Erillisen opintokokonaisuuden rakentaminen

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Muusta opetustarjonnasta koostetaan erilliset opintokokonaisuudet opetustarjonnan julkaisemiseksi Opinto-oppaassa. Muu opetustarjonta suunnitellaan kokonaisuudessaan yhdessä opetussuunnitelmien mukaisen opetustarjonnan suunnittelua viikoilla 14- 26.

Osaamispäällikkö rakentaa omien koulutusten osalta erilliset opintokokonaisuudet seuraavien opintojen osalta:

 • Kesäopintotarjonta
 • Valinnaisopintojen tarjonta
 • Valinnaisopintojen tarjonta YAMK
 • Vaihto-opinto tarjonta

Yhteisen tarjonnan osalta tukipalveluiden suunnittelija luo tarvittavilta osin erilliset opintokokonaisuudet, joihin osaamispäälliköt kiinnittävät oman opintotarjontansa opintojaksot. Korkeakoulun yhteisten tarjonnan osalta myös tukipalveluiden suunnittelija voi luoda tarpeen mukaisia opintojaksoja ja kiinnittää ne erilliseen opintokokonaisuuteen. Ammattikorkeakoulun yhteistä opintotarjontaa ovat:

 • Yhteisten valinnaisten tarjonta AMK
 • Yhteisten valinnaisten tarjonta YAMK
 • CampusOnline tarjonta
 • Yhteistyöverkostojen tarjonta
 • LUC-opintojen tarjonta

Muu opetustarjonta voi sisältää opetussuunnitelmiin kiinnitettyjä opintojaksoja tai erillisiä opintojaksoja. Opintojaksot luodaan ensin ja ne liitetään erilliseen opintokokonaisuteen.

Erillisen opintokokonaisuuden rakentaminen

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Erillinen opintokokonaisuus luodaan valitsemalla Koulutus- ja opetussuunnittelu valikosta Erilliset opintokokonaisuudet. Avautuvassa Haku-näkymässä valitaan +Lisää uusi ja valitaan Erillinen opintokokonaisuus

 

Lisää uusi erillinen opintokokonaisuus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Täydennä avautuvalla ikkunalla erillisen opintokokonaisuuden perustiedot.

 

Erillinen opintokokonaisuus perustiedot

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Perustiedoista täytetään

 • Nimi FIN ja ENG
 • Tunnus (sovitun käytännön mukaisesti)
 • Voimassaolo
 • Luokittelu = tagi (sovitun käytännön mukaisesti)

Perustietojen lisäksi erillisen opintokokonaisuuden osalta määritellään sisällön valinnaisuus.

 

Erillinen opintokokonaisuus sisällön valinnaisuus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Sisällön valinnaisuus

 • Valitaan x opintopistettä
 • Opintopistemäärä esim. 1 – 30

Tallenna tiedot valitsemalla tallenna.

Tämän jälkeen erillisen opintokokonaisuuden osalta voidaan määritellä Vastuunjako ja koulutusalat sekä Rakenne. Kun sisällöt on määritelty, voidaan opetustarjonta julkaista Tarkastus ja hyväksyminen välilehden kautta.


Vastuunjako ja koulutusalat

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Vastuunjaon ja koulutusalan lisääminen aloitetaan valitsemalla Lisää uusi ajanjakso.

 

LIsää vastuunjako ja koulutusalat erilliseen opintokokonaisuuteen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Täydennä avautuvassa ikkunassa tarvittavat tiedot.

 

Vastuunjaon ja koulutusalojen määrittely Opetussuunnitelmalle

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Lisää voimassaoloaika (vähintään alkamisaika)
 2. Vastuunjaon osalta täydennetään:
  • yksikkö, jonka vastuulla koulutuksen toteutus on
  • yksikön kustannuspaikka
  • vastuun jako-osuus
  • Mikäli koulutuksesta vastaa useampi yksikkö, merkitään kaikkien yksiöiden tiedot, kustannuspaikat sekä prosentuaalinen osuus vastuusta.

Lisäksi määritellään Koulutusala viranomaisraportointeja varten.

 1. Koulutusalan osalta täydennetään:
  • koulutusala
  • jako-osuus
  • Mikäli koulutuksesta vastaa useampi yksikkö merkitään kaikkien yksiöiden koulutusalat sekä prosentuaalinen osuus vastuusta.

Tallenna tiedot.


Rakenne

Rakenteeseen kiinnitetään halutut opintojaksot Rakenne-välilehdellä.

 

Opintojakson lisääminen erilliseen opintokokonaisuuteen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitse +Lisää sisältöä. Avautuvassa näkymässä valitse lisättäväksi sisällöksi Etsi opintojakso ja lisää se rakenteeseen.

 

Opintojakson lisääminen erilliseen opintokokonaisuuteen vaihe 2

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Etsi opintojakso syöttämällä opintojakson nimi Haku-kenttään ja valitse Hae tai valitse tarjontakori, josta haluat poimia opintojakson
 2. Lisää haluamasi opintojakso valitsemalla + opintojakson nimen oikealta puolelta

Kun kaikki opintojaksot on liitetty rakenteeseen voidaan näille opinnoille tehdä toteutukset. Toteutukset tehdään Vuosisuunnittelu-näkymässä.


Tarkastus ja hyväksyminen

Kun erillinen opintokokonaisuus halutaan julkaista Opinto-oppaaseen tulee se tarkastaa ja hyväksyä.

Koulutusten hallinnoimissa erillisissä opintokokonaisuuksissa hyväksymisen kaikki vaiheet hoitaa osaamispäällikkö. Yhteisen tarjonnan osalta, joita hallinnoi tukipalveluiden suunnittelija, hyväksynnän hoitaa tukipalveluiden suunnittelija.

Avaa Tarkastus ja hyväksyntä -välilehti. Näkymän ylälaidassa on statuspalkki, joka kertoo, missä tilassa OPS on: Luonnos –> Valmis hyväksyttäväksi –> Hyväksytty –> Hyväksytty ja julkaistu.

 

Erillisen opintokokonaisuuden tarkastaminen ja hyväksyminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Osaamispäällikkö tai tukipalveluiden suunnittelija käy hyväksymässä jokaisen vaiheen valitsemalla Valmis hyväksyttäväksi. Avautuvaan ikkunaan kirjataan tarvittaessa kommentit hyväksynnän osalta ja valitaan Aseta.  Tämän vaiheen jälkeen seuraavat vaiheet tehdään samalla tavalla aina kunnes viimeinenkin vaihe on suoritettu, jolloin opintokokonaisuus tulee näkyviin opinto-oppaaseen. Tiedot eivät näy Opinto-oppaassa heti, vaan indeksoinnin vaatiman viiveen jälkeen.


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle