Koulutuksen perustaminen

Katso video, osa 1. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Siirtyminen koulutussuunnitteluun

Siirtyminen koulutussuunnitteluun tapahtuu valitsemalla Koulutus- ja opetussuunnitteluvalikosta Koulutukset ja hakukohteet.

 

Siirtyminen koulutussuunnitteluun

Klikkaa kuva suuremmaksi


Koulutuksen perustaminen

Hakijapalveluiden suunnittelija perustaa koulutuksen. Avautuvassa näkymässä voit perustaa koulutuksen valitsemalla +Lisää koulutus.

Koulutus perustetaan vain kerran. Tarvittaessa koulutuksen tietoja päivitään.

Kun kuvaustietoa halutaan päivittää, tulee ottaa yhteyttä Pepin pääkäyttäjään, joka palauttaa kuvaustekstin osaamispäällikön tai YAMK-vastuuopettajan päivittäväksi.

Koulutuksen tietoja pääsee päivittämään hakemalla koulutus suodattamalla listaa halutuilla hakukriteereillä tai kelaamalla luetteloa, kunnes haluttu koulutus löytyy.

 

Uuden koulutuksen lisääminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Hakijapalveluiden suunnittelija syöttää avautuvaan ikkunaan tarvittavat perustiedot koulutuksen osalta. Tiedot tallennetaan valitsemalla Tallenna.

 

Koulutuksen perustietojen täydentäminen

Klikkaa kuva suuremmaksi


Katso video, osa 2. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Koulutuksen sisältökuvauksen laatiminen tai muokkaaminen

Perustietojen täydentämisen jälkeen osaamispäällikkö tai YAMK vastuuopettaja täydentää sisältökuvauksen valitsemalla Muokkaa.

 

Koulutuksen sisältökuvaus

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Muokkaus-näkymässä täydennetään sovitun mukaiset kuvaukset.

 

Koulutuksen sisältökuvauksen muokkaaminen

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Sisältökuvauksen tarkennetut ohjeet:

 • Kirjoita teksti pääsääntöisesti aktiivissa.
 • Kirjoita hakijan näkökulmasta. Vältä opettajan ammattislangia ja amk-jargonia (kuten esim. ”oppimisnäkemys”, ”orientaatioperusta”).

Tavoite (max 100 sanaa)

 • Ammattialan kuvaus ja yleiset trendit
 • Sisältää kuvauksen osaamisesta, jonka koulutus tuottaa

Koulutuksen sisältö (max 350 sanaa)

Kuvaa ensin koulutuksen sisältö ja työelämäyhteistyö (max 50 sanaa). Tämän jälkeen seuraavat väliotsikot kuvauksineen:

Kuinka opiskelet (max 200 sanaa). Huomioi onko kyseessä yksi hakukohde (=sisältää päivä- ja monimuodon) vai erillinen päivätoteutus tai monimuotototeutus.

 • opiskelun erilaiset vaihtoehdot ja kenelle ne sopivat (jos kyseessä yksi hakukohde)
 • missä opiskelu tapahtuu: kampuksella, verkossa, yhteistyössä työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa, laboraatio- ja simulaatioympäristöissä jne.
 • miten opiskelijan oppimista tuetaan, esim. miten ja missä opiskelija saa palautetta
 • milloin ja miksi kampuksella olo on välttämätöntä
 • opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan
 • mitä opiskelijalta odotetaan

Huom. ei ole suositeltavaa käyttää termejä ”kontaktiopetus”, ”etäopetus”, ”lähiopetus”, koska nämä ovat monimerkityksisiä termejä. Kuvaa niin, että hakija tietää mitä opiskelu tarkoittaa hänen arjessaan.

Harjoittelu (max 50 sanaa)

 • harjoittelun laajuus
 • harjoittelun merkitys opiskelijalle
 • missä harjoittelu tapahtuu
 • mahdollisuudet tehdä harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa. Kerro joitakin esimerkkejä siitä, missä maissa vaihto voi toteutua.

Opinnäytetyö (max 50 sanaa)

 • opinnäytetyön laajuus (15 op) sekä opinnäytetyön muodot ja erilaiset mahdollisuudet (esim. päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö, portfolio, tutkimuksellinen opinnäytetyö yms.)
 • opinnäytetyön merkitys opiskelijalle.

Opintojen rakenne (50 sanaa+kuva)

 Osaamispäällikkö lisää lyhyen johdannon opintojen rakenteeseen. Tämän jälkeen lisätään opintojen rakennetta kuvastava kuva esim.

 

Koulutuksen rakennekuva

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Hakijapalveluiden suunnittelija lisää kuvan suoraan opintopolkuun.

Mahdollisuudet (max 75 sanaa)

 • millaisiin tehtäviin opiskelija voi työllistyä valmistumisensa jälkeen
 • mahdollisia tehtävänimikkeitä

Pätevyys (max 75 sanaa)

 • lainsäädännössä määritelty tutkinnon antama pätevyys ja kelpoisuus erilaisiin työtehtäviin

Kansainvälistyminen (max 50 sanaa)

 • opiskelijan näkökulmasta merkittävät kansainväliset kumppanuudet ja mitä mahdollisuuksia nämä tarjoavat opiskelijalle (esim. double degree tai joint degree, CERN tai muu merkittävä yhteistyökuvio)
 • vaihtojen osalta linkitys Lapin AMKin sivulle

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (max 50 sanaa)

 • vain jos on jotain konkreettista kuten esim. Sociopolis, MTI, CERN…

Tutkimukselliset painopisteet (max 50 sanaa)

 • taustalla oleva osaamisryhmä. Laita lisäksi linkki Lapin AMK:n sivuille, johon nämä tiedot kootaan (viestinnän toimesta)

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kahden vuoden työelämässä olon jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Kirjaa yhteyshenkilöksi henkilö, joka on helposti tavoitettavissa (esim. osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja, koulutus tiiminvetäjä). Yhteyshenkilöksi ei sovi esim. paljon opetustyötä tekevä lehtori.

 • Nimike, nimi, sähköpostiosoite ja puhelin.

Tallenna sisältökuvaus valitsemalla Tallenna.


Koulutuksen vastuunjaon määritteleminen

Osaamispäällikkö kiinnittää koulutuksen vastuunjaon

 

Koulutuksen vastuunjako

Klikkaa kuva suuremmaksi


Katso video, osa 3. (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Koulutuksen tarkastaminen ja hyväksyntä sekä julkaiseminen opintopolussa

Kun koulutuksen kuvaustiedot ovat täydennettyinä, koulutuksen tiedot tulee tarkastaa ennen koulutuksen julkaisemista opintopolussa. Koulutuksen tarkastaminen, hyväksyntä ja julkaiseminen tapahtuu samalla tavoin koulutuksen perustamisen ja koulutuksen kuvauksen päivityksen osalta.

 

Koulutuksen tarkastus ja hyväksyntä

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Ennen julkaisua viestinnän edustaja tarkastaa tekstin. Kehittämispäällikkö katselmoi sisällön ja hyväksyy koulutuksen tiedot julkaistavaksi. Hakijapalveluiden suunnittelija julkaisee kuvauksen opintopolussa.

 

Koulutuksen kuvaus opintopolussa

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

Pepissä laadittu kuvaus näkyy Opintopolussa Koulutuksen kuvaus -välilehdellä. Hakukohteet ja valintaperusteet luodaan jokaiseen hakuun erikseen.


Takaisin Koulutus- ja opetussuunnittelu -sivulle