Muun opetustarjonnan suunnittelu

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Muun opetustarjonnan suunnittelu on osa tulevan kalenterivuoden työaikasuunnittelua, vuosisuunnittelu tehdään vko 14 – 26.

Muun opetustarjonnan suunnittelussa huomioidaan koulututuksittain

  • Kesäopintotarjonta
  • Vaihto-opinto tarjonta
  • Valinnaisopintojen tarjonta (AMK, YAMK)
  • Yhteisten valinnaisten tarjonta (AMK, YAMK)
  • Campus Online tarjonta
  • Yhteistyöverkostojen tarjonta
  • LUC opintojen tarjonta

Kesäopintojen, vaihto-opiskelijoiden opetustarjonnan sekä valinnaisopintojen osalta jokainen koulutus rakentaa koulutuskohtaisen opetustarjonnan laatimalla ensin tarjonnan mukaiset opintojaksot, joko osana opetussuunnitelmien mukaista opetustarjonnan suunnittelua tai erillisinä opintojaksoina.

Tämän jälkeen perustetaan erillinen opintokokonaisuus, johon kiinnitetään opetustarjonnan mukaiset opintojaksot.

 


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu – sivulle