Todistusmerkinnät

Kielilauseke

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Valmistuvalle opiskelijalle tehdään todistusmerkintöihin kielilauseke, joka osoittaa opiskelijan saavuttaneen ammattikorkeakoulun kielitaitovaatimukset. Kielilauseke tulee näkyville tutkintotodistuksen liitteisiin.

Kielilausekkeessa on ensimmäisenä tieto toisen kotimaisen kielen suorittamisesta sekä suullisen ja kirjallisen taidon arvosana. Jos opiskelijalla on vapautus toisesta kotimaisesta kielestä, tulee hänelle lausekkeeseen tieto vapautuksesta. Toisen kotimaisen kielen jälkeen tulee maininta vaaditusta englannin kielen taidosta tai vapautuksesta, mikäli opiskelijalla sellainen on.

Tämän jälkeen kerrotaan, millä kielellä opiskelija on saanut koulutusivistyksensä ja kirjoittanut kypsyysnäytteen. Tieto kypsyysnäytteen kielestä tulee opinnäytetyön arvioinnista. Opettaja merkitsee kypsyysnäytteen kielen arviointia tehdessään. Kypsyysnäytteen kieli määräytyy aina opiskelijan koulusivistyskielen mukaan. Mikäli opinnäytetyö on korvattu, voi opinnäytetyön kielen käydä viemässä opinnäytetyön arvioinnin kautta, jotta se tulee kielilausekkeeseen.

Suomenkielisissä koulutuksissa kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä, riippuen opiskelijan koulusivistyskielestä. Jos opiskelija opiskelee suomenkielisessä koulutuksessa ja hänen koulusivistyskielensä on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi. Jos opiskelija opiskelee englanninkielisessä koulutusohjelmassa ja hänen äidinkielensä on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäytteen kieli on aina englanti. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi ja hän opiskelee englanninkielisessä koulutuksessa, kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä.

 

Kielitaitovaatimukset

Ammattikorkeakoulututkintojen kielitaitovaatimukset on määritelty asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (1129/2014, 7§). Asetuksen edellyttämä vaatimus suomen ja ruotsin kielestä ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää vastuullinen osaamispäällikkö.

Virkamiesruotsi tai -suomi arvioidaan asteikolla tyydyttävä / hyvä. Tässä tapauksessa arvioinnit 1-3 tarkoittavat tyydyttävää ja 4-5 hyvää.

Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kielilausekkeeseen tulee automaattisesti tieto vapautuksesta.

Kielilausekkeen muoto määräytyy automaattisesti opiskelijan koulusivistyskielen mukaan, mikä myös määrittelee, pitääkö opiskelijan suorittaa virkamiesruotsi tai -suomi.

Koulusivistyskielen tieto löytyy opiskelijan henkilötiedoista.

Mikäli englanninkielestä ei ole vapautusta, kielilausekkeeseen tulee automaattisesti tieto sen suorittamisesta.

Vapautus

Asetuksessa säädetyistä ammattikorkeakouluopintojen kielitaitovaatimuksista osittaisesta tai kokonaan vapauttamisesta päättää rehtori vastuullisen osaamispäällikön esityksestä. Pepin pääkäyttäjä tekee kirjaukset vapautuksista.


Kielilausekkeet

  • KIELILAUSEKE – tulee AMK-tutkinnoista valmistuville, lausekkeen muoto määräytyy opiskelijan koulusivistyskielen tai mahdollisten vapautusten mukaan automaattisesti
  • LYLEMPI – kaikille YAMK-opiskelijoille
  • KAKSOIS – Kaksoistutkinnon suorittaneille opiskelijoille (yhteistyö Turiban kanssa)
  • UAS Technikum Wien – Kaksoitutkinnon suorittaneille opiskelijoille (yhteistyö UAS Technikum Wienin kanssa)
  • Maanmittauksen viestinnän opinnot – Eriteltynä maanmittauksen koulutuksessa tehdyt viestinnän opinnot. Lisätään vain maamittauksen koulutuksesta valmistuville.

Kielilausekkeen lisäksi Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Geronomi (AMK), Fysioterapeutti (AMK) tai Sosionomi (AMK) -tutkinnoille voi tulla tutkinnosta riippuen kielilausekkeen lisäksi jokin seuraavista:

  • LTSOSIAALI
  • LGERSOS

Lisäksi opiskelijoille, jotka valmistuvat sairaanhoitaja (AMK) tutkintoon, lisätään tieto syventävistä opinnoista (laajuus 30 op). Tämä koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen syksyä 2022. 

Kielilausekkeen jälkeen jälkeen lisätään vielä tutkinnon laajuus joka on joko 60 op, 90 op, 210 op tai 240 op.

 

Todistusmerkinnän lisääminen

Todistusmerkinnän lisääminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Todistusmerkinnän lisääminen

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Voit lisätä todistusmerkinnän Opiskelutiedot-välilehdellä kahdesta paikasta joko sivun ylälaidasta Toiminnot-painikkeen kautta tai selaamalla sivun loppuun ja klikkaamalla “Lisää todistusmerkintä”. Valitse oikea kielilauseke avautuvasta valikosta. Pääset lisäämään toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen arvioinnin Muokkaa-painikkeen kautta. Voit lisätä useamman todistusmerkinnän ja vaihtaa tarvittaessa niiden järjestystä sivussa olevien nuolinäppäinten avulla.

 

Henkilökohtaisen todistusmerkinnän lisääminen

Henkilökohtainen todistusmerkintä

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Henkilökohtainen todistusmerkintä

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Voit lisätä opiskelijalle henkilökohtaisen todistusmerkinnän. Henkilökohtainen todistusmerkintä voi olla esimerkiksi tieto opiskelijan suorittamasta säteilysuojelukoulutuksesta (1 op) tai rokotusosaamisen perusteista (2op).

 

Todistusmerkinnän lisääminen massamuokkauksen kautta

Valmistuttaminen massamuokkauksen kautta

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Voit lisätä todistusmerkinnän useammalle opiskelijalle kerrallaan käyttämällä Massamuokkaus-toimintoa. Tee tarvittava haku ja valitse rasti niiden opiskelijoiden kohdalle, joille todistusmerkintä lisätään. Klikkaa sitten Massamuokkaa.

 

Valmistuttaminen massamuokkauksen kautta

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Valitse sen jälkeen avautuvassa näkymässä ”Muokkaa arvoja”.

 

Todistusmerkintä massamuokkauksen kautta

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Lisää halutut kielilausekkeet ja klikkaa “Tee muutokset”. Voit myös korvata olemassa olevia kielilausekkeita.

 


Takaisin Oppimis- ja ohjauspalveluiden – sivulle