Avoimen opetustarjonnan suunnittelu

Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta suunnitellaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Lapin ammattikorkeakoulussa avoin ammattikorkeakoulu opetus sisältää seuraavaa opetustarjontaa:

(Tämän ohjeen rakenne korjataan tammikuussa 2021 ylläolevan listan mukaiseksi)

Avoin AMK ja Campus Online tarjonnan rakentaminen – Työkaluna maksullisen koulutuksen palvelu Pepissä 

Käsitteet

 • Ilmoittautumisen kohde = 1 – n toteutusta
 • Kiintiöryhmä = Avoin (kiintiöryhmällä on myös koko esim. 20)

Konsortion ohjeet 

Maksullisen koulutuksen prosessi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan luominen

Avoimen amkin koulutustarjonta määritellään koulutuksittain vuosisuunnittelun yhteydessä

 • Avoin AMK Opintojaksot (maksulliset, maksuttomat)
 • Campus Online
 • Avoin AMK Opintokokonaisuudet
 • Avoin AMK Polkuopinnot AMK
 • Avoin AMK Polkuopinnot YAMK
 • Avoin AMK Väyläopinnot, lukio
 • Avoin AMK Väyläopinnot, ammatillinen koulutus (perustutkinnon suorittaneille, opiskelijoille)
 • Avoin AMK Yhteistyöoppilaitokset (esim. Rovala, paketoidaan samalla tavoin kuin väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille)
 • Erikoistumiskoulutus

Osaamispäällikkö määrittelee opiskelijapaikat toteutuksen luonnin yhteydessä huomioiden avoimen paikat

 • ryhmäkoko = tutkinto-opiskelijat+yksittäiset avoimen opiskelijat+polku+väylä+campus online+ HOPSattavat
 • Toteutuksella täytyy olla merkittynä myös vastuunjako ja kohdeorganisaatio

Osaamispäällikkö julkaisee avoimen tarjonnan toteutussuunnittelun aikataulun mukaisesti eli

 • Kevään koulutustarjonta julkaistaan viikolla 40
 • Kesän ja syksyn opintotarjonta viikolla 12
 • Campus Online -tarjonta verkoston sopimuksen mukaisesti

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen yksittäisille opinnoille
 • Ilmoittautuminen avataan samaan aikaan kuin tutkinto-opiskelijoille ja ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen toteutuksen alkua (ehditään käsittelemään varasijat). Opettajalla tieto kaikista ilmoittautuneista viikko ennen toteutuksen alkua.
 • Ilmoittautuminen polku-opinnoille
 • Ilmoittautumien väylä-opinnoille

Ilmoittautuminen Campus Online opinnoille

 • Verkoston sopimuksen mukaisesti

Erillishaku

 • Opo tekee suunnitelman mitä opintoja tulee suorittaa, jotta voi hakea tutkinto-opiskelijaksi
 • Opo tekee Pepissä suoritettavista opinnoista yksilöllisen ilmoittautumisen kohteen ja julkaisee linkin opiskelijalle ilmoittautumista varten
 • Opiskelija ilmoittautuu yhdellä kertaa kaikkiin toteutuksiin ja maksaa sovitun hinnan (15€ / opintopiste tai jos kokonaissumma ylittyy 300 €, hinnaksi määritellään 300 €)

Avoimen AMKin tarjonnan suunnittelu

 • Ennen tarjonnan rakentamista on hyvä tehdä suunnitelma, mitä opintoja koulutuksen osalta Avoimen tarjontaan viedään ja millaisia kokonaisuuksia niistä rakentuu
 • Voit hyödyntää suunnittelussa esim. vuosisuunnittelun OPS- tai ryhmä-välilehden näkymää

 

 


 

Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu – sivulle