Hakemus vapautukseksi pakollisista kieliopinnoista

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Ammattikorkeakouluissa suoritettavien tutkintojen kielitaitovaatimukset määritellään ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 7 §). Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

  • sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (6.6.2003/424 ) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen sekä
  • sellainen koulutuksen mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Mitä kohdassa 1 säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu. Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon, mitä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §:ssä säädetään.

Opiskelija voi hakea vapautusta pakollisista kieliopinnoista erityisen syyn perusteella (1129/2014, 7§). Vapautusta koskevien opintojen tilalla suoritetaan muita opintoja.

Vapautusta pakollisesta kieliopinnosta haetaan Pepissä. Hakemus löytyy Pepin Hakemukset valikon alta

 

Hakemus kieliopinnoista vapauttamiseksi

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Valitsemalla hakemuksen avautuu hakemusta koskevat ohjeet sekä linkki hakemuksen täyttämiseksi.

 

Kieliopintojen vapautushakemus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 


Takaisin Opiskelijalle-sivulle