Wihin ohjeet opinnäytetöiden koordinaattorille

Wihi – Opinnäytetyöprojektin ohjaus ja hallinta

 • Lapin ammattikorkeakoulussa on käytössä opinnäytetyötä, sen ohjausta ja edistymisen seurantaa tukeva Wihi-järjestelmä.
 • Wihi tulee käyttöön koulutuksissa sovittujen aikataulujen mukaan joko vuoden alusta tai opinnäytetyöprosessin seuraavasta aloituksesta. Kaikki koulutukset siirtyvät käyttämään Wihiä vuoden 2021 aikana koulutuksissa sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Wihin käyttö helpottaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa opinnäytetyönprosessin etenemisen seurantaa ja työn ohjaamista.

Kaikki opinnäytetöihin liittyvä viestintä tapahtuu siis yhdessä järjestelmässä:

 • aihe-ehdotus / ideapaperi / alustava suunnitelma
 • Välipalautukset
 • Kommunikointi
 • tekstin alkuperäisyyden tunnistus
 • Arviointi
 • arkistointi
 • Wihi löytyy osoitteesta https://lapinamk.wihi.fi tai Intran työkalut valikosta

Wihissä on kolme roolia

Koordinaattori

 • Jokaisella koulutuksella on nimetty opinnäytetöiden koordinaattori, joka tarkastaa opiskelijan lähettämän aihe-ehdotuksen ja kiinnittää työlle ohjaajan
 • Koordinaattori myös seuraa opinnäytetöiden etenemistä oman vastuualueensa mukaisesti

Ohjaaja

 • Ohjaaja ohjaa opinnäytetyön etenemistä vaihe vaiheelta
 • Ohjaaja arvioi vaiheen siinä vaiheessa, kun se on suoritettu hyväksytysti
 • Hyväksytyn vaiheen arviointi siirtyy suoraan Peppiin
 • Ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tai hylkää plagioinnin tarkastuksen
 • Ohjaaja ja toinen arvioija tekevät loppuarvioinnin
 • Ohjaaja hyväksyy työn julkaisun. Loppuarviointi siirtyy suoraan Peppiin ja lopullinen opinnäytetyö liitteineen arkistoon

Opiskelija

 • Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin laatimalla aihe-ehdotuksen Wihissä
 • Mikäli kyseessä on ryhmässä tehtävä opinnäytetyö, yksi ryhmän jäsenistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan työhön. Jokainen ryhmän jäsen vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus menee koordinaattorin käsiteltäväksi.
 • Opiskelija palauttaa kuhunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät ja / tai väliraportin ohjausta varten.
 • Opiskelija lähettää työn plagioinnin tarkastukseen
 • Opiskelija lähettää työn toimeksiantajalle

Opiskelija lähettää julkaistun työn linkin ohjaajalle työn lopullista arviointia varten.

Opinnäytetyöprosessi Wihissä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Koordinaattorin näkymät

Katso video.

Etusivulla näet uusimmat aihe-ehdotukset sekä hitaimmin edistyneet projektit. Koordinaattorina voit myös tarvittaessa luoda aihe-ehdotuksen.

Mikäli sinulla on useita rooleja, voit vaihtaa roolia valitsemalla roolin nimesi alla olevasta valikosta.

Koordinaattorin toimintojen esittely. Katso video.

Koordinaattorin etusivu

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Aihe-ehdotukset näkymässä koordinaattorina voit selata aihe-ehdotuksia koulutusohjelmittain tai aihe-ehdotuksen tilan mukaisesti. Katso video.

Kun koordinaattoreita on useita, löydät oman koulutuksesi aihe-ehdotukset helpoiten hakemalla aihe-ehdotukset koulutusohjelmittain. Valitse haluamasi koulutusohjelma alasvetovalikosta. Hakutulokset listautuvat alle.

Koordinaattorin aihe-ehdotukset

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit selata aktiivisia, meneillään olevia opinnäytetyöprojekteja, Aktiiviset projektit -näkymässä koulutusohjelmittain tai koulutusmuodon mukaisesti.

Toiminnot-valikosta voit lisätä valitsemallesi projektille tai projekteille toisen tarkastajan tai poimia opinnäytetyön toimijoiden sähköpostiosoitteet.

Aktiiviset projektit koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit selata koulutusohjelmittain opinnäytetyöprojekteja, joiden loppuarviointi on viimeistelemättä. Opinnäytetyöprojekti näkyy tässä näkymässä, kun ohjaaja on tehnyt arvioinnin, mutta ei ole vielä vahvistanut opinnäytetyön julkaisun linkkiä. Arviointi siirtyy perusrekisteriin vasta, kun ohjaaja on hyväksynyt julkaisulinkin.

Julkaisuvaiheen projektit koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Raporttinäkymässä voit selata koulutusohjelmittain opinnäytetyöprojektien etenemistä.

Koordinaattorin raporttinäkymä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Arkistoidut työt -näkymässä voit selata koulutusohjelmittain arkistoituja opinnäytetyöprojekteja. Voit tarkastella opinnäytetyöprojektin etenemistä tapahtumalokista sekä työn etenemistä ja kommentointia vaihe vaiheelta.

 

Arkistoidut työt koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Voit hakea opinnäytetyöprojektia opiskelijan nimen tai opiskelijanumeron avulla. Voit hakea myös luonnostilassa olevia projekteja.

Projektien haku koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköpostinotifikaatiot valitun koulutuksen tapahtumista

Koordinaattorin on mahdollista asettaa itselleen tietyt koulutusohjelmat, joiden saapuvista aihe-ehdotuksista ja aihe-ehdotusvaiheen aikaisesta viestinnästä hän saa sähköpostinotifikaatiot.

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinaattori pystyy asettamaan itselleen sähköpostinotifikaatioiden lähetyssyklin samalla tavoin, kuin ohjaajakin.

Aihe-ehdotuksen käsittely

Aihe-ehdotusten käsittely on hyvä tehdä Aihe-ehdotukset -näkymässä, jossa voit hakea käsiteltäväksi vain sinulle kuuluvat opinnäytetyöprojektit.

Etusivulla näet uusimmat aihe-ehdotukset sekä hitaimmin edistyneet projekti.

Aihe-ehdotukset näkymä koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Aihe-ehdotukset näkymässä voit koordinaattorina selata aihe-ehdotuksia koulutusohjelmittain tai aihe-ehdotuksen tilan mukaisesti.

Koordinaattorina voit myös tarvittaessa luoda aihe-ehdotuksen. Katso video.

Kun koordinaattoreita on useita, löydät oman koulutuksesi aihe-ehdotukset helpoiten hakemalla aihe-ehdotukset koulutusohjelmittain.

 1. Valitse haluamasi koulutusohjelma alasvetovalikosta. Hakutulokset listautuvat alle.
 2. Klikkaamalla aihe-ehdotuksen nimeä pääset tarkastelemaan tai käsittelemään aihe-ehdotusta.
Avaa aihe-ehdotukset koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Voit tarkastella avautuvassa näkymässä aihe-ehdotuksen sisältöä.
 2. Koordinaattorina voit hyväksyä aihe-ehdotuksen valitsemalla Hyväksy. Mikäli koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen, ohjaaja ei enää hyväksy aihe-ehdotusta, vaan siirtyy suoraan ohjaamaan työtä.
  • Mikäli aihe-ehdotus ei ole vaatimusten mukainen, hylätään aihe-ehdotus. Tällöin aihe-ehdotus palautuu opiskelijalle. Opiskelija voi täydentää aihe-ehdotusta ja lähettää ehdotuksen uudelleen täydennettyään sitä tarvittavilta osin.
 3. Lisää opinnäytetyölle ohjaaja valitsemalla Lisää ohjaaja.
Aihe-ehdotuksen hyväksyntä koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli hyväksyt aiheen koordinaattorina, voit lähettää viestin opiskelijalle jatkotoimenpiteiden osalta.

Tällöin työn statuksessa näkyy, että koordinaattori on hyväksynyt aiheen. Seuraavaksi työlle lisätään ohjaaja.

Mikäli hylkäät aihe-ehdotuksen, voit lisätä viestiin kommentit aihe-ehdotuksen osalta. Tällöin aihe-ehdotus palautuu opiskelijalle jatkotyöstettäväksi.

Aihe-ehdotuksen hyväksyntä 2 koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 1. Lisää ohjaaja valitsemalla ohjaajan nimi alasvetovalikosta
 2. Lisää tarvittaessa kommentit ohjaajalle.
 3. Mikäli olet itse koordinaattorin roolissa hyväksynyt aihe-ehdotuksen, valitse Älä kysy ohjaajan hyväksyntää. Mikäli haluat ohjaajan hyväksyvän myös aihe-ehdotuksen jätä tämä tyhjäksi.
 4. Lähetä opinnäytetyöprojekti ohjaajalle valitsemalla Lähetä.

Tämän jälkeen opinnäytetyönprojektin status muuttuu.  Tarvittaessa voit asettaa ohjaajan uudelleen myös tässä näkymässä.

Ohjaajan lisäys koordinaattori

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli opinnäytetyöprojekti tehdään ryhmässä, näkyy aihe-ehdotuksessa kaikkien ryhmäläisten nimet.

Opinnäytetyöprojekti ryhmänä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Ryhmänä toteutettava opinnäytetyöprojektin aihe-ehdotus sekä koko opinnäytetyöprojekti käsitellään samalla tavalla kuin yksittäisen opiskelijan opinnäytetyöprojekti.

Ainoa poikkeus on aihe-ehdotuksen hyväksymisessä. Koordinaattorina et pysty hyväksymään tai lisäämään ohjaajaa, ennen kuin kaikki opinnäytetyön ryhmäläiset ovat hyväksyneet osallistumisensa opinnäytetyöprojektiin.

Opinnäytetyöprojekti ryhmänä hyväksyntä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Mikäli ohjaaja hylkää työn näkyy työn edessä statuksena Huomio.

 1. Avaa aihe-ehdotus klikkaamalla työn nimeä
 2. Valitse aseta ohjaaja uudelleen
Uuden ohjaajan asettaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi