Korvaavuuden käsittely

eAHOTissa opiskelija voi hakea korvaavuuksia useammalla eri tavalla:
  • yhden opintojakson korvaaminen yhdellä aikaisemmin suoritetulla opintojaksolla
  • yhden opintojakson korvaaminen aikaisemmin suoritetuilla useammalla opintojaksolla
  • useamman opintojakson korvaaminen yhdellä opintojaksolla
  • opintokokonaisuuksien korvaaminen opintokokonaisuudella tai opintojaksoilla
  • opintojen korvaaminen osaamisella
  • lisäksi voidaan tehdä osittainen hyväksiluku

Hakemusten käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Valitse Opettajan työpöydältä Arviointi -> eAHOT -> eAHOT käsittely.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Avatessasi hyväksilukuhakemusten käsittelyikkunan, näet eri välilehdiltä kaikki käsittelyssäsi olevat hakemukset, käsitellyt hakemukset, käsittelyssäsi olevat esiahothakemukset ja käsitellyt esiahothakemukset. Aloita käsittely valitsemalla Toiminnot -> Käsittele.

Näytä kaikki hakemukset -kohdasta näet kyseisen opiskelijan muut tehdyt ja käsittelyssä ovat hakemukset.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Tarkasta opiskeluoikeuden perustiedot. Tarvittaessa voit lisätä hakemukseen liitteitä. Lisäksi voit tarkastella opiskelijan aikaisempia hakemuksia.

Käsittele osia –toiminnon kautta voit lisätä massana hyväksytyn tai hylätyn päätöksen hakemuksen osiin ja Hylkää hakemus –toiminnolla hylätä koko hakemuksen kerralla. Hylkäämällä koko hakemuksen kerralla, se menee suoraan ”Opinto on arkistoitu” –tilaan eli hakemus on silloin käsitelty loppuun saakka.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Suorituspaikka-kohdassa voit tarkastella opiskelijan lisäämiä tietoja suorituspaikasta ja hakemuksen liitteitä. Avaa liite ja tarkasta hakemusta vastaavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten. Mikäli liitteen tiedot vastaavat hakemusta, eikä sitä ole todennettu, merkitse liite todennetuksi, valitsemalla Toiminnot -> Todenna. Tarkista samalla tavalla kaikki hakemukseen liittyvät  liitteet.

”Merkityt opinnot” -kohdassa näet, mihin opintoihin liittyen opiskelija hakee hyväksilukua esittämällään liitteellä.

Päätöksen teko hakemuksen osiin massana

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Valitse listasta ne opinnot joihin haluat tehdä massana esimerkiksi hyväksytyn päätöksen. Päätöksen voi tehdä massana vain korvaavuuksiin.

Valitse päätös, arviointi, viesti opiskelijalle ja tallentaja (itsesi). Huomaa, että tässä valittu arviointi tulee kaikkiin valittuihin hakemuksen osien päätöksiin. Voit myös tässä näkymässä tarkastella opiskelijan hakemukselle täyttämiä tietoja kohdasta ”Näytä tiedot”.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Lisää vielä päätöksen teon yhteydessä sopivat asiasanat ja ohjauksen ala. Asiasanojen perusteella hakemuksia voi hakea hyväksilukupankista.

Asiasanoja voi hakea haun kautta. Päätökseen valittu asiasana näkyy mustana, esim. Liiketalous ja kauppa.

Paina lopuksi Tallenna asiasanat ja päätös.

Päätöksen teko hakemuksen osiin yksittäin

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Hakemuksen yläosassa näet hakemuksen tyypin (korvaavuus tai sisällytys) ja hakemuksen sen hetkisen käsittelijän.

Kohdassa ”Opinnot, joihin hyväksilukua haetaan”, näet opinnon/opinnot, jota opiskelija hakee korvattavaksi.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Tarkista aiemmin suoritetun opinnon/opintokokonaisuuden/osaamisen tiedot. Aiemmin suoritetuissa opinnoissa voi tässä kohtaa olla useampia opintojaksoja, opintokokonaisuuksia tai osaamista korvaavuuden perusteena. Lisäksi opiskelija voi hakea korvaavuutta yhteen tai useampaan opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen.

Mikäli korvaavuuden perusteena on opintokokonaisuus, sen erottaa harmaasta otsikkopalkista. Opintokokonaisuuteen lisätyt lapsiopinnot näkyvät opintokokonaisuuden lopussa.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Jos hakemuksessa on korjattavaa, voit lähettää hakemuksen opintosuunnittelijalle Käsittelyketju/siirto toiselle -välilehdellä. Muista kirjoittaa uudelle käsittelijälle viesti. Siirron tekeminen vaatii viestin kirjoituksen.

Tarvittaessa voit myös palauttaa hakemuksen suoraan opiskelijalle Palauta-välilehdellä.

Klikkaa lopuksi Tallenna.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Jos hakemus on oikein täytetty ja aikaisemmin suoritetun opinnon/osaamisen osaamistavoitteet täyttävät hyväksiluvun perusteet, aloita valitsemalla Käsittele-välilehti ja klikkaa ”Siirry suoraan päätöksentekoon”.

HUOM! Mikäli et ole hakemuksen päätöksentekijä, tee hakemukseen puolto Toiminto-valikon kautta ja valitse hakemukselle päätöksentekijä. Voit myös kirjoittaa päätöksentekijälle viestin.

Klikkaa lopuksi Tallenna.

Päätöksen tekeminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Tee hakemukseen päätös valitsemalla se valikosta. Kirjoita viesti opiskelijalle ja lisää opintopisteet, arviointi ja tallentaja.

Opintojakso voidaan korvata myös osittain. Tällöin päätöksentekovaiheessa korvattavan opinnon opintopistemäärä muutetaan vastaamaan haluttua laajuutta. Jos kyseessä on osittainen hyväksiluku, täydennettävästä suorituksesta voidaan tehdä tarvittaessa Sopimuspankkiin sopimus ja sopimukseen liitetään se opettaja, joka ottaa suorituksen vastaan. eAHOTilta löytyy myös Sopimukset-välilehti, mutta kannattaa huomioida, että sitä käyttämällä sopimukselle ei saa lisättyä muita käsittelijöitä.

Ohje Sopimuspankin käytöstä löytyy täältä.

Klikkaa lopuksi Tallenna.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Lisää vielä päätöksen teon yhteydessä sopivat asiasanat ja ohjauksen ala. Asiasanojen perusteella hakemuksia voi hakea hyväksilukupankista.

Asiasanoja voi hakea haun kautta. Päätökseen valittu asiasana näkyy mustana, esim. Liiketalous ja kauppa.

Paina lopuksi Tallenna asiasanat ja päätös.

Hyväksiluvun vieminen rekisteriin

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Hyväksiluku-ikkuna avautuu automaattisesti, mikäli hakemukseen on tehty hyväksytty päätös.

Mikäli kyseessä on osittainen hyväksiluku, muista vielä vaihtaa tässä vaiheessa korvattavan opinnon laajuus vastamaan päätökseen merkittyä laajuutta.

HUOM! Lisää ennen tallentamista vielä itsesi suoritusmerkinnän antajaksi uudelleen. Kyseinen tieto ei tallennu päätökseltä, vaikka oma nimesi näkyykin Hyväksiluku-ikkunassa. Nimi tulee lisätä jokaiselle hyväksiluettavalle opinnolle erikseen.

Laajuutta ja suoritusmerkinnän antajaa pääsee muokkaamaan opinnon kohdalta Kynä-ikonin kautta.

Paina lopuksi Tallenna.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Hakemus on nyt käsitelty loppuun, kun sen tilana on ”Opinto on arkistoitu”. Kun kaikkien hakemuksien osien tilana on ”Opinto on arkistoitu”, hakemus siirtyy käsiteltyihin hakemuksiin. Tallennetut asiasanat näkyvät hakemuksen alareunassa.

Hakemuksen käsittely

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Jos teet hylätyn päätöksen hakemukseen, muista klikata vielä lopuksi ”Merkitse käsitellyksi”. Näin hakemus tulee käsitellyksi loppuun saakka.

 


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle