Wihi – ohjeet koordinaattorille

Wihi – Opinnäytetyöprojektin ohjaus ja hallinta

 • Lapin ammattikorkeakoulussa on käytössä opinnäytetyötä, sen ohjausta ja edistymisen seurantaa tukeva Wihi-järjestelmä.

Kaikki opinnäytetöihin liittyvä viestintä tapahtuu siis yhdessä järjestelmässä:

 • aihe-ehdotus / ideapaperi / alustava suunnitelma
 • Välipalautukset
 • Kommunikointi
 • tekstin alkuperäisyyden tunnistus
 • Arviointi
 • arkistointi
 • Wihi löytyy osoitteesta https://lapinamk.wihi.fi tai Intran työkalut valikosta
 • Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeet löytyvät ammattikorkeakoulun www-sivuilta

Wihissä on kolme roolia

Koordinaattori

 • Jokaisella koulutuksella on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan
 • Koordinaattori myös seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti

Ohjaaja

 • Ohjaaja ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta
 • Ohjaaja arvioi vaiheen siinä vaiheessa, kun se on suoritettu hyväksytysti
 • Hyväksytyn vaiheen arviointi siirtyy suoraan Peppiin
 • Ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tai hylkää plagioinnin tarkastuksen
 • Ohjaaja(t) tekevät loppuarvioinnin
 • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisun. Loppuarviointi siirtyy suoraan Peppiin ja lopullinen opinnäytetyö liitteineen arkistoon

Opiskelija

 • Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä
 • Mikäli kyseessä on ryhmässä tehtävä opinnäytetyö, yksi ryhmän jäsenistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan työhön. Jokainen ryhmän jäsen vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus menee koordinaattorin käsiteltäväksi.
 • Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja / tai väliraportin ohjausta varten.
 • Opiskelija lähettää työn plagioinnin tarkastukseen
 • Opiskelija lähettää työn toimeksiantajalle palautetta varten
 • Opiskelija lähettää julkaistun työn linkin ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.

Klikkaa kuva isommaksi

Asetukset

Koordinaattorin on mahdollista asettaa itselleen tietyt koulutusohjelmat, joiden saapuvista aihe-ehdotuksista ja aihe-ehdotusvaiheen aikaisesta viestinnästä hän saa sähköpostinotifikaatiot. Jotta pääset asettamaan seurattavat koulutukset, tulee sinulla olla koordinaattorin rooli aktiivisena. Tämän jälkeen valitse Asetukset.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Avautuvassa ikkunassa voit valita kaikki ne koulutukset, joita haluat seurattavan.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Tässä näkymässä voit myös valita millä tiheydellä saat tapahtumista viestin sähköpostiisi. Tallennettuasi seuraamasi koulutukset, saat viestit koulutusta koskevista aihe-ehdotuksista. Valitse lopuksi Tallenna. Mikäli haluat seurata tietyn koulutuksen tietoja, tulee sinun tulee valita koulutus, suodattaaksesi vain kyseisen koulutuksen opinnäytetyöprojektit näkymään.

Etusivu

Etusivulla näet uusimmat aihe-ehdotukset sekä hitaimmin edistyneet projektit valitsemiesi koulutusten osalta. Mikäli et määrittele koulutusohjelmaa, näet kaikkien opinnäytetöiden koosteen.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Aihe-ehdotuksen käsittely

Koordinaattori vastaa aihe-ehdotusten käsittelystä.Opiskelija lähettää aihe-ehdotuksen Wihissä.

Aihe-ehdotusten käsittely on hyvä tehdä Aihe-ehdotukset -näkymässä, jossa näet vain sinulle kuuluvat opinnäytetyöprojektit.

Ryhmänä toteutettava opinnäytetyöprojektin aihe-ehdotus sekä koko opinnäytetyöprojekti käsitellään samalla tavalla kuin yksittäisen opiskelijan opinnäytetyöprojekti.Koordinaattorina et pysty hyväksymään tai lisäämään ohjaajaa, ennen kuin kaikki opinnäytetyön ryhmäläiset ovat hyväksyneet osallistumisensa opinnäytetyöprojektiin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Ota aihe-ehdotus käsiteltäväksi klikkaamalla aihe-ehdotuksen nimeä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Tarkasta aihe-ehdotuksen sisältö
 2. Mikäli aihe-ehdotusta täytyy täydentää, lähetä opiskelijalle viestiä tarvittavien täydennysten/muutosten osalta
 3. Opiskelija täydentää aihe-ehdotustaan ohjauksen mukaisesti ja tallentaa uuden version aihe-ehdotuksestaan Wihiin
 4. Kun aihe-ehdotus täyttää sille asetetut vaatimukset, koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen

Mikäli opinnäytetyön aihe muuttuu, opinnäytetyötä ei tehdä loppuun tai toimeksiantaja vaihtuu on koordinaatorilla mahdollisuus poistaa projekti. Poistetun projektin voi palauttaa ainaostaan, mikäli projektin linkki on otettu talteen.

Aihe-ehdotuksen luominen

Koordinaattorina voit myös tarvittaessa luoda aihe-ehdotuksen.

 1. Valitse etusivulla Luo aihe-ehdotus.
  • Luo aihe-ehdotus avautuvassa ikkunassa
 2. Mikäli aihe-ehdotus on kohdennettu ryhmälle, kirjoita Kutsu ryhmäläiset kirjoita Kutsu ryhmäläiset -hakukenttään opiskelijan nimen tai opiskelijanumeron alku. Lisää opiskelija Ryhmän jäsenet -osioon napsauttamalla opiskelijan nimeä tai Enteriä.Voit kutsua ryhmään jäseniä vain aihe-ehdotuksen luomisvaiheessa.
 3. Täydennä tarvittavat kentät ja valitse Lähetä.
  • Näet ehdotuksesi Aihe-ehdotukset -sivulla.
  • Näet kutsun statuksen ryhmäläisen nimen edessä.
  • Jos kutsumasi henkilö hylkää kutsun, hänen nimensä poistuu Ryhmän jäsenet -listasta.
 4. Kun ryhmän jäsenet ovat hyväksyneet kutsun, voivat he vielä tarvittaessa päivittää aihe-ehdotusta ennen sen hyväksymistä. Kun aihe-ehdotus on hyväksytty, voit lisätä projektille ohjaajan/tarkastajan.

Opinäytetyön ohjaajien asettaminen

Opinnäytetyöllä voi olla useita ohjaajia. Vastuuohjaaja on projektin pääasiallinen ohjaaja. Vastuuohjaaja on siis projektin pääasiallinen ohjaaja. Opinnäytetyölle voi olla merkittynä ainoastaan yksi vastuuohjaaja, joka on samalla myös vastuuarvioija. Ohjaaja, jolle esität opinnäytetyötä ja joka on hyväksynyt työn ohjattavakseen saa automaattisesti vastuu ohjaajan, vastuutarkastajan ja tarkastajan roolit. Vastuuohjaaja on kuitenkin ainoa,  joka näkee plagioinnintarkastukseen liittyvät toiminnot.

Muilla ohjaajilla on samat oikeudet kuin vastuuohjaajalla. Ohjaajat voivat mm. ladata projektiin tiedostoja ja lähettää viestejä.Vastuuarvioijaksi voidaan valita kuka tahansa ohjaajista ja tarkastajista. Arvioijiksi valitut henkilöt osallistuvat opinnäytteen arviointiprosessiin. Arvioijilta vaaditaan arvioinnit. Jos henkilölle valitaan pelkkä arvioijan rooli, hänet merkitään projektiin tarkastajaksi. Tarkastajat pääsevät katselemaan viestinvaihtoa ja tiedostoja. Tarkastajat osallistuvat arviointiprosessiin, mutta eivät muutoin voi osallistua opinnäytetyöprosessiin. Vastuuohjaajan arvioinneista laskettu keskiarvo merkitään opinnäytteen lopulliseksi arvosanaksi. Sähköisten lomakkeiden kuten toimeksiantajan palaute, itsearvointi ja vertaispalaute tallentamista varten lisätään jokaisen opinnäytetyön ohjaajaksi eLomakkeiden pääkäyttäjä.

Kun opinnäytetyön aihe-ehdotus on hyväksytty, koordinaattori esittää opinnäytetyön ohjausta ohjauksesta vastaaville opettajille sovitun mukaisesti.

Opinnäytetyön ohjauksen esittäminen vastuuohjaajalle

Opinnäytetyölle täytyy kiinnittää ensin vastuuohjaaja.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Valitse Ehdota ohjaajalle.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Valitse haluamasi ohjaaja alasvetovalikosta.
 2. Lisää tarvittaessa kommentit ohjaajalle työn osalta.
 3. Valitse Lähetä.
 4. Opettajalla on mahdollisuus tarkastella aihe-ehdotusta. Opettaja voi hyväksyä työn ohjattavakseen tai hylätä. Ohjaava opettaja aloittaa opinnäytetyön ohjauksen projektisuunnitelma – vaiheesta, jossa koordinaattorin hyväksymää aihetta täydennetään varsinaiseksi opinnäytetyösuunnitelmaksi, jonka pohjalta työ voidaan toteuttaa.
 5. Saat viestin opettajan hyväksyessä/hylätessä työn ohjauksen.Jos ohjaaja hylkää ehdotuksen, näet ehdotuksen Status-sarakkeessa punaisen kuvakkeen.
 6. Jos ohjaaja hylkää työn, palautuu työ takaisin koordinaattorille, joka voi esittää työtä toiselle ohjaajalle asettamalla ohjaajan uudelleen.

Mikäli samalle vastuuohjaajalle on esittää samaan aikaan useita opinnäytetöitä voit tehdä esitykset yhdellä kertaa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Valitse koulutusohjelma.
 2. Valitse käsittelemättömät aihe-ehdotukset.
 3. Valitse opinnäytetyöt, joille haluat määritellä vastuuohjaajan.
 4. valitse Lisää ohjaaja/tarkastaja.

Valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta Lisää.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Kirjoita vastuuopettajan nimi ja valitse oikea henkilö alasvetovalikosta.
 2. Valitse Lähetä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Tämän jälkeen ehdotukset näkyvät opettajalla. Opettaja käsittelee ehdotukset yksitellen.

Muiden ohjaajien ja tarkastajien kiinnittäminen opinnäytetyölle

Kun opinnäytetyölle on määritelty vastuuohjaaja, voidaan työhön kiinnittää muut työhön liittyvät ohjaajat ja tarkastajat. Ohjaajien ja tarkastajien kiinnittäminen on mahdollista niin koordinaatorin kuin ohjaajan roolilla. Koulutuksessa on syytä sopia, kuka/ketkä asettavat/muokkaavat ohjaajia. Myös vastuuopettajan muuttaminen on mahdollista tämän näkymän kautta projektin muissa vaiheissa.

 1. Valitse opinnäytetyön ohjausnäkymässä Muokkaa ohjaajia ja tarkastajia.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Aseta muut ohjaajat ja tarkastajat avautuvassa ponnahdusikkunassa. Ponnahdusikkunassa on kuvattu eri roolien vastuut.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikäli samat ohjaajat ja tarkastajat ovat mukana usean työn ohjauksessa, voidaan myös heidät kiinnittää yhdellä kertaa usealle opinnäytetyölle samalla tavalla kuin vastuuopettajan kiiinnittäminen usealle opinnäytetyölle. Tällöin ohjaajien kiinnittäminen tapahtuu Aktiiviset projektit näkymässä.

Opiskelijan lisääminen tai poistaminen

Projektiin on mahdollista lisätä tai poistaa jäseniä. Jäsenen lisäääminen on mahdollista ennen vaiheen 1/3 hyväksymistä. Jäsenen poistaminen projektista on mahdollista ennen vaiheen 2/3 hyväksymistä.

 1. Avaa opinnäytetyö

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opiskelijan poistaminen projektista tapahtuu valisemalla Poista jäsen. Opiskelijan lisääminen tapahtuu valitsemalla Lisää opiskelija.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Etsi haluamasi opiskelija kirjoittamalla opiskelijan nimi ja valitsemalla oikea henkilö avautuvasta alasvetovalikosta. Lisää valittu opiskelija valitsemalla Tallenna.

Mikäli opiskelija on jo kiinnitetty toiseen projektiin, häntä ei voi lisätä uuteen projektiin.

Opiskelijan opiskeluoikeuden vaihtaminen

Mikäli opiskelijalla vahtuu opiskeluoikeus kesken opinnäytetyöprojektin, on Wihissä mahdollisuus vaihtaa opiskelijan opiskeluoikeus. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. silloin, jos avoimen opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi kesken opinnäytetyön. Opiskeluoikeuden vaihtomodaaliin tulevat valittavaksi opiskelijan kaikki voimassa olevat opiskeluoikeudet. Vaihtamisesta tulee tieto tapahtumalokiin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Valitse uusi opiskeluoikeus avautuvasta ponnahdusikkunasta ja valitse Tallenna.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Opinnäytetyön palauttaminen edelliseen vaiheeseen

Opinnäytetyössä saattaa tulla vastaan tilanteita, että opinnäytetyön vaihe on hyväksytty, vaikka osa edellisen vaiheen sovituista toimenpitestä on jäänyt suorittamatta. Tällöin opinnäytetyö voidaan palauttaa edelliseen vaiheeseen peruuttamalla vaiheen hyväksyntä. Peruuttamisen voi tehdä ainoastaan koordinaattori.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 1. Hae käsiteltävä opinnäytetyö esimerkiksi Projekti haun kautta.
 2. Avaa opinnäytetyö
 3. Valitse sivun yläreunasta Peruuta vaihe ja vahvista valintasi. Projekti ja perutun vaiheen mahdolliset liitteet, kommentit ja aktiivisuusmerkinnät palaa edelliseen hyväksyttyyn vaiheeseen.

Julkaisuvaiheessa olevan työn palauttaminen

Mikäli opinnäytetyön on edennyt jo julkaisuvaiheeseen, työn palauttaminen edelliseen vaiheeseen tapahtuu Julkaisuvaiheen projektit välilehden kautta valitsemalla työn kohdalta Tarkastele arviointia. Julkaisuvaiheessa palauttaminen tulee kyseeseen jos esimerkisi opinnäytetyön nimi on jäänyt muuttamatta, julkaistun opinnäytetyön linkki on jäänyt tallentamatta tai lopullisen opinnäytetyön viimeinen PDF-versio on jäänyt lisäämättä.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Valitse avautuvan (Arviointilausunto) ikkunanan alalaidasta  “Avaa arviointi uudelleen”.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Työ siirtyy takaisin 3/3 vaiheeseen ja opiskelija voi ladata puuttuvan tiedoston. Annettu arviointi on tallella ja myös muokattavissa, jos tarpeen.

Arkistoidun työn palauttaminen uudelleen käsittelyyn

Jos työ on jo arkistoitu, voi koordinaattori palauttaa työn takaisin käsittelyyn. Hae opinnäytetyö “Arkistoidut työt” -välilehdeltä. Arkistoinnista palauttaminen mahdollistaa opinnäytetyön nimen muokkaamisen, julkaisulinkin lisäämisen/muokkaamisen tai opinnäytetyön uudelleen arvioinnin. Tiedostojen lisääminen opinnäyetyöprojektiin ei ole enää mahdollista.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Avaa työ ja valitse “Palauta takaisin arviointiin”

Klikkaa kuva suuremmaksi

Mikäli työhön täytyy vielä tallentaa esimerkiksi puuttuvia dokumentteja, tulee työ avata Julkaisuvaiheen projektien kautta uudelleen käsiteltäväksi Julkaisu vaiheessa olevan työn palauttamisen ohjeiden mukaisesti avaamalla arviointi uudellen.

Projektien seuranta

Aihe-ehdotukset

Aihe-ehdotukset näkymässä saat näkyviin kaikki valitsemasi koulutuksen aihe-ehdotukset. Voit suodattaa projekteja eri vaihtoehtojen mukaisesti tai siirtyä tarkastelemaan haluaamasi projektia.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Aktiiviset projektit

Voit selata aktiivisia, meneillään olevia opinnäytetyöprojekteja. Aktiiviset projektit -näkymässä tiedot esitetään valitsemiesi koulutusten osalta. Voit suodattaa projekteja eri vaihtoehtojen mukaisesti tai siirtyä tarkastelemaan haluaamasi projektia.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Voit lisätä tässä näkymässä valitsemallesi projektille ohjaajia ja tarkastajia. Voit myös asettaa yhdellä kertaa samat ohjaajat ja tarkastajat useammalle projektille valitsemalla ne projekti, joille haluat asettaa tiedot.

Voit myös poimia valitsemiesi projektien ohjaajien tai opiskelijoiden sähköpostiosoitteet valitsemalla Poimi osoitteet.

Julkaisuvaiheen projektit

Julkaisuvaiheen projektit näkymässä saat näkyviin kaikki valitsemasi koulutuksen opinnäytetyöprojektit, joiden loppuarviointi on viimeistelemättä. Opinnäytetyöprojekti näkyy tässä näkymässä, kun ohjaaja on tehnyt arvioinnin, mutta ei ole vielä vahvistanut opinnäytetyön julkaisun linkkiä. Arviointi siirtyy perusrekisteriin vasta, kun ohjaaja on hyväksynyt julkaisulinkin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Raporttinäkymä

Raporttinäkymässä voit selata koulutusohjelmittain opinnäytetyöprojektien etenemistä.

Koordinaattorin raporttinäkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitsemalla listalta koulutuksen, pääset tarkastelemaan yksittäisen koulutuksen projektien tilannetta lähemmin.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Arkistoidut työt

Arkistoidut työt -näkymässä voit selata valitsemasi koulutuksen opinnäytetyöprojekteja.  Voit tarvittaessa tarkastella opinnäytetyöprojektin etenemistä tapahtumalokista sekä työn etenemistä ja kommentointia vaihe vaiheelta.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Projektien haku

Voit hakea opinnäytetyöprojektia opiskelijan nimen tai opiskelijanumeron avulla. Voit hakea myös luonnostilassa olevia projekteja.

Projektien haku koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumaloki

Näet tapahtumalokissa opinnäytetyöhön liittyvät tapahtumat (esim. työn muokkaamisen sekä tiedostojen lisäämisen ja poistamisen). “Lisätiedot”-sarakkeen numerot viittaavat tapahtumasta riippuen mm. opiskelijanumeroon tai vaiheen numeroon.

Klikkaa kuva suuremmaksi