Opintojen ajoitus

Ohjaajana voit ajoittaa opiskelijan opintoja Ajoitus – välilehdellä.

  • Opintojen ajoittamisella lukukausille ja/tai periodeille varmistetaan, että opintoja tulee lukuvuositasolla riittävästi.
  • Voit tarkastella ajoituksia eri aikaikkunossa: Lukuvuodet / Lukukaudet / Periodit
  • Voit tarkastella myös halutessasi kesäopintoja, klikkaamalla Näytä kesäperiodit -painiketta

 

Opintojen ajoitus HOPSilla

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

  • Ajoitukseksi voidaan valita opetussuunnitelman oletus ajoitus tai voidaan luoda yksilöllinen ajoitus raahaamalla opintoja hopsin rakenteesta eri lukuvuosille.
  • Ajoitukseen on myös mahdollista lisätä poissaolomerkintä, jos on on poissaolevana tietyn lukukauden
  • Voit raahata aikajanalla olevan opintojakson toiseen kohtaan. Suoritettu opintojakso sijoittuu automaattisesti sille kohdalle, missä se on suoritettu eikä sen ajoitusta voi muuttaa
  • Voit poistaa ajoituksen raahaamalla aikajanalla olevan opintojakson takaisin rakenteeseen
  • Klikkaamalla kellosymbolia, rakenteeseen jäävät näkyville ne opintojaksot, joita ei ole ajoitettu

Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle