Toteutuksen tarkastaminen ja julkaiseminen

  1. Opettaja tai opettajatiimi täydentää toteutuksen tiedot ja tekee tarkennetun kuvauksen sisällöstä ja etenemistä Moodleen arviointikirjaa hyödyntäen
  2. Kesän ja Syksyn toteutussuunnitelmien laatiminen: viikot 4 – 11
  3. Kevään toteutussuunnitelmien laatiminen: viikot 32 – 39
  4. Opettaja tai opettajatiimi täydentää sovitut toteutuksen tiedot kesän ja syksyn toteutusten osalta viikon 9 loppuun mennessä ja kevään toteutusten osalta viikon 37 loppuun mennessä
  5. Osaamispäällikkö tarkastaa toteutusten tiedot
  6. Jos löytyy puutteita, osaamispäällikkö ohjeistaa opettajia toteutusten täydentämisen osalta
  7. Pääkäyttäjät asettavat ilmoittautumisajat oikein ennen toteutusten julkaisua.
  8. Osaamispäällikkö julkaisee hyväksytyn toteutussuunnitelman. Toteutukset julkaistaan kesän ja syksyn osalta viikon 11 lopussa ja kevään osalta viikon 39 lopussa.
  9. Julkaisun jälkeen toteutukset ovat nähtävillä opinto-oppaissa ja opiskelijoilla on mahdollisuus ilmoittautua opintojakson toteutukselle

Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle