

Klikkaa kuva suuremmaksi


Hakukohteen perustaminen

Katso video, osa 2. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääset muokkaamaan koulutuksen tietoja. Lisää uusi hakukohde valitsemalla vasemman laidan valikosta Hakukohteet ja valintaperusteet ja klikkaamalla +Lisää hakukohde.

 

Hakukohteen lisääminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa ikkunassa määritellään hakukohteelle ensin perustiedot.

 

Hakukohteen perustietojen täydentäminen

Klikkaa kuva suuremmaksi


Valintaperusteiden määrittely

Kun hakukohde on perustettu, voidaan hakukohteelle määritellä valintaperusteet. Pepin pääkäyttäjä luo hakukohteiden mukaiset saapumisryhmät ja kiinnittää ryhmälle opetussuunnitelman sekä ajoitussuunnitelman. Lisäksi hän täydentää ryhmän tiedot opetussuunnitelmaan.

Valintaperusteiden täydentäminen tapahtuu valitsemalla Muokkaa valintaperusteita.

 

Valintaperusteiden lisääminen hakukohteelle

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avautuvassa ikkunassa määritellään hakukohteelle valintaperusteet.

 

Valintaperusteiden tietojen täydentäminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valintaperusteiden osalta täydennetään seuraavat tiedot:

Valintaperustekuvaus / oppijan näkymässä: Valintamenettely | Antagningsförfarande | Student admission (50.000 merkkiä)

  • Kuvataan hakeutujalle, miten haetaan ja miten opiskelijat valitaan. Kerrotaan valintaperusteet, pisteytys, tarvittavat liitteet ja minne ne lähetetään. Tavoitteena on, että hakija osaa soveltaa valintaperusteita omaan suoriutumiseensa ja hakea koulutukseen mahdollisimman omatoimisesti.

Valintakokeet | Urvalsprov | Entrance examination and aptitude test (5000 merkkiä)

  • Kerrotaan, koska ja missä valintakoe on, millainen se on, paljonko kokeesta saa pisteitä, listataan valintakoekirjat tai muu ennakkoaineisto sekä kerrotaan, lähetetäänkö valintakokeeseen erillinen kutsu vai ei.

Lisätietoja hakemisesta | Tilläggsuppgifter om ansökan | Additional information on applying (merkkimäärä 1500)

  • Kenttää voi käyttää sellaisen hakemiseen liittyvän tiedon kertomiseen, joka on hakijalle tarpeen tietää eikä ole tullut kuvatuksi muissa kentissä. Esimerkiksi se, lähetetäänkö pääsykokeeseen kutsu vai ei tai miten valinnan tuloksista ilmoitetaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset | Ansökningsbehörighetskrav | Eligibility (merkkimäärä 5000)

  • Kerrotaan hakijalle se välttämätön tieto hakukelpoisuudesta, jota ei ole mainittu valintaperustekuvauksessa. Tässä kentässä kuvataan myös kv-ohjelmien kielitaitovaatimukset.

Liitteen kuvaus | Beskrivning av bilagan | Required attachments (merkkimäärä 1500)

  • Kerrotaan hakijalle, mitä liitteitä hänen pitää toimittaa.

Sora-kuvaus | Sora-beskrivning | SORA description (merkkimäärä 1500)

  • Kuvaa tässä hakukohteen SORA-säädökset hakijan ymmärtämällä tavalla. Esimerkiksi valintaan vaikuttavat SORA-lain edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista päätöksistä.

Yhteystiedot | Kontaktinformation | Contact information

  • Kerrotaan se yhteystieto, johon hakijoiden kyselyt ja yhteydenotot toivotaan osoitettavan.

Tallenna täydentämäsi tiedot valitsemalla lopuksi Tallenna.


Hakukohteiden ja valintaperusteiden tarkistaminen ja hyväksyminen ja julkaiseminen opintopolussa

Katso video, osa 3. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Hakijapalveluiden suunnittelija tarkastaa ja julkaisee hakukohteiden ja valintaperusteiden tiedot.

 

Hakukohteiden ja valintaperusteiden tarkistus ja hyväksyminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Lopuksi tiedot siirretään Opintopolkuun.

 

Hakukohteet ja valintaperusteet opintopolussa

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Pepissä laadittu kuvaus näkyy Opintopolussa Hakeminen-välilehdellä.


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle